Det er flere bransjer som har behov for å oversette tekniske tekster

 

Tekniske oversettelser er vanlig i mange bransjer, men særlig robotindustrien og bilindustrien sender store mengder teknisk dokumentasjon til oversettelse hos oversettelsesbyråer. I mange tilfeller er det et lovkrav å oversette disse tekstene til språket som brukes i de markedene som selskapet opererer i.

Å oversette tekniske tekster er en helt egen disiplin som krever kjennskap til den spesifikke bransjen og terminologien, men også til den spesifikke måten man skriver og bygger opp teksten på. En profesjonell oversetter har den kompetansen som trengs for å sikre at den tekniske oversettelsen blir en nøyaktig gjengivelse av kildeteksten, med korrekt terminologi og språkbruk. AdHoc Translation velger det rette teamet av oversettere til jobben, og vi har strenge krav til oversetterens utdannelse og erfaring. Vi er også nøye med å kvalitetssjekke arbeidet deres for å opprettholde høy kvalitet, slik at du kan føle deg i trygge hender.

 

Tekniske tekster dekker et vidt spektrum av dokumenter, slik som:

  • sikkerhetsinstruksjoner
  • produktbeskrivelser
  • brukermanualer
  • reparasjonsmanualer
  • instruksjonsmanualer
  • bruksanvisninger
  • systembeskrivelser

 

Når du sender tekniske tekster til oversettelse hos et profesjonelt oversettelsesbyrå, er det særlig tre gode råd du bør følge.

 

Råd 1: Legg ved bilder eller andre referansedokumenter sammen med oppgaven

 

Jobben blir mye lettere for oversetteren hvis du legger ved bilder eller referansedokumenter sammen med teksten som skal oversettes.

Noen ord kan ha flere betydninger, og noen formuleringer kan være tvetydige. Derfor er det viktig at oversetteren har noe å forholde seg til, for å unngå usikkerhet og feil.

Selv små feil i for eksempel en sikkerhetsveiledning eller reparasjonsmanual kan få alvorlige konsekvenser. Derfor er det til stor hjelp hvis du legger ved en form for referansemateriale når du bestiller en oversettelse hos et oversettelsesbyrå.

 

Råd 2: Send relevante termlister sammen med oppgaven eller få opprettet nye

 

En profesjonell oversetter kjenner den spesifikke terminologien som brukes innenfor den spesifikke bransjen. Men mange virksomheter har også sin helt egen sjargong, terminologi og bruk av forkortelser. Alt dette bør oversetteren få tilgang til, slik at du får en oversettelse som samsvarer med forventningene dine.

Hvis du har termlister, bør du sende dem sammen med oppgaven. Prosjektlederen din hos AdHoc Translations sørger for at oversetteren gjøres kjent med de kravene virksomheten din har til terminologi og stil.

Vi kan også hjelpe med å bygge på termlistene dine eller opprette helt nye termlister i tett dialog med deg, hvor du kan godkjenne de nye termene med en rask og enkel arbeidsflyt. Ved hjelp av det skybaserte oversettelsesverktøyet vårt kan vi sikre en ensartet og konsistent terminologi i tekstene dine, slik at oversettelsene lever opp til de høye kvalitetskravene som gjelder for teknisk dokumentasjon.

 

Råd 3: Fortell oss om målgruppen din

 

Når man formulerer en tekst, må man alltid ta hensyn til målgruppen. Og det gjelder ikke minst for tekniske tekster. Det er viktig å vite om mottakeren er en spesialist eller tekniker med mye kunnskap på området og den spesifikke terminologien, eller om teksten skal leses av Ola og Kari Nordmann.

En profesjonell teknisk oversetter vet hvordan han eller hun skriver en tekst som passer den enkelte målgruppen. Er det for eksempel snakk om en bruksanvisning eller en sikkerhetsveiledning som skal kunne leses av alle, er det viktig at teksten er velformulert og lett forståelig. Derfor er det også svært lurt å prioritere korrekturlesing av teksten, noe oversettelsesbyrået ditt kan hjelpe deg med.

 

Vi er klare til å levere deg kvalitetsoversettelser

 

AdHoc Translations er et profesjonelt oversettelsesbyrå med nesten 30 års erfaring. Våre nøkkelverdier er service og kvalitet, og vi gjør alt vi kan for å oppnå tillit hos kunden, slik at du skal føle deg i de beste hender. Les mer om oss her.

Ønsker du å få oversatt tekniske tekster, eller trenger du noen gode råd? Kontakt oss i dag. Du må også gjerne sende oss teksten din, så gir vi deg et uforpliktende tilbud.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket