Juridisk oversettelse

Profesjonell oversettelse av juridiske tekster

Oversettelse av juridiske tekster og dokumenter krever en samarbeidspartner du har tillit til.

I AdHoc Translations har vi i over 30 år hjulpet kundene våre ved å levere profesjonelle juridiske oversettelser og tolking av høyeste kvalitet.

Hva er en juridisk oversettelse?

Juridisk oversettelse dekker oversettelser av forskjellige typer juridiske tekster og dokumenter, noe som stiller store krav til korrekt bruk av juridiske termer og presise formuleringer. Juridiske dokumenter omfatter blant annet kontrakter, attester, testamenter, fullmakter, lovtekster (slik som stevninger), rettsavgjørelser osv.

SAMMEN FINNER VI DEN BESTE LØSNINGEN FOR Å OVERSETTE DINE JURIDISKE TEKSTER

Hvilken løsning du bør velge til oversettelse av juridiske tekster, avhenger i høy grad av hvilken type tekst det er snakk om, hva den skal brukes til, og hvem som er mottaker. Det avhenger også av hvilke forventninger, ønsker og krav virksomheten din har. AdHoc Translations stiller derfor avklarende spørsmål for å få definert dette fra start, slik at vi kan sette sammen den beste løsningen for din virksomhet og din oppgave.

Ren oversettelse

Hva er det?
En juridisk oversetter som har spesialisert seg på emnet, oversetter og leser korrektur.

Hvilke tekster egner det seg til?
Juridiske tekster til for eksempel intern bruk.

Dette får du:
En kildetro kvalitetsoversettelse med korrekt terminologi.

+ ekstra korrektur

Hva er ekstra korrektur?
En annen juridisk oversetter leser ekstra korrektur.

Hvilke tekster egner det seg til?
Juridiske tekster, hvor det ikke kan være den minste feil eller feiltolkning.

Dette får du:
En ytterligere kvalitetssjekk av oversettelsen for å eliminere alle ev. oversette feil.

+ DTP

Hva er DTP?
En grafiker sørger for at det oversatte dokumentet er satt opp på riktig måte.

Hvilke tekster egner det seg til?
Tekster med spesielle oppsett, grafer og bilder.

Dette får du:
Et perfekt oppsatt dokument som er identisk med kildedokumentet.

+ terminologi

Hva er terminologi?
Strukturering og vedlikehold av virksomhetens terminologi og juridiske termer.

Hvorfor velge denne løsningen?
Å holde orden på virksomhetens terminologi og generelle juridiske termer kommer både medarbeiderne og oversetterne til gode.

Dette får du:
Konsekvent og korrekt terminologi i alle tekster.

+ legalisering

Hva er legalisering?
Vi oversetter dokumentet, setter vårt stempel på detog sørger for godkjennelse hos Utenriksdepartementet og Notarius Publicus

Hvorfor velge denne løsningen?
Når dokumentet ditt skal være rettsgyldig i andre land og brukes av offisielle myndigheter.

Dette får du:
Et oversatt dokument med de nødvendige stemplene.

Fordeler

Tilgang til et stort nettverk av profesjonelle juridiske oversettere.

Når du sender juridiske tekster til oversettelse hos oss, kan du være trygg på at oppgaven alltid blir utført av de beste oversetterne. Vi bruker kun oversettere som har spesialisert seg på juridisk oversettelse. Vi garanterer at alle oversetterne våre er morsmålsoversettere og har:

  • relevant språklig utdannelse fra høyere utdanning
  • minst 5 års erfaring med oversettelse av juridiske dokumenter
  • minst to positive referanser
  • bestått kvalitetstest og gjennomgått løpende evalueringer
  • underskrevet en konfidensialitetsavtale

Vi har et nettverk av over 2000 frilansoversettere som tilbyr oversettelse til og fra stort sett alle språk. Vi har dessuten et internt team av språkspesialister som utover å oversette og korrekturlese, også utfører kvalitetssjekker og terminologihåndtering.

Tilgang til et stort nettverk av profesjonelle juridiske tolker.

Hvis du trenger rettstolk eller en tolk som har juridisk spesialkompetanse, har vi et stort nettverk av profesjonelle tolker. Vi tilbyr mange forskjellige tolkeløsninger, fra dialogtolking til simultantolking.

Les mer om de forskjellige tolkeløsningene eller kontakt oss for å få en pris eller bestille juridisk tolk.

Hjelp med terminologihåndtering

I juridiske tekster er det særlig viktig at det brukes riktig terminologi, slik at det ikke oppstår misforståelser. Derfor er det en god idé å bygge opp termlister for å sikre konsistente oversettelser.

Vi bruker de nyeste skybaserte språkverktøyene, som gjør terminologihåndteringen effektiv og enkel. I takt med at vi oversetter mer og mer for deg, bygger vi også opp et oversettelsesminne og en termbase, noe som sikrer høy kvalitet, raskere levering og lavere priser.

For de fleste kunder foregår terminologiarbeidet i tett samarbeid mellom en språkspesialist hos oss og en spesialist hos dere. Språkspesialisten foreslår løpende endringer og tilføyelser, og spesialisten hos dere står for den endelige godkjennelsen.

For å få fullt utbytte av språkverktøyene har du dessuten mulighet for å få direkte tilgang til å søke i alle relevante termlister, termbaser og oversettelsesminner. Men du har også mulighet til å opprette en «delt plattform», hvor både vi og dere arbeider på samme plattform. Dette er særlig relevant når dere oversetter eller korrekturleser internt i virksomheten deres.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å holde orden på virksomhetens terminologi.

Hvorfor velge AdHoc Translations?

Når du velger å samarbeide med AdHoc Translations, får du en samarbeidspartner som har den nødvendige erfaringen og ekspertisen, og som legger vekt på å skreddersy løsningene slik at de passer ditt behov. Du får en fast kontaktperson som alltid er klar til å hjelpe og veilede deg gjennom hele prosessen, og som sørger for at forventningene og kravene dine blir innfridd. Dessuten får du et fast team av spesialiserte oversettere, slik at du vet at oppgaven er i trygge hender.

Ring oss på (+45) 33 91 09 19 hvis du vil høre mer om hvordan vi finner den beste løsningen for oversettelse av juridiske tekster. Du kan også velge å innhente et direkte tilbud på oversettelse av teksten din.

Vi leverer alltid høyeste kvalitet, hver gang

AdHoc Translations ønsker å levere oversettelser av høyeste kvalitet, og derfor lever kvalitetsprosessene våre opp til internasjonale standarder på området.  Prosessene våre består blant annet av:

  • kvalitetssikring av språkspesialister, arbeidsprosesser og verktøy
  • kvalitetskontroll av oversettelsen før levering
  • prosedyre for oppfølgning og løpende forbedringer

Slik kommer du i gang

God kommunikasjon med kundene er nøkkelen til gode resultater. Før vi går i gang med en oversettelse, tilordner vi deg derfor en egen prosjektstyrer og gir deg tilpassede spørsmål for å finne den beste løsningen for deg.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med en kvalitetsoversettelse av dine juridiske tekster.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket