Økonomisk oversettelse

Oversett tekster innen økonomi og finans, slik at de kan leses av alle interessenter.

Oversett økonomiske og finansielle tekster, slik at de kan leses av alle når selskapet har internasjonale interessenter, eller om du ønsker oppmerksomhet fra internasjonale investorer.

Vi har i mer enn 30 år hjulpet flust av fornøyde kunder med oversettelser innen finans og økonomi, på mange ulike språk. Kundene er ikke bare fra bank- og finansbransjen, men kommer også fra advokatfirmaer, forsikringsselskaper og andre typer virksomheter som krever oversettelse av årsrapporter og lignende dokumenter.

Hva vil det si å oversette innen økonomi?

Å oversette noe innenfor økonomi vil si å oversette dokumenter som bruker spesifikk finansiell eller økonomisk terminologi. Dette innbefatter oversettelser av regnskap, børsmeldinger, finansielle rapporter, markedsanalyser, forsikringsdokumenter og lignende.

SAMMEN FINNER VI DEN BESTE LØSNINGEN FOR Å OVERSETTE DINE FINANSIELLE TEKSTER

Hvem målgruppen er, og hvordan teksten skal brukes, er eksempler på spørsmål vi stiller deg før du samarbeider med oss. Sammen finner vi den beste løsningen for oversettelsen av dine finansielle og økonomiske tekster.

Ren oversettelse

Hva er det?
En oversetter som spesialiserer seg på finans, oversetter og leser korrektur på målteksten.

Hvilke tekster egner det seg til?
Internøkonomiske tekster for organisasjonen din.

Dette får du:
En kildetro kvalitetsoversettelse med korrekt terminologi.

+ ekstra korrektur

Hva er ekstra korrektur?
En annen finansoversetter leser ekstra korrektur.

Hvilke tekster egner det seg til?
Tekster innen finans som må være 100 % korrekte.

Dette får du:
En ytterligere kvalitetssjekk av oversettelsen for å eliminere alle ev. oversette feil.

+ DTP

Hva er DTP?
En grafiker sørger for at det oversatte dokumentet er satt opp på riktig måte.

Hvilke tekster egner det seg til?
Tekst med grafer, tabeller, bilder osv.

Dette får du:
Et perfekt oppsatt dokument som er identisk med kildedokumentet.

+ terminologi

Hva er terminologi?
Strukturering og vedlikehold av virksomhetens terminologi og finansielle termer.

Hvorfor velge denne løsningen?
Gjør det mulig for ansatte og oversettere å levere høyere kvalitet, med effektiv håndtering av terminologi.

Dette får du:
Korrekt og likt oversatt terminologi i alle dine økonomiske tekster.

+ legalisering

Hva er legalisering?
Vi oversetter dokumentet, setter vårt stempel på det og sørger for godkjennelse hos det danske handelskammeret og legalisering hos det danske utenriksdepartementet.

Hvorfor velge denne løsningen?
Når dokumentet ditt skal være rettsgyldig i andre land og brukes av offisielle myndigheter.

Dette får du:
Et oversatt dokument med de nødvendige stemplene.

Fordeler

Dyktige oversettere som spesialiserer seg på økonomisk oversettelse

Oversettelse av finansielle dokumenter krever omfattende kunnskap om finanssektoren. Oversetteren er derfor nøye på å bruke riktig terminologi og syntaks, og sørger for å overholde bransjespesifikke krav. Når du sender en finansiell tekst til AdHoc Translations, garanterer vi at oversetterne våre er morsmålsoversettere og har:

 • relevant språklig utdannelse
 • fem års erfaring som oversetter
 • spesialisering innen finansiell oversettelse
 • erfaring med å oversette innenfor den spesifikke bransjen
 • kunnskap om gjeldende regler, lovverk og standarder (f.eks. internasjonale standarder for finansiell rapportering – IFRS) for bransjen, slik at de vet hvordan de oversetter en årsrapport
 • underskrevet en konfidensialitetsavtale
 • bestått kvalitetstest og gjennomgått løpende evalueringer

Som kunde av AdHoc Translations får du tilgang til et dyktig lag av oversettere, som vet hvordan bedriften din fungerer, og hvilke termer og ordlyder som brukes. Dette sørger for bedre og mer kvalitetssikret kommunikasjon.

Høye standarder for kvalitet

Finansielle oversettelser krever presist arbeid, og gir ikke rom for feil eller vage formuleringer. AdHoc Translations overholder derfor alle kvalitetsstandarder strengt, for å kunne tilse at oversettelsen har høy kvalitet.

Kvalitetsstandardene våre innbefatter:

 • strenge krav for valg av oversettere;
 • innledende og løpende kvalitetsvurderinger av oversetterens arbeid innenfor deres område;
 • bruk av oversettelsesminner, som sikrer gjenkjenning og gjenbruk av tidligere oversettelser*;
 • bruk av termbaser som inneholder virksomhetens og bransjens terminologi. Disse utvides løpende og kan også brukes internt i virksomheten din;
 • automatisk kvalitetskontroll av oversettelsene. Dette sikrer bl.a. at alle tall og verdier er identiske med kildeteksten, og at spesifikke termer er oversatt likt;
 • samsvar med internasjonale standarder for kvalitetsstyring (ISO 9001) samt standarder for optimalisert og effektiv håndtering av oversettelsesprosessen (ISO 17100).

Dessuten sørger vi også for at kontaktpersonen din hos AdHoc Translations alltid har god kommunikasjon med relevante personer i virksomheten (f.eks. økonomiavdelingen og kommunikasjonsavdelingen), slik at alle retningslinjer og krav for terminologi følges.

*Disse vil alltid være i kundens eie og kun brukes til kundens egne tekster..

Full konfidensialitet
AdHoc Translations garanterer at selskapets dokumenter håndteres med full konfidensialitet. Alle interne ansatte og eksterne partnere informeres grundig om hvordan dokumentene skal håndteres. De har også skrevet under på taushetserklæringer som hindrer dem fra å røpe interne opplysninger.

Vi har strenge protokoller for IT-sikkerhet, som sørger for at våre kunders dokumenter og informasjon alltid har den sikkerheten de behøver. Dette innebærer blant annet bruk av et prosjektstyringssystem (SmartDesk) og våre oversettelsesverktøy.

Hvis dokumentene dine inneholder sensitive opplysninger, bruker vi en tilpasset arbeidsflyt som garanterer overholdelse av den nye personvernforordningen(GDPR).

Hvis du har spørsmål om prosedyrene våre for overholdelse eller IT og sikkerhet, kan du kontakte oss på telefon, eller via e-post på compliance@adhoc-translations.com.

Oversettelse av årsrapporter eller andre finansielle tekster

AdHoc Translations har over 30 års erfaring med oversettelse av ulike former for finansielle og økonomiske tekster. Dette inkluderer: årsrapporter (slik som regnskap, resultatregnskap, balanse, ledelsesrapport og ledelseserklæring), revisjonsrapporter, selskapsgjennomgang, børsmeldinger, finansielle rapporter, forsikringsdokumenter, markedsanalyser, investorrelasjoner osv.

Mange noterte selskaper ønsker å utgi årsrapporten sin på to eller flere språk. Grunnen er at de vil tilrettelegge for eiere, interessenter og investorer i internasjonal sammenheng, samt for å tiltrekke seg nye investorer eller andre interessenter globalt. Som et minimum velger derfor de fleste selskaper å oversette årsrapporten til engelsk, fordi det er det dominerende språket i finansverdenen.

Fordelene med å velge våre tjenester er:
 • Vi gir høy kvalitet til gunstige priser.
 • Vi hører på kundene våre og ser på løsninger med et helhetlig syn.
 • Vi er fleksible og innovative, og tilpasser oss våre kunders behov – det skal ikke være motsatt.
 • Vi bruker det siste innen språkteknologi for å sikre optimale prosesser og god kvalitet.
 • Vi tilbyr løsninger som kan integreres med systemene dine.
 • Vi sørger alltid for godt personvern og trygghet for dokumentene dine.
 • Vi overholder leveringsfrister og tilbyr ekspresslevering.
 • Vi er dedikerte og tar ansvar.
 • Vi har et godt og nært forhold med kundene våre, som baserer seg på tillit.

Hvorfor velge AdHoc Translations?

Når du velger å samarbeide med AdHoc Translations, får du en samarbeidspartner som har den nødvendige erfaringen og ekspertisen, og som er villig til å skreddersy løsningene slik at de passer ditt behov. Du får en fast kontaktperson som alltid er klar til å hjelpe og veilede deg gjennom hele prosessen, og som sørger for at forventningene og kravene dine blir innfridd. Dessuten får du et fast team av spesialiserte oversettere, slik at du vet at oppgaven er i trygge hender.

Ring oss på + 45 33 91 09 19 hvis du vil høre mer om hvordan vi finner den beste løsningen for oversettelse av finansielle tekster. Du kan også velge å innhente et direkte tilbud på oversettelse av teksten din.

Les blogginnlegg

Slik får du en god årsrapport på alle språk

Les blogginnlegg

Slik kommer du i gang

God kommunikasjon med kundene er nøkkelen til gode resultater. Før vi går i gang med en oversettelse, tilordner vi deg derfor en egen prosjektstyrer og gir deg tilpassede spørsmål for å finne den beste løsningen for deg.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med en kvalitetsoversettelse av dine nettsidetekster.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket