AdHoc Translations tar sitt samfunnsansvar på alvor

Vår tilnærming til bedriftens samfunnsansvar gjenspeiler at vi som selskap tilbyr språktjenester som primært baserer seg på menneskelige resurser. Følgelig ligger fokuset vårt i verdier og initiativer som betyr noe for våre ansatte, forhandlere, kunder og samfunnet vi er en del av. Men det betyr ikke at vi forsømmer miljøvennlige initiativer. Vi ønsker på generell basis å leve opp til samfunnsansvaret vi bærer, og fremme positive, bærekraftige initiativer når vi får mulighet til å gjøre det.

 

Ansatte

I AdHoc Translations jobber vi alltid for at organisasjonen utad skal speile samfunnet vi lever i, noe som er grunnen til at vi legger stor vekt på å ha ansatte som representerer mangfoldet av kulturer, kjønn, aldre og livssyn. Vår mening er at alle drar fordeler fra et mangfoldig arbeidsmiljø, og at det i det store og hele fører til de beste resultatene. Vi lever også opp til vårt sosiale og samfunnsmessige ansvar, blant annet ved å ansette studenthjelpere og opprette internships.

Målet vi har for våre ansatte, er at de skal glede seg til å komme på jobb og være stolte av å jobbe for AdHoc Translations. Et av tiltakene våre er at alle må respektere hverandre, både på et personlig og profesjonelt nivå. Dette styrker lagånden og bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Kommunikasjonen skal også være fri og åpen, slik at alle føler at de trygt kan uttrykke seg om sine syn og meninger. Dette vil etter vår mening resultere i utvikling og vekst, fordi det gagner både de ansatte og selskapet som helhet.

Vi synes det er viktig å gi de ansatte mulighet til å utvikle seg, og sørger for at de føler seg motivert, ved å tilby opplæring og kurs på områder som er relevante for jobben de utfører. Vi gir også de ansatte opplæring i hvordan de kan opptre og handle i overensstemmelse med bedriftens samfunnsansvar. Videre fokuserer vi også på de ansattes helse og velvære, ved å gi alle privat helseforsikring som en del av våre ansattfordeler.

Og ikke nok med det: Vi støtter også initiativer som styrker det sosiale samværet i arbeidsmiljøet, for å fremme kameratskap og en vennlig atmosfære. Vi donerer penger til de ansattes fagforening, og deltar på arrangementer som «DHL Relay Race» og andre aktiviteter. Vi byr også på fri tilgang på frukt og kaffe/te på kontoret, og har fellesfrokost på fredager.

 

Klienter

AdHoc Translations er en bedrift som handler med klienter. Derfor gjør vi alt i vår makt for å tilby en så god tjeneste vi kan, uavhengig av størrelsen på virksomheten deres eller prosjektet de gir oss. Vi ønsker å skape gode partnerskap, med tillit som grunnsten. Derfor tilbyr vi våre klienter et bredt spekter av teknologiske løsninger, som bidrar til å knytte oss tettere sammen ved å gjøre det enklere for dem å håndtere språkrelaterte oppgaver. Disse løsningene gjør det også mulig for oss å jobbe med så lite papirer som mulig.

Forretningsmodellen vår er bygget på åpenhet, ærlighet og det å sørge for at våre kunder får all den informasjonen og veiledningen de trenger for å treffe gode beslutninger. Dette mener vi skaper best mulig resultater for alle parter.

AdHoc Translations tar sitt profesjonelle ansvar på alvor, og vi garanterer med det at vi overholder gjeldende lover og forskrifter i markedene vi gjør forretninger i. Det betyr også at vi håndterer våre klienters opplysninger i samsvar med den gjeldende personvernforordningen, og at oppgavene vi får, håndteres med full konfidensialitet.

Målet vårt er å gjøre etiske forretninger, og vi har derfor nulltoleranse for bestikkelser og gaver som sår tvil om vår egen integritet.

 

Leverandører

Vi respekterer våre leverandører og partnere, og vi krever også at de overholder gjeldende lover, at de viser et etisk og sosialt ansvar, samt at de overholder menneskerettighetskonvensjonene.

Vi forventer og krever at leverandørene våre oppfyller visse standarder, for å sørge for at vi lever opp til det samfunnsansvaret vi har. Vi sørger blant annet for at alle våre leverandører signerer konfidensialitetsavtaler og jobber i samsvar med våre standarder.

 

Samfunn

AdHoc Translations ønsker også å vise sitt eget samfunnsansvar, og vi bidrar derfor med å finansiere veldedige formål – både innen vår egen bransje og på andre områder.

Vi støtter blant annet den internasjonale organisasjonen Translators Without Borders – en ideell organisasjon som tilbyr språkrelatert bistand til folk i forbindelse med humanitære katastrofer rundt om i verden.

Vi støtter også saker og organisasjoner som har med mennesker å gjøre. Vi sponser sykkelteamet til den danske foreningen for multippel sklerose (Cykelnerven), og i 2017 var julegaven til våre kunder å på deres vegne gi en donasjon til en veldedig organisasjon som bidro til å sørge for at barn som av ulike grunner er utenfor samfunnet, også fikk en god jul med gaver og julemiddag.

 

Miljø

Vi engasjerer oss i verdenen vi lever i, og målet vårt er bidra med så mange positive tiltak vi kan for å skape et bedre miljø.

Det innebærer blant annet å sortere avfallet vårt, resirkulere papir og montere sensorer på kontorbelysningen vår. Vi sikrer også at nettstedet vårt er karbonnøytralt, som en del av et større initiativ der bedrifter går sammen om å nøytralisere karbonutslippet til deres nettsteder. Vi nøytraliserer vårt karbonavtrykk ved å bygge nye, bærekraftige energikilder og delta i karbonreduserende prosjekter.

Et godt arbeidsmiljø krever et sunt innendørsklima. Vi jobber for å skape et godt inneklima, blant annet ved å ha mange inneplanter på kontoret.

De ansatte bidrar også til å redusere karbonavtrykket, for eksempel ved å delta i den danske konkurransen «Vi cykler på arbejde» («Vi sykler til jobb») hvert år.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket