Terminologi

Få bedre tekster med uniform terminologi

Terminologi er ord eller begreper som er spesifikke for en virksomhet eller bransje. I tett samarbeid med deg lager vi en oversikt over disse i en termbase. Den blir et viktig redskap når vi skal heve kvaliteten på tekstene på flere språk, slik at dere som virksomhet alltid snakker med samme stemme når dere kommuniserer.

Hvorfor er terminologistyring en god idé?

Når virksomheten har orden på terminologien på alle språk, sparer du ikke bare tid og penger, men du styrker også din egen merkevare ved å gjøre kommunikasjonen uniform og profesjonell.

Kontakt oss hvis du ønsker hjelp med å lage og/eller vedlikeholde virksomhetens termbaser.

Styrker merkevaren din

Gir høyere kvalitet på kilde- og måltekst

Gir kortere prosesser ved oversettelse og korrekturlesing

Eliminerer risikoen for tvetydigheter

Terminologihåndtering

Sammen bygger vi en prosess for håndtering av virksomhetens terminologi.

Godt å vite om terminologi:

Hva skal en termbase inneholde?

En termbase er mer enn bare en ordliste på flere språk. Den inneholder ord og begreper som er spesifikke for din virksomhet eller bransje, med tilknyttede definisjoner og opplysninger. Opplysningene kan handle om hvem som har lagt til begrepet og når, i hvilken sammenheng begrepet skal brukes, når det ikke skal brukes, hvordan det forkortes, hvordan det bøyes, osv. En termbase kan også inneholde forkortelser, forbudte termer eller termer som ikke skal oversettes.

En termbase skal i utgangspunktet inneholde alle ordene og begrepene som du enten vil bruke eller ikke kan bruke i bedriftstekstene dine.

Hvordan bygges termbasen opp og vedlikeholdes?

Våre terminologieksperter hjelper deg med å bygge opp og vedlikeholde termbasen din – enten fra bunnen av eller ved å integrere eksisterende lister eller filer.

Hvis alt du trenger, er en grundig opprydding av en eksisterende termbase, lager vi en ren termbase for deg som du kan jobbe videre med.

Når vi bygger opp termbasen din fra bunnen av, henter vi ut begreper fra eksisterende tekster for å ha et fundament å bygge videre på. Vi henter også ut termer når vi oversetter tekstene dine, slik at termbasen kontinuerlig utvides med ny terminologi.

Bør terminologihåndteringen gjøres i tett samarbeid mellom deg og oss?

Terminologi bør håndteres i tett samarbeid mellom terminologiekspertene våre og det interne teamet ditt, slik at ny terminologi bare legges til når den er godkjent av deg.

Det kan derfor være fornuftig å ha en intern struktur på plass, slik at du vet hvem som er autorisert til å godkjenne ny terminologi på de ulike språkene.

Forslag om nye termer eller korreksjon av eksisterende kan fortløpende komme både fra våre egne eksperter og internt fra deg, men uavhengig av hvem forslaget kommer fra, skal ikke begrepet legges til før det er godkjent av den ansvarlige.

Du kan lese mer om hvordan du kommer i gang med terminologiarbeidet, i blogginnlegget vårt om emnet her.

Kan både mitt eget personale og språkspesialister ha nytte av en termbase?

En termbase gir både dine egne ansatte og våre språkspesialister store fordeler når de oversetter og korrekturleser bedriftstekstene dine.

Internt i selskapet er det spesielt ansatte som på tvers av avdelinger skriver og redigerer tekster som drar nytte av en termbase. Terminologihåndtering bidrar dermed til å optimalisere selskapets globale kommunikasjon på tvers av avdelinger.

For våre språkeksperters del hjelper en termbase dem med å velge de riktige ordene i riktig kontekst, slik at du som kunde får en tekst som lever opp til forventningene dine.

Hvordan kommer man i gang?

Å komme i gang med terminologi trenger ikke være vanskelig. Gjør man det på en strukturert måte og med hjelp fra våre spesialister til å gjøre det riktig fra starten av, går det raskt og greit for seg.

Dette gjelder blant annet å definere de forskjellige rollene både internt og hos oversettelsesbyrået: Hvem skal håndtere termbasen internt, hvem skal ha adgang til å gjøre endringer og tillegg, og hvem skal ha tilgang?

I tillegg må du finne ut om det finnes eksisterende lister som skal integreres, og om det må gjøres uttrekk av termer fra eksisterende tekster.

Hvilken programvare bruker dere for å håndtere terminologi?

Når du samarbeider med AdHoc Translations, får du også tilgang til vår programvare for termbaser med på kjøpet. Vi pålegger deg imidlertid ikke å bruke en spesifikk programvare. Det finnes mange gode alternativer på markedet som vi kan arbeide med, så om du har egne preferanser, er det bare å si ifra. Programvaren brukes også til å administrere bedriftens oversettelsesminner.

Hvis du ønsker det, kan du også gjøre det mulig for ansatte å søke direkte i termbasen, via en nettadresse som kan plasseres på intranettet ditt.

Eier dere termbasen?

Når AdHoc Translations jobber med termbaser, lager vi dem alltid kun for den enkelte kunden og bedriften. Det vil si at termbasen kun brukes når vi arbeider med tekstene til din virksomhet. Det er deres ord og begreper, og derfor blir termbasen deres eiendom.

FÅ ET UFORPLIKTENDE TILBUD

De siste dataene våre viser at 98 % av kundene våre er tilfredse. Vil du være en av dem?

Klikk på knappen og fyll ut skjemaet. Vi kontakter deg på e-post eller telefon med et uforpliktende tilbud innen åtte timer.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket