Många branscher behöver översättning av tekniska texter

Teknisk översättning är vanlig inom många branscher, men i synnerhet bilbranschen och robotteknologibranschen har stora mängder teknisk dokumentation som skickas för översättning av en översättningsbyrå. Ofta är det nämligen ett rättsligt krav att sådana texter ska översättas till språken som talas på de marknader där företaget är verksamt.

Att översätta tekniska texter är en mycket speciell disciplin som kräver kunskaper om den specifika branschen och terminologin samt kunskaper om det branschspecifika sättet att skriva och bygga upp en text på. En professionell översättare har de nödvändiga färdigheterna och kan se till att översättningen av dina tekniska texter blir en exakt återgivning av källtexten med korrekt terminologi och språkbruk. Hos AdHoc Translations väljer vi noga ut det rätta teamet av översättare för ditt uppdrag. Vi ställer dessutom strikta krav på översättarnas utbildningsbakgrund och erfarenhet och kontrollerar löpande kvaliteten på deras arbete så att en hög kvalitetsnivå upprätthålls och du kan känna dig trygg.

Tekniska texter omfattar ett antal olika typer av dokument. Som exempel kan nämnas:

  • Säkerhetsanvisningar
  • Produktbeskrivningar
  • Bruksanvisningar
  • Reparationsmanualer
  • Instruktionsböcker
  • Drifthandböcker
  • Systembeskrivningar

 

När du skickar dina tekniska texter för översättning hos en professionell översättningsbyrå är det en god idé att följa våra 3 goda råd, som du kan läsa här nedan, om du vill uppnå bästa möjliga resultat.

 

Råd 1: Skicka bilder eller annat stödmaterial med uppdraget

När du skickar bilder eller referensmaterial med dina texter som ska översättas är det en stor hjälp för översättaren.

Vissa ord kan ha flera betydelser och en del formuleringar kan vara tvetydiga, vilket innebär att det blir särskilt viktigt att översättaren har något att förhålla sig till så att inga oklarheter eller fel uppstår.

Det kan få allvarliga konsekvenser om så bara den minsta detalj blir felaktigt översatt i exempelvis en säkerhetsanvisning eller reparationsmanual. Därför är det till stor hjälp när du skickar med stödmaterial, oavsett av vilken typ, när du beställer din översättning hos din översättningsbyrå.

 

Råd 2: Skicka med relevanta termlistor eller få hjälp att skapa nya

En professionell översättare känner till terminologin som används inom den specifika branschen. Därutöver har många företag en egen jargong, terminologi och användning av förkortningar, vilket det alltid är en god idé att ge översättaren tillgång till så att du får en översättning som passar just ditt företag.

Så om du har termlistor får du gärna skicka med dem när du planerar ditt översättningsuppdrag. Din projektledare hos AdHoc Translations ser till att översättaren sätts in i just ditt företags krav och önskemål om specifik terminologi och stil.

Vi kan dessutom hjälpa till att bygga ut dina termlistor eller bygga nya i nära dialog med dig, så att du snabbt och enkelt kan godkänna nya termer. Tack vare vårt molnbaserade översättningsverktyg kan vi garantera en enhetlig och konsekvent terminologi i dina texter så att översättningarna lever upp till de höga kvalitetskrav som gäller för teknisk dokumentation.

 

Råd 3: Berätta för oss vilken din målgrupp är

När man skapar en text måste man alltid hålla målgruppen i åtanke och det minst lika viktigt vid tekniska texter. Det spelar ingen roll om mottagaren är en specialist eller tekniker som är väl förtrogen med fältet och den specifika terminologin eller om mottagaren är herr och fru Svensson.

En professionell teknisk översättare förstår att skapa en text som passar den enskilda målgruppen. Om det till exempel handlar om en instruktionsbok eller säkerhetsanvisning som ska kunna läsas av alla är det viktigt att texten har ett välformulerat och lättförståeligt språk. Därför är det också en god idé att prioritera korrekturläsning, vilket din översättningsbyrå kan hjälpa dig med.

 

Vi är redo att leverera kvalitetsöversättningar till dig

AdHoc Translations är en professionell översättningsbyrå med nästan 30 års erfarenhet. Hos oss är service och kvalitet nyckelvärden och vi gör allt för att uppnå våra kunders förtroende, så att du kan känna att du är i de bästa händer. Läs mer om oss här.

Behöver du teknisk översättning eller bara goda råd? Kontakta oss redan idag. Du är också välkommen att skicka oss din text, så kontaktar vi dig med ett erbjudande utan förpliktelse.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket