Terminologi

Få bättre texter med enhetlig terminologi

Terminologi är ord eller begrepp som är specifika för ditt företag eller din bransch, som vi i nära samarbete med dig har organiserat i en termbas. Det är ett viktigt redskap för att förbättra kvaliteten på dina texter på flera språk, så att ni som företag talar med en röst när ni kommunicerar.

Några goda skäl till att använda terminologistyrning.

När ditt företag har ordning på sin terminologi på alla språk betyder det inte bara att du sparar tid och pengar, utan också att du stärker ditt varumärke genom att göra din kommunikation konsekvent och professionell.

Kontakta oss om du vill att vi ska hjälpa dig med att skapa och eller underhålla ditt företags termbaser.

Stärker ditt varumärke

Högre kvalitet på käll- och måltexterna

Kortare översättnings- och korrekturläsningsfas

Avlägsnar risken för tvetydigheter

Bra att veta om terminologi:

Vad bör en termbas innehålla?

En termbas är mer än bara en ordlista på flera språk. Den innehåller ord och begrepp som är specifika för ditt företag eller din bransch, med tillhörande definitioner och annan information. Det kan vara information om vem som har lagt till termen och när, i vilket sammanhang termen används, när den inte får användas, hur den förkortas, hur den böjs osv. En termbas kan också innehålla förkortningar, förbjudna termer eller termer som inte ska översättas.

En termbas bör i grund och botten innehålla alla de ord och begrepp som du antingen vill ska användas eller inte användas i alla texter inom ditt företag.

Hur bygger man upp och underhåller termbasen?

Våra terminologiexperter kan hjälpa dig med att bygga upp och underhålla din termbas, antingen från grunden eller genom att integrera dina befintliga listor eller filer.

Om du bara behöver hjälp med en ordentlig upprensning av din befintliga termbas kan vi åta oss att skapa en överskådlig termbas som du sedan kan arbeta vidare med.

När vi bygger upp din termbas från grunden gör vi termutdrag från befintliga texter, så att vi får en grund att bygga vidare på. Vi gör också termutdrag när vi översätter dina texter, så att din termbas ständigt uppdateras med ny terminologi.

Bör terminologistyrning ske i nära samarbete mellan er och oss?

Terminologi bör hanteras i nära samarbete mellan våra terminologiexperter och era interna team, så att nya termer läggs till först efter att de har godkänts av er.

Därför är det vettigt att ni inrättar en intern struktur, så att ni vet vem som har rätt att godkänna ny terminologi på flera språk.

Förslag till nya termer eller rättelser av befintliga termer kan löpande komma från både våra experter och era interna medarbetare, men oavsett vem förslaget kommer ifrån bör termen inte läggas till förrän den har godkänts av en terminologiansvarig person.

Du kan läsa mer om hur du kommer igång med terminologiarbetet i vårt blogginlägg om ämnet här.

Kan både interna medarbetare och språkspecialister få nytta av termbasen?

En termbas är till nytta för dina medarbetare och våra språkspecialister när de översätter och korrekturläser ditt företags texter.

Internt i företaget är det i synnerhet medarbetare på olika avdelningar som skriver och redigerar texter som har glädje av en termbas. Terminologistyrning bidrar alltså till att optimera produktionen av företagets globala kommunikation inom de olika avdelningarna.

För våra språkexperter bidrar en termbas till att välja rätt ord i rätt sammanhang, så att du som kund får en text som lever upp till dina förväntningar.

Hur kommer man igång?

Att komma igång med att arbeta med terminologi behöver inte vara så svårt om du går strukturerat till väga med hjälp av våra specialister och får grepp om uppgiften redan från början.

Det handlar bland annat om att definiera de olika rollerna, såväl internt som hos översättningsbyrån: vem ska äga termbasen internt, vem ska ha befogenheter att göra ändringar och tillägg, och vem ska ha åtkomst till den?

Dessutom ska du ta reda på om det finns färdiga listor som ska integreras och om det ska göras termutdrag från befintliga texter.

Vilket termbasprogram använder vi?

När du samarbetar med AdHoc Translations är åtkomst till vårt termbasprogram en del av paketet. Du måste dock inte använda ett särskilt program eftersom vi kan arbeta med flera av de ledande programmen på marknaden, så om du föredrar ett särskilt program anpassar vi oss efter dina behov. Programmet används också till att organisera ditt företags översättningsminnen.

Om du vill ge dina medarbetare möjlighet att söka direkt i termbasen via en onlinelänk som kan läggas upp på ert intranät så kan vi erbjuda det också.

Förblir termbasen ditt företags egendom?

När AdHoc Translations arbetar med termbaser så skapar vi dem alltid specifikt för den enskilda kunden och företaget. Det betyder att termbasen endast används när vi arbetar med texter från just ditt företag. Det är era ord och begrepp, och därför förblir termbasen er egendom.

FÅ EN OFFERT UTAN FÖRPLIKTELSER

Vår senaste undersökning visade 98 % tillfredsställda kunder. Vill du bli en av dem?

Klicka på knappen och fyll i formuläret. Därefter kontaktar vi dig via mejl eller telefon inom åtta timmar med en offert utan förpliktelser.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket