På AdHoc Translations tar vi vårt sociala ansvar på allvar

Vår syn på CSR avspeglar att vi är ett företag som tillhandahåller språktjänster som i första hand involverar mänskliga resurser. Därför inriktar vi oss på de värderingar och initiativ som är betydelsefulla för våra medarbetare, leverantörer, kunder och vårt samhälle. Det utesluter emellertid inte att vi också tar initiativ som är till gagn för miljön, och vi strävar rent allmänt efter att visa prov på vårt sociala ansvar och genomföra positiva och hållbara insatser på de områden vi kan.

 

Medarbetare

På AdHoc Translations vill vi avspegla samhället och lägger därför vikt vid att våra anställda har en bred sammansättning och representerar olika kulturer, kön, åldrar och åsikter. Vi tycker att det är sunt för alla parter och att det i slutänden ger det bästa resultatet om vi representerar mångfald. Dessutom visar vi prov på ett socialt och samhälleligt ansvar genom att anställa studerande, företagspraktikanter m.fl.

Vi vill att våra medarbetare ska känna glädje över att gå till jobbet och att de ska vara stolta över att arbeta på AdHoc Translations. Det kräver bland annat att alla respekterar varandra, personligen och yrkesmässigt, vilket stärker samarbetet och bidrar till en trevlig arbetsmiljö. Vi godtar inte på något sätt mobbning eller trakasserier.

Kommunikationen ska vara fri och öppen, så att alla känner att de tryggt kan uttrycka sina tankar och åsikter. Det tror vi kräver utveckling, något som gynnar både den enskilda medarbetaren och företaget.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare utvecklas och känner sig motiverade, och därför erbjuder vi utbildning och kurser inom relevanta och arbetsrelaterade områden. Dessutom lär vi våra medarbetare hur de kan genomföra och uppfylla företagets sociala ansvar. Även våra medarbetares hälsa är i fokus, och vi erbjuder bland annat sjukförsäkringar till alla.

Vi stödjer dessutom satsningar som stärker den sociala arbetsmiljön så att vi som kollegor har det trevligt tillsammans. Vi skänker pengar till vår medarbetarförening, vi deltar i träningslopp såsom DHL och diverse andra aktiviteter, och vi ser till att det finns frukt på kontoret, gratis kaffe och te samt har gemensam frukost på fredagarna.

 

Kunder

AdHoc Translations finns för att våra kunder gör det, och därför gör vi allt för att erbjuda bästa tänkbara service till alla våra kunder oavsett företagets och uppdragets storlek. Vi vill ha ett nära samarbete som bygger på tillit, och vi erbjuder våra kunder diverse tekniska lösningar som bidrar till att göra samarbetet ännu bättre och underlättar för kunderna att hantera sina språkuppdrag. De här lösningarna bidrar dessutom till att garantera en så pappersfri arbetsgång som möjligt.

Vår företagsmodell bygger på öppenhet, ärlighet och grundlig vägledning av våra kunder. Det anser vi ger det bästa resultatet för alla.

AdHoc Translations tar sitt yrkesmässiga ansvar på största allvar, och vi kan därför garantera våra kunder att vi följer gällande lagar och regler på de marknader där vi bedriver verksamhet. Det innebär också att vi alltid behandlar våra kunddata med avseende på den aktuella personuppgiftslagen samt hanterar kundernas uppdrag med full sekretess.

Vi vill driva vår verksamhet på ett etiskt sätt och godtar därför inga former av mutor eller gåvor, som kan leda till frågor kring vår integritet.

 

Leverantörer

Vi respekterar våra leverantörer och samarbetspartner och kräver samtidigt av dem att de ska följa gällande lagstiftning, visa prov på etiskt och socialt ansvar samt att de tillgodoser de mänskliga rättigheterna.

Vi ställer krav på våra leverantörer så att vi är säkra på att de lever upp till vårt ansvar. Det innebär bland annat att alla våra underleverantörer har undertecknat sekretessavtal och tar hänsyn till våra normer när de utför sitt arbete.

 

Samhälle

AdHoc Translations vill ta sitt samhällsansvar, och vi bidrar därför till att stödja välgörande ändamål, både inom och utanför vår egen bransch.

Vi stödjer bland annat den internationella välgörenhetsorganisationen Translators Without Borders, som är en ideell organisation vars mål är att ge stöd i form av språklig hjälp till människor i nöd i samband med humanitära katastrofer runt om i världen.

Vi stödjer också andra ändamål och föreningar med människan i fokus. Vi sponsrar den danska Skleroseforeningens cykeltävling (Cykelnerven), och 2017 valde vi att julklappen till våra kunder gick till en välgörenhetsförening som ser till att även socialt utsatta barn kan få en god jul med julklappar och julmat.

 

Miljön

Som företag är vi intresserade av vår omvärld och vill göra så många positiva insatser vi kan för en bättre miljö.

Det innebär bland annat att vi sopsorterar, återanvänder papper, har sensorer på vår kontorsbelysning och har infört en CO2-neutral hemsida. Den sistnämnda satsningen är ett initiativ där företag samverkar för att neutralisera de koldioxidutsläpp som deras hemsidor ger upphov till. CO2-neutraliseringen skapas genom att uppföra nya, förnybara energikällor och delta i CO2-reducerande projekt.

En bra arbetsmiljö innebär också ett sunt inomhusklimat. Vi strävar efter att främja ett sunt inomhusklimat genom att bland annat ha många gröna krukväxter på våra kontor.

På personalsidan gör vi också en insats, där vi kan. Det betyder bland annat att vi varje år deltar i den danska tävlingen “Vi cyklar till jobbet”.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket