Hos AdHoc Translations tager vi vores sociale ansvar alvorligt!

Vores tilgang til CSR afspejler, at vi er en virksomhed, der leverer sproglige ydelser, der primært involverer menneskelige resurser, og derfor ligger vores fokus på de værdier og tiltag, som har betydning for vores medarbejdere, leverandører, kunder og omgivelser. Det udelukker dog ikke, at vi også tager tiltag, som er til gavn for miljøet, og vi bestræber os generelt på at udvise vores sociale ansvar og yde positive og bæredygtige indsatser, hvor vi kan.

 

Medarbejdere

Hos AdHoc Translations ønsker vi at afspejle samfundet og lægger derfor vægt på, at vores medarbejderstab er bredt sammensat og repræsenterer forskellige kulturer, køn, aldre og holdninger. Vi mener, det er sundt for alle parter og i sidste ende giver de bedste resultater, hvis vi repræsenterer mangfoldighed. Vi udviser desuden et socialt og samfundsmæssigt ansvar ved at ansætte elever, virksomhedspraktikanter m.m.

Vi ønsker, at vores medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde og stolte af at arbejde for AdHoc Translations. Det kræver blandt andet, at alle respekterer hinanden både personligt og professionelt, hvilket styrker samarbejdet og bidrager til et rart arbejdsmiljø. Vi accepterer på ingen måde mobning eller chikane.

Kommunikationen skal være fri og åben, så alle føler, at de trygt kan udtrykke deres holdninger og meninger. Det mener vi fordrer udvikling, som både kommer den enkelte medarbejder og virksomheden til gode.

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere udvikler sig og føler sig motiverede, og derfor tilbyder vi træning og kurser inden for relevante og arbejdsrelaterede områder. Desuden oplærer vi vores medarbejdere i, hvordan de kan implementere og efterleve virksomhedens sociale ansvar. Også vores medarbejderes helbred og sundhed er i fokus, og vi tilbyder blandt andet helbredsforsikring til alle.

Vi støtter desuden initiativer, der styrker det sociale arbejdsmiljø, så vi som kollegaer har det godt sammen. Vi giver penge til vores medarbejderforening, vi deltager i løb som DHL og diverse andre aktiviteter, og vi sørger for frugt på kontoret, fri kaffe og te samt fælles morgenmad om fredagen.

 

Kunder

AdHoc Translations er sat i verden for vores kunder, og vi gør derfor alt for at yde den bedste service til alle vores kunder uanset virksomhedens og opgavens størrelse. Vi fordrer et tæt samarbejde baseret på tillid, og vi tilbyder vores kunder diverse teknologiske løsninger, der skal bidrage til at gøre samarbejdet endnu bedre, og gøre det at håndtere sprogopgaver endnu lettere for vores kunder. Disse løsninger er desuden med til at sikre så papirløse arbejdsgange som muligt.

Vores forretningsmodel er baseret på transparens, ærlighed og grundig vejledning af vores kunder. Det mener vi, giver det bedste resultat for alle.

AdHoc Translations tager sit professionelle ansvar alvorligt, og vi garanterer således vores kunder, at vi overholder gældende love og regler på de markeder, hvor vi driver forretning. Det medfører også, at vi altid behandler vores kunders data i henhold til den gældende persondataforordning samt håndterer kundernes opgaver med fuld fortrolighed.

Vi ønsker at drive forretning på en etisk måde og accepterer derfor ikke nogen form for bestikkelse eller gaver, der kan sætte spørgsmålstegn ved vores integritet.

 

Leverandører

Vi respekterer vores leverandører og samarbejdspartere, og stiller samtidig krav til disse om at overholde gældende lovgivning, at udvise et etiske og socialt ansvar samt at overholde menneskerettighedskonventioner.

Vi stiller krav til vores leverandører, så vi er sikre på, at vi lever op til vores ansvar. Det medfører blandt andet, at alle vores underleverandører har underskrevet fortrolighedsaftaler og arbejder i henhold til vores standarder.

 

Omgivelser

AdHoc Translations ønsker at udvise samfundsansvar, og vi bidrager derfor til at støtte velgørende formål både inden for vores branche og udenfor.

Vi støtter blandt andet den velgørende internationale organisation Translators Without Borders, der er en non-profit organisation, hvis formål er at støtte med sproglig assistance til mennesker i nød i forbindelse med humanitære katastrofer rundt om i verden.

Vi støtter også andre formål og foreninger, hvor mennesket er i fokus. Vi sponsorer Skleroseforeningens cykelhold (Cykelnerven), og i 2017 valgte vi, at julegaven til vores kunder gik til en velgørende forening, der sørger for at også socialt udsatte børn kan få en god jul med gaver og julemad.

 

Miljøet

Som virksomhed interesserer vi os for den verden, vi lever i, og vi ønsker at tage alle de positive tiltag, vi kan for at gavne miljøet.

Det indebærer blandt andet, at vi sorterer affaldet, genbruger papir, har sensorer på vores kontorbelysning og har indført en CO2-neutral hjemmeside. Sidstnævnte tiltag er et initiativ, hvor virksomheder går sammen om at neutralisere den CO2 deres hjemmesider udleder. CO2-neutraliseringen skabes ved opførelse af nye vedvarende energikilder og deltagelse i CO2-reducerende projekter.

Et godt arbejdsmiljø indebærer også et sundt indeklima. Vi tilstræber at fremme det sunde indeklima ved blandt andet at have mange grønne planter i vores kontorer.

På personalesiden gør vi også en indsats, hvor vi kan. Det betyder blandt andet, at vi hvert år deltager i konkurrencen ”vi cykler på arbejde”.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket