Profesjonelle oversettelsesbyråer streber etter å gi kunder profesjonelle oversettelser av høy kvalitet.  Dette gjør de ved å bruke dyktige språkspesialister, den nyeste språkteknologien samt velprøvde og effektive prosesser.

Men det er også andre faktorer som påvirker kvaliteten på en oversettelse. En ofte oversett faktor er for eksempel kvaliteten på det originale innholdet eller kildeteksten. Hvis kildeteksten er skrevet på en innviklet måte, er det en større risiko for feiltolkninger, og på grunn av dette feiloversettelser. Når du oversetter en instruksjonshåndbok, kan til og med en enkelt feiltolkning av kildeteksten få alvorlige konsekvenser, og feiloversatt innhold rettet mot kunder kan skade firmaets image.

Å sørge for at du har en god kildetekst, er med andre ord den beste måten å sikre at du også ender opp med en god oversettelse, på. Og jo flere språk teksten din skal oversettes til, desto viktigere blir dette.

Klar, kortfattet og skreddersydd kommunikasjon gjør underverker for bedriftens image, og det er derfor det også er lurt å legge arbeid i å skrive godt innhold til publikummet.

Du trenger ikke å være en dyktig forfatter eller språkekspert for å kunne skrive oversettelsesvennlig innhold. Med bare noen få enkle triks i bakhodet kan innholdet ditt blir mer oversettelsesvennlig, og følgelig mer lesbart. Følger du de seks stegene under, er du allerede godt på vei.

 

Seks tips til hvordan du skriver oversettelsesvennlig innhold

 

1. Skriv med mottakeren i tankene

Hvordan en tekst bør skrives, er avhengig av hvem den er ment for. Det er tross alt forskjell på å skrive til en tekniker, en advokat eller andre fagpersoner som ofte bruker mye teknisk fagspråk, enn det er å skrive til Ola Nordmann, som kun ønsker å vite det som trengs, svart på hvitt.

Når du skriver innhold rettet mot et generelt publikum, og du selv er ekspert på emnet, kan det være nyttig å få en annen person til å lese over teksten. På den måten sikrer du deg at det ikke er noe som skurrer, virker tvetydig eller kan tolkes feil.

 

2. Skriv med korte setninger

Mange som skriver, har en tendens til å skrive for lange og pretensiøse setninger fylt med overflødige ord, der setningene bare fortsetter og fortsetter i det uendelige – akkurat som denne. Når du skal gjøre innholdet ditt mer oversettelsesvennlig, er en av de beste måtene å gjøre det på å skrive korte setninger. En god tommelfingerregel er å holde seg til én idé per setning.

Unngå overflødige ord som «virkelig», «veldig», «ganske». Da ender du opp med kortere og mer presise setninger.

For å gjøre innholdet ditt enda mer spesifikt kan du også vurdere hvilke deler som er viktige for emnet du skriver om, og utelate all informasjon som ikke er nødvendig.

 

3. Bruk riktig terminologi

Bruk av synonymer kan gjøre en tekst mindre lesbar. For å gjøre teksten mer oversettelsesvennlig bør du derfor konsekvent bruke de samme begrepene og formuleringene.

Å beskrive de samme tingene og konseptene på ulike måter gjør det ikke bare vanskeligere å lese teksten, men også vanskelig å dra full nytte av fordelene forbundet med oversettelsesprogramvare.

Oversettelsesprogramvare, også kjent som CAT-verktøy, drar nytte av såkalte oversettelsesminner, som lagrer alle oversatte setninger, og termbaser. Disse fungerer som flerspråklige ordlister. Hvis du endrer ett enkelt ord i en setning som ellers er identisk med en annen, kan oversettelsen bli mer kostnadskrevende og tidkrevende, fordi det ikke lenger anses å være 100 % samsvar mellom setningene.

 

4. La ikke teksten være tvetydig

Tekster som i større grad bruker passiv verbform, har ofte flere tvetydigheter, noe som i sin tur resulterer i flere feiltolkninger. Bruk i stedet aktiv verbform, slik at det ikke er tvil om hvem som gjør hva.

Skriv for eksempel: «Skriv inn kundens detaljer i systemet» i stedet for: «Kundens detaljer må legges inn i systemet».

Å fjerne overflødige ord som «veldig», «svært» og «ganske» kan også være med på å gjøre teksten mer oversettelsesvennlig. Attributter oversettes ikke alltid like nøyaktig til andre språk, så det kan være greit å fjerne disse. I de fleste tilfeller har de bare en triviell effekt på kjernen i det du prøver å formidle.

 

5. Unngå ordtak og uttrykk

Å oversette ordtak og uttrykk til andre språk kan være utfordrende. Mange populære ordtak har ingen tilsvarende ordtak på andre språk. Noen ganger betyr de også noe helt annet når de oversettes.

Mange ordtak og utrykk blir heller ikke alltid brukt riktig, selv når de er skrevet på originalspråket! Et godt eksempel er det amerikanske uttrykket «pull yourself up by the bootstraps». I dag betyr det å forbedre omstendighetene sine, og/eller å lykkes gjennom egen innsats, men opprinnelig betydde det å prøve seg på noe umulig.

Ordtak og uttrykk kan selvsagt gjøre innholdet ditt mer interessant å lese, men hvis du vet at det skal oversettes til et annet språk, anbefaler vi deg å bruker dem sparsomt og klokt. Noen ganger kan det være til hjelp å legge ved en kort beskjed til oversetteren for å gjøre det klart hvordan du vil at ordtaket skal tolkes av leserne på målspråket. Dette gjør det lettere for oversetteren å finne noe som passer for språket, kulturen og landet.

 

6. Korrekturles teksten din

Ved å korrekturlese teksten fjerner du grunnleggende feil, slik som skrivefeil, manglende ord osv., som kan være distraherende for leseren. Å lese teksten høyt for seg selv kan også være en god måte å avgjøre om den har god flyt, på.

Når du er ferdig med å korrekturlese teksten din, hjelper det også å få et ekstra par øyne til å se gjennom den, fordi egne øyne har en tendens til å overse egne feil. Å få noen andre til å lese gjennom teksten din kan også bidra til å identifisere deler som kan trenge mer utdyping eller et enklere språk.

_______________________________________

 

Når du fokuserer på å gjøre innholdet oversettelsesvennlig, ender du ikke bare opp med en bedre kildetekst og oversettelse, men du sparer også penger, fordi det reduserer oversettelseskostnadene og gjør det raskere å oversette. Dette fordi du ofte ender opp med å fjerne overflødige ord, noe som i sin tur reduserer antallet ord i teksten. Det øker også nytteverdien av oversettelsesminner og termbaser, fordi flere setninger brukes på nytt, i stedet for at de skrives om.

Det er viktig å ha tett kontakt med oversettelsesbyrået gjennom hele prosessen. Det sørger for at alle er enige, og gjør det enkelt å oppklare spørsmål som måtte dukke opp underveis. Vi anbefaler også at du sender med alt av relevant referansemateriale som kan være til nytte. Dette hjelper oversetteren med å få oversettelsen til å samsvare med bedriftens ordlyd og terminologi. Jo mindre gjetning eller antagelser oversetteren må gjøre seg opp om preferansene dine, desto bedre. Sørg derfor for å videreformidle ting som stilguider og termlister – da sørger du for at den oversatte teksten passer inn med resten av virksomhetens skrevne innhold.

Nøl ikke med å ta kontakt hvis du trenger hjelp til å gjøre tekstene dine mer oversettelsesvennlige, eller hvis du vil ha flere råd om språk, lokalisering og oversettelse.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket