Professionella översättningsbyråer vill leverera professionella översättningar av hög kvalitet. För att kunna göra det satsar de på att anlita duktiga språkspecialister samt utnyttja den senaste språktekniken och de effektivaste processerna.

Men det finns fler faktorer som direkt påverkar kvaliteten på översättningen. En av de faktorer som ofta förbises är kvaliteten på själva källtexten. Om källtexten är skriven på ett språk som kanske gör att man måste läsa om vissa meningar flera gånger för att förstå dem är risken stor för att det uppstår feltolkningar vid översättningen. Det kan få allvarliga konsekvenser, om det så bara handlar om en feltolkning i översättningen av en bruksanvisning. När det kommer till kundkommunikation kan det till och med få dig att framstå som oprofessionell.

En bra källtext är alltså den bästa utgångspunkten för att också få en bra text på målspråket. Och ju fler målspråk din text ska översättas till, desto större betydelse får det.

På det stora hela bidrar exakt och korrekt kommunikation till att stödja hela företagets image, och därför är det i allmänhet bra att lägga stor vikt vid att skriva bra texter till företagets målgrupp.

Du behöver inte vara författare eller ha en språkutbildning för att kunna skriva översättningsvänliga texter. Med några enkla knep kan du göra dina texter mer översättningsvänliga och därmed också mer lättlästa. Om du följer nedanstående sex tips har du redan kommit en bra bit på vägen.

 

6 goda råd för hur man skriver översättningsvänliga texter

 

1. Skriv till målgruppen

Hur texterna ska skrivas beror helt på vilken målgrupp du vänder dig till. Det är skillnad på om du skriver till en tekniker, en advokat eller andra fackspecialister, som ofta använder många facktermer, eller om du skriver till  den breda allmänheten.

Om du skriver till den breda allmänheten och du själv är specialist kan det vara bra att någon utomstående läser igenom din text för att se om den innehåller något som inte går att förstå, är tvetydigt eller kan misstolkas.

 

2. Använd korta meningar

Många har en tendens att skriva för långa meningar och fylla dem med onödiga ord. Ett av de främsta råden för att göra din text mer översättningsvänlig är därför att sätta punkt oftare. En bra tumregel är att varje mening bara ska innehålla ett budskap.

Om du samtidigt utelämnar onödiga utfyllnadsord som “ganska”, “härmed” osv. blir meningarna kortare och tydligare.

För att göra dina texter ännu mer konkreta kan du också välja att fråga dig själv vad som är viktigt för själva budskapet och utelämna resten.

 

3. Använd samma ord för saker och begrepp

Synonymer kan ibland göra texten svårare att förstå. Därför bör du använda samma ord och formuleringar genom hela texten, om den ska vara översättningsvänlig.

Att använda olika ord för samma saker och begrepp har inte bara betydelse för förståelsen, utan bidrar även till att göra det svårt att utnyttja de fördelar som är förknippade med användning av översättningsprogramvara.

Översättningsprogramvara, eller “CAT tools”, består av översättningsminnen som sparar alla översatta segment samt termbaser, som fungerar som ordböcker. Om du väljer att bara ändra ett enda ord i en mening kan det betyda att översättningen blir både dyrare och tar längre tid att göra eftersom meningen inte längre kan räknas som en hundraprocentig matchning.

 

4. Undvik tvetydigheter

I texter där många formuleringar står i passiv form kan det ofta uppstå tvetydigheter, som kan leda till misstolkningar. När du i stället använder aktiv form undviker du att det uppstår tvivel kring vem som gör vad.

Skriv därför “du lägger upp kunden i systemet”, i stället för “kunden läggs upp i systemet”.

Att avlägsna onödiga ord som “verkligen”, “mycket”, “riktigt” bidrar också till att göra texten mer översättningsvänlig. Sådana värdeladdade ord tolkas nämligen inte alltid likadant på alla språk, och därför kan det vara bra att avlägsna dem, vilket oftast inte påverkar själva budskapet.

 

5. Undvik ordspråk och talesätt

Det kan vålla stora problem att översätta ordspråk och talesätt till andra språk. Kanske finns det inte något motsvarande på de andra språken, och kanske har de inte exakt samma betydelse när de översätts.

Dessutom används de heller inte alltid korrekt på målspråket. Ta bara ett exempel som uttrycket “att göra en björntjänst”, som ofta används i en annan betydelse än den ursprungliga.

Ordspråk och talesätt kan självklart göra dina texter mer livfulla och spännande att läsa, men vi rekommenderar att du använder dem med måtta när texten ska översättas. I sådana fall kan det vara bra att skicka med en förklaring till översättaren, så att det klart och tydligt framgår hur du vill att det ska uppfattas av mottagaren. Det gör det lättare för översättaren att välja en lösning som är anpassad efter språket, kulturen och landet.

 

6. Korrekturläs din text

När du korrekturläser din text kan du rensa bort de vanligaste felen såsom tangentmissar, ord som saknas osv., som kan göra texten svår att förstå. Att läsa upp texten högt är också bra när du vill få en känsla för om texten har bra flyt.

Förutom att korrekturläsa din egen text är det bra att låta någon annan läsa den, eftersom man har en tendens att förbise sina egna fel. Det kan också göra det lättare att rensa upp i avsnitt som kan vara svåra att förstå, för man vet ju själv precis vad det är man vill ha sagt.

________________________________________________________

När du fokuserar på att göra din text översättningsvänlig resulterar det inte bara i en bättre källtext och måltext, utan bidrar också till lägre kostnader eftersom själva översättningen blir billigare och går snabbare att göra. Det beror dels på att du ofta lyckas ta bort allt “fluff”, så att det blir färre ord att översätta, och dels på att en större del kan återanvändas från översättningsminnen och termbaser.

Det är viktigt med en bra och tät kontakt med översättningsbyrån genom hela processen, så att dina önskemål och förväntningar helt uppfylls och det går att lösa eventuella frågor under tiden. Dessutom rekommenderar vi att du skickar med eventuellt referensmaterial, som kan hjälpa översättaren att få en bra uppfattning om ditt företags uttryckssätt och terminologi. Om du har skrivhandledningar, termlistor m.m. är det till stor hjälp för översättarna, så att översättningarna kan återspegla ditt företags röst.

Så vänta inte med att kontakta oss om du behöver hjälp med att göra dina texter mer översättningsvänliga, eller om du skulle behöva andra goda råd om språk och översättning.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket