Profesjonell oversettelse
for alle bransjer

Uavhengig av hvilken bransje du befinner deg i, tilbyr vi kvalitetsbevisste oversettelser utført av bransjespesialiserte oversettere, som har orden på terminologien, forståelse for emnet og fokus på målgruppe og marked. Alt dette er ting som bidrar til å styrke merkevaren din. Våre interne oversettere og det store nettverket av eksterne språkspesialister vi samarbeider med, står klare til å hjelpe deg med å levere profesjonelle oversettelser for din bransje.

Vår spesialitet er innenfor bil, robot, e-handel, jus og bioteknologi- og medisinbransjen, men vi har også mange lojale kunder i andre bransjer:

Velg

bransjen

din

finans og
forsikring

Les mer

Energi
og miljø

Les mer

INDUSTRI,
HANDEL OG SERVICE

Les mer

IT OG
TELEKOM

Les mer

Presse
og medier

Les mer

EU og det
offentlige 

Les mer

BYGG
OG ANLEGG

Les mer

finans og
forsikring

Les mer

Energi
og miljø

Les mer

INDUSTRI,
HANDEL OG SERVICE

Les mer

IT OG
TELEKOM

Les mer

Presse
og medier

Les mer

Det offentlige 
og EU

Les mer

BYGG
OG ANLEGG

Les mer

Finans og forsikring

Finans- og forsikringsbransjen stiller strenge krav til nøyaktighet og kvalitet for produktene de leverer. Derfor bruker vi kun de dyktigste oversetterne som har lang erfaring og inngående kunnskap om bransjen. Med et slikt grunnlag kan de holde orden på terminologien og de spesifikke kravene bransjen stiller.

Når du velger AdHoc Translations, kan du derfor være sikker på at du får et kvalitetsprodukt. Klikk her for å les mer om løsningen «finansiell oversettelse».

Energi og miljø

Prosjekter innenfor energi og miljø er ofte store og internasjonale prosjekter som involverer mange interessenter. Det kan derfor være lurt å oversette tekstene dine til lokale språk, slik at kommunikasjonen blir lettere, og for at dokumenter skal være tilgjengelige for alle parter. Dette er med på å korte ned på tiden det tar for virksomheten å komme seg inn på markedet, når du skal inn på nye områder.

Vi har lang erfaring med å oversette for energi- og miljøbransjen. Blant kundene vi har i dag, finner du blant andre:

INDUSTRI, HANDEL og SERVICE

Undersøkelser viser at forbrukere er langt mer tilbøyelige til å kjøpe en tjeneste eller et produkt når de kan lese om tjenesten eller produktet på sitt eget språk. Det kan derfor være lurt å henvende seg på kundens eget språk, slik at innholdet er tilpasset deres respektive marked. Dette gjelder uavhengig av om det er snakk om tekster til hjemmesiden, nettbutikken, en markedsføringskampanje eller manualen til en industrimaskin.

Kommunikasjonen du fremviser, har stor betydning for hvordan du blir oppfattet som merkevare, og er direkte forbundet med resultatet på bunnlinjen. Det er derfor ikke likegyldig hvordan tekstene dine er formulert. Vi hjelper deg med å gjøre tekstene dine enda bedre, slik at budskapet blir klart og kundene lar seg overbevise enda mer effektivt.  Dette styrker merkevaren din, skaper et tettere bånd med internasjonale kunder og hjelper deg med å øke omsetningen.

Les mer om våre løsninger innen korrekturlesing, språkvask og tekstforfatting

It og telekom

It- og telekombransjen er i rivende utvikling og preget av hard konkurranse. I kampen mot konkurrentene må internasjonale prosjekter håndteres raskt og effektivt, og språket kan ikke være til hinder. Ved å samarbeide med et profesjonelt oversettelsesbyrå håndterer du globale oversettelsesoppgaver på en optimal måte, slik at du alltid sitter igjen med et produkt av høyeste kvalitet.

Vi hjelper deg med å kommunisere globalt, og ønsker samtidig å gjøre det enkelt for deg. Vi styrer derfor alle prosjekter, fra start til slutt, i vår nettbaserte Translation Management System (SmartDesk), som du som kunde får tilgang til. Med TMS-systemet blir en ellers kompleks og til tider langsom prosess gjort på en oversiktlig, enkel og smart måte.

Media

Når mediebransjen kommuniserer, forteller de en historie som skal feste en gitt følelse hos mottakeren. Dette stiller krav til at oversetteren ikke gjengir teksten ord for ord, men heller skaper en tekst som fungerer i den kulturelle konteksten den står i. Vi bruker dyktige språkspesialister som hjelper deg med å gjøre tekstene dine levende.

Utover å tilby kreativ oversettelse av tekstene dine, hjelper vi deg også med å gjøre kildeteksten enda bedre. Noen ganger skal det bare små endringer til for å gjøre tekstene dine overbevisende og levende. Vi tilbyr blant annet korrektur og språkvask utført av dyktige og erfarne språkspesialister.

De siste årenes rivende utvikling innen sosiale medier krever at mediebransjen henger seg på bølgen. Mengden innhold som skylles inn over oss på sosiale medier, har eksplodert, og om du ønsker å nå et internasjonalt publikum, må materialet gjøres tilgjengelig på mottakernes egne språk. Samtidig bruker flere og flere smarttelefoner og nettbrett når de leser mediene, og derfor er voice-over og teksting av mediematerialet også en viktig del av det å lykkes.

Offentlige institusjoner og organisasjoner

Offentlige institusjoner og organisasjoner kommuniserer med et stadig voksende multikulturelt og flerspråklig publikum. For å kunne tilby gode tjenester og kundeopplevelser til alle kan det noen ganger være lurt å fremme krav om å gjøre materialet tilgjengelig på mottakerens eget språk.

Det kan være tidkrevende og ressurskrevende å sjonglere mellom mange teksttyper, som i sin tur skal oversettes til mange språk. I slike tilfeller kan det være formålstjenlig å samarbeide med et profesjonelt oversettelsesbyrå, slik at håndteringen av prosjektene går effektivt for seg.

Bygg og anlegg

Prosjekter innenfor bygg og anlegg er ofte internasjonale og involverer ofte mange ulike faggrupper, deriblant ingeniører, arkitekter og håndverkere, som alle skal arbeide ut fra de samme dokumentene og tegningene. Sjansen for å lykkes med prosjektet stiger betraktelig når slike dokumenter er oversatt til lokale språk og tilpasset spesifikke målgrupper.

De fleste dokumentene vi oversetter for kunder i bygg- og anleggsbransjen, er av teknisk karakter. Klikk her for å lese mer om løsningen vår for «Teknisk oversettelse».

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket