Professionell översättning
för alla branscher

Oavsett vilken bransch du verkar inom kan vi erbjuda kvalitetsöversättningar som utförs av branschspecialiserade översättare, som vet vilken terminologi som ska användas, förstår ämnet och inriktar sig på målgruppen och marknaden. Allt detta bidrar till att stärka ditt varumärke. Våra interna översättare och vårt stora nätverk av externa språkspecialister står redo att bistå med att leverera professionella översättningar för din bransch.

Våra specialområden är inom översättning för bilbranschen, robotbranschen, näthandel, juridik, biotek- och medicin, men även inom andra branscher där vi också har många lojala kunder, bl.a.:

välj
din
bransch

Finans och
försäkring

Läs mer

Energi
och miljö

Läs mer

Industri, handel och
service

Läs mer

It och
telekom

Läs mer

Press
och media

Läs mer

Offentliga institutioner
och organisationer

Läs mer

Bygg och
anläggning

Läs mer

Finans och
försäkring

Läs mer

Energi
och miljö

Läs mer

Industri, handel
och service

Läs mer

It och
telekom

Läs mer

Medier

Läs mer

Offentliga institutioner
och organisationer

Läs mer

Bygg och
anläggning

Läs mer

Finans och försäkring

Finans- och försäkringsbranschen ställer stora krav på noggrannhet och kvalitet för sina produkter. Därför är det viktigt att uppdragen hanteras av skickliga språkspecialister med lång erfarenhet och djup kännedom om och förståelse av de specifika kraven och terminologin inom branschen.

Vi levererar professionella översättningar och tolkning inom finans- och försäkringsbranschen, och om du väljer oss kan du vara säker på att du får tillbaka en kvalitetsprodukt. Klicka här för att läsa mer om vår lösning Finansiell översättning”.

Energi och miljö

Projekt inom energi och miljö är ofta stora, internationella och involverar många intressenter. Därför får språket inte stå i vägen för projektens framgång. Av den anledningen är det bra att översätta och lokalisera din kommunikation till de språk som behövs för att kommunikationen ska bli enkel och dokumenten tillgängliga för alla inblandade parter. Det gör att företaget kan komma in snabbare på nya marknader.

Vi har lång erfarenhet av att översätta inom energi- och miljöbranschen, och några av våra aktuella kunder är:

Handel, industri och service

Undersökningar visar att konsumenter är långt mer benägna att köpa en tjänst eller produkt när de kan läsa om den på sitt eget språk. Därför är det bra att du vänder dig till dina kunder på deras eget språk samt ser till att anpassa innehållet efter den lokala marknaden. Det gäller oavsett om det handlar om texter till din hemsida, din onlinebutik, din marknadsföringskampanj eller manualen till din industrimaskin.

Din kommunikation har stor betydelse för hur ditt varumärke uppfattas och har ett direkt samband med nettoresultatet. Därför är det viktigt hur dina texter är formulerade. Vi kan hjälpa dig att göra dina texter ännu bättre, så att ditt budskap blir tydligt och kunderna i högre grad låter sig övertygas.  Det stärker ditt varumärke, skapar en närmare kontakt med dina internationella kunder samt bidrar till att öka omsättningen.

Läs mer om våra olika lösningar för korrekturläsning, språkgranskning och skribenttjänster.

It och telekom

It- och telekombranschen utvecklas i rasande fart och präglas av hård konkurrens. I kampen mot konkurrenterna ska dina globala projekt hanteras snabbt och effektivt och språket ska inte vara ett hinder. Genom att samarbeta med en professionell översättningsbyrå uppnår du en optimal hantering av dina globala översättningsprojekt och en produkt av högsta kvalitet.

Vi hjälper till att göra din kommunikation global och vill samtidigt göra det enkelt för dig. Därför styr vi projekten från start till mål i vårt onlinebaserade Translation Management System (SmartDesk), som du också har åtkomst till. Med TMS-systemet görs en annars komplex och långsam process överskådlig, snabb och smart.

Medier

Mediebranschen kommunikation ska förmedla en berättelse som skapar en särskild känsla hos mottagaren. Det ställer stora krav på översättaren, som inte bara ska leverera en översättning utan skapa en text på ett nytt språk som fungerar i den kulturella kontexten. Våra skickliga språkspecialister hjälper därmed till med att levandegöra våra kunders kommunikation. Förutom att erbjuda kreativ översättning av ditt material kan vi hjälpa dig med att göra dina källtexter ännu bättre. Ibland är det bara några småändringar som behövs för att en text ska bli mer levande och övertygande. Våra skickliga och erfarna språkspecialister kan hjälpa dig med korrekturläsning och språkgranskning.

Mediebranschen måste följa med i de senaste årens snabba utveckling av sociala medier. Mängden innehåll som skapas till sociala medier har exploderat, och om du vill nå ut till en internationell publik måste materialet göras tillgängligt på mottagarnas olika språk. Dessutom använder fler och fler sina smarttelefoner och surfplattor för att komma åt medierna, och därför är voice over och undertextning av ditt multimediematerial en viktig del för att bli framgångsrik.

Offentliga institutioner och organisationer

Offentliga institutioner och organisationer kommunicerar med en växande multikulturell och flerspråkig publik. För att kunna erbjuda fullvärdig service och en god kundupplevelse är det bra, och ibland även ett lagstadgat krav, att göra materialet tillgängligt på mottagarens språk.

Det kan vara tids- och resurskrävande att jonglera med många texttyper som ska översättas till många olika språk. Därför är det bra att samarbeta med en professionell översättningsbyrå som kan hantera dina översättningsprojekt effektivt.

Bygg och anläggning

Projekt inom bygg och anläggning är ofta av internationell karaktär och involverar många olika yrkesgrupper, bland annat ingenjörer, arkitekter och hantverkare, som alla ska arbeta utifrån samma dokument och ritningar: En förutsättning för att lyckas med projekten är oftast att dokumenten översätts till de lokala språken och anpassas efter de specifika målgrupperna.

De flesta dokument som vi översätter för våra kunder inom bygg- och anläggningsbranschen är av teknisk karaktär. Klicka här för att läsa mer om vår lösning “Teknisk översättning”.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket