Hva er et CAT-verktøy (oversettelsesverktøy)? Og hvorfor er det lurt å bruke det til oversettelsene dine?

jan 25, 2021

Et CAT-verktøy (verktøy for dataassistert oversettelse eller Computer Assisted Translation) er et oversettelsesprogram, ofte kalt oversettelsesverktøy, som har som formål å understøtte og optimere oversettelsesprosessen og høyne kvaliteten på oversettelsen.

Et CAT-verktøy har bl.a.:

 • oversettelsesminner
 • termbaser
 • funksjonalitet for kvalitetskontroll

 

HVA ER ET OVERSETTELSESMINNE?

Oversettelsesminnet (TM-et) bygges opp mens man oversetter. Det skjer ved at oversettelsesprogramvaren lagrer de enkelte segmentene (setningene) og den tilhørende oversettelsen i et minne. Det gjør det mulig å gjenbruke tidligere oversatte segmenter i nye oversettelser, og oversettelsesoppgaven blir derfor både raskere, bedre og billigere. Den geniale ideen bak oversettelsesminnet ble unnfanget på 70-tallet. I dag kan man knapt tenke seg å jobbe uten. Som vår leverandør av russiske oversettelser, Hanna Sles, sier: «Det sparer kostnader, korter ned leveringstiden og gir et mer konsistent språk.»

Et profesjonelt oversettelsesbyrå velger vanligvis å ha ett samlet oversettelsesminne per kunde for den gjeldende språkkombinasjonen, men kan også velge å opprette flere minner per kunde som er tilknyttet spesifikke områder (f.eks. jus, økonomi, regnskap og teknikk), spesifikke prosjekter eller spesifikke avdelinger.

Hver gang oversettelsesbyrået mottar en fil til oversettelse, analyseres filen opp mot det relevante oversettelsesminnet i oversettelsesprogramvaren for å se hvor mye som kan gjenbrukes, og dermed hvor stor rabatt du kan få.

De fleste kunder velger å få språkleverandøren til å ta seg av alt arbeidet rundt CAT-verktøyet. Men hvis dere gjør en oversettelse internt i virksomheten, kan det være lurt å jobbe på en «delt plattform» hvor både du og oversettelsesbyrået har tilgang til de samme minnene og termbasene. Alternativt kan du få en direkte URL som gir alle medarbeidere mulighet til å søke direkte i minnene eller termbasene og dermed bruke dem som en form for «selskapsordbøker».

 

HVA ER EN TERMBASE?

I et CAT-verktøy er det også mulig å opprette termbaser, som er ordlister med en tilknyttet oversettelse. Her kan det tilknyttes en definisjon og et hav av andre nyttige kriterier til det enkelte ordet.

Termbasen kan utvides og redigeres mens man oversetter. Oversetteren foreslår løpende hvilke termer som bør legges til, og som kunde kan du velge å godkjenne de foreslåtte termene før de blir lagt til i listen. Oversettelsesbyrået kan også hente termer fra en oversettelse og sende en samlet termliste til godkjenning og redigering hos deg. Hvis du har termlister i for eksempel Excel- eller Word-format eller termlister fra andre oversettelsesverktøy, kan du eller oversettelsesbyrået bygge på termbasen ved å importere disse listene.

Termbasene kan også deles opp i emner, men de fleste virksomheter velger å ha én samlet termbase som avspeiler virksomhetens samlede terminologi. Under den enkelte termen angis det deretter hvilket område termen brukes i (f.eks. årsregnskap, forsikring, jus og kjøretøy).

Termbaser er med på å sikre konsistent terminologi i tekstene, slik at kommunikasjonen din blir mer homogen. Termlister er særlig utbredt ved oversettelse av teknisk dokumentasjon og andre typer tekster som krever høy grad av konsekvens.

Oversettelsesleverandøren din kan hjelpe med å planlegge og utføre profesjonell terminologistyring for virksomheten.

 

HVA ER KVALITETSKONTROLL?

Når oversetteren er ferdig med oversettelsen, kjører CAT-verktøyet automatisk en kvalitetskontroll (QA) på oversettelsen.

Kvalitetskontrollen sjekker teksten opp mot forhåndsdefinerte krav. Verktøyet sjekker automatisk om terminologien er konsistent, om oversettelsen inneholder de samme tallene og verdiene som kildeteksten, og om identiske segmenter er oversatt likt.

Kvalitetskontrollen fanger opp menneskelige feil som er lette å overse.

Dine fordeler:

 • bedre kvalitet
 • kortede tidsfrister
 • rimeligere oversettelser (gjenbruk av tidligere oversettelser)
 • konsistent terminologi
 • konsistent språk (gjenbruk av oversatte segmenter)
 • mulighet for å søke i oversettelsesminnet og i termbaser

Fordeler for oversettere og oversettelsesbyråer:

 • gjør det mulig å oversette store volumer på kort tid
 • gjør at flere oversettere kan jobbe med samme oppgave samtidig (skybasert løsning)
 • gir mulighet for å bruke termbaser og oversettelsesminner som ordbok
 • gjør at alle arbeidsprosesser (oversettelse, korrekturlesing og kvalitetskontroll) kan skje i samme system
 • gir mulighet for automatisk kvalitetskontroll
 • gir mulighet for filanalyse og automatisk prisberegning
 • håndterer alle filformater (inDesign, HTML, XML osv.)
 • gjør det mulig å integrere flere filer i samme prosjekt

 

EN SIKKER SKYBASERT LØSNING

AdHoc Translations bruker et skybasert CAT-verktøy. Dette betyr at databasen vår lagres på en sikker nettsky som alle oversetterne våre fra hele verden har tilgang til. Dette gjør det mulig for dem å samarbeide og se hverandres oversettelser i sanntid.

Klikk her for å lese uttalelsen vår om hvorfor vi bruker Memsource som vårt foretrukne CAT-verktøy.

At verktøyet er skybasert, betyr også at vi kan tilby kundene våre å jobbe på en delt plattform. Dette er interessant for kunder som ønsker å jobbe med et CAT-verktøy, og det kan være med på å gjøre samarbeidet enda enklere og mer effektivt.

Kontakt oss hvis du vil høre mer om muligheten for en delt plattform.

Skrevet av

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Leder for Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket