Hvad er et CAT-tool (oversættelsesværktøj)? Og hvorfor er det en god idé at bruge det til dine oversættelser?

mar 9, 2018

Et CAT-tool (Computer Assisted Translation tool) er en oversættelsessoftware ofte kaldet et oversættelsesværktøj, som har til formål at understøtte og optimere oversættelsesprocessen og højne kvaliteten af oversættelserne.

Det indeholder blandt andet:

 • Oversættelseshukommelser (Translation Memories)
 • Termbaser (Term Bases)
 • Kvalitetskontrol (Quality Assurance)

 

HVAD ER EN OVERSÆTTELSESHUKOMMELSE?

Oversættelseshukommelsen (Translation Memory) opbygges i takt med, at oversættelserne laves. Det sker ved, at oversættelsessoftwaren lagrer de enkelte segmenter (sætninger) og den tilsvarende oversættelse i en hukommelse. Det gør det muligt at genbruge tidligere oversatte segmenter i nye oversættelser, og oversættelsen bliver derfor både hurtigere, bedre og billigere. Dit professionelle oversætterbureau vælger typisk at have én samlet oversættelseshukommelse for den pågældende sprogkombination per kunde, men kan også vælge at oprette flere hukommelser per kunde, der knytter sig til et specifikt område (fx jura, økonomi, regnskab, teknik), et specifikt projekt eller en specifik afdeling. Hver gang dit oversætterbureau modtager en fil til oversættelse, analyseres filen op imod den relevante oversættelseshukommelse i oversættelsessoftwaren for at se, hvor meget der kan genbruges og dermed, hvor stor en rabat, du kan få.

De fleste kunder vælger at få deres sprogleverandør til at tage sig af alt arbejdet omkring CAT-tools, men hvis du laver oversættelse internt i virksomheden, kan det give god mening at arbejde i en ”shared platform”, hvor både du og dit oversættelsesbureau har adgang til de samme hukommelser og termbaser. Alternativt kan du få en direkte URL, der giver alle medarbejdere mulighed for at søge direkte i hukommelserne eller termbaserne og dermed bruge dem som en form for ”virksomhedsordbøger”.

 

HVAD ER EN TERMBASE?

I et CAT-tool er det også muligt at oprette termbaser, som er ordlister med tilknyttet oversættelse. Her kan der kobles en definition og et hav af andre brugbare kriterier på det enkelte ord. Termbasen kan udvides og redigeres i takt med, at oversættelserne laves. Oversætteren foreslår løbende hvilke termer, der bør tilføjes, og du kan som kunde vælge at godkende de foreslåede termer, inden de bliver tilføjet listen. Dit oversættelsesbureau kan også lave en ”termhøst” af en oversættelse og sende en samlet termliste til godkendelse og redigering hos dig. Hvis du ligger inde med termlister i for eksempel Excel eller Word-format eller termlister fra andre oversættelsesværktøjer, kan du eller dit oversætterbureau udbygge termbasen ved at importere disse lister. Termbaserne kan ligeledes opdeles i emner, men de fleste virksomheder vælger at have én samlet termbase, der afspejler virksomhedens samlede terminologi. Under den enkelte term angives så, inden for hvilket område termen anvendes (f.eks. årsregnskab, forsikring, jura, automobil). Termbaser er med til at sikre konsistent terminologi i dine tekster, så din kommunikation bliver mere homogen. Termlister er særligt udbredt ved oversættelse af teknisk dokumentation og andre typer tekster, som kræver høj grad af konsistens. Din oversættelsesleverandør kan hjælpe med at planlægge og udføre professionel terminologistyring for din virksomhed.

 

HVAD ER FORDELENE VED ET OVERSÆTTELSESVÆRKTØJ (CAT-TOOL)?

FORDELENE FOR DIG SOM KUNDE:

 • Bedre kvalitet
 • Kortere leveringsfrister
 • Billigere oversættelser (besparelser ved genbrug)
 • Ensartet terminologi
 • Ensartet sprog (genbrug af oversatte segmenter)
 • Adgang til at søge i oversættelseshukommelser og termbaser

 

FORDELENE FOR OVERSÆTTERE OG OVERSÆTTERBUREAUER:

 • Oversætte større mængder på kortere tid
 • Flere oversættere kan arbejde på samme opgave samtidigt (cloud-baseret løsning)
 • Søge i termbaser og oversættelseshukommelser som i en ordbog
 • Alle workflows (oversættelse, korrekturlæsning, kvalitetskontrol) foregår i samme system
 • Automatisk kvalitetskontrol
 • Filanalyse og automatisk prisudregning
 • Håndterer alle filformater (InDesign, HTML, XML osv.)
 • Kan integrere flere filer i samme projekt

 

EN SIKKER CLOUD-BASERET LØSNING

Hos AdHoc Translations benytter vi os af et cloud-baseret CAT-tool. Det betyder, at databasen ligger i en sikret sky, så den er tilgængelig for alle vores oversættere rundt om i verden, hvilket gør, at de kan samarbejde sideløbende, fordi de i realtid kan se, hvad de andre laver. Klik for at læse vores udtalelse om brugen af Memsouce som vores foretrukne CAT-tool. At værktøjet er cloud-baseret betyder også, at vi kan tilbyde vores kunder at arbejde i en delt platform. Det er interessant for de kunder, som selv ønsker at arbejde med et CAT-tool, og det kan være med til at gøre vores samarbejde endnu mere smidigt og effektivt. Kontakt os, hvis du vil høre mere om muligheden for en ”shared platform”.

Skrevet af

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket