Vad är ett CAT-verktyg (översättningsverktyg)? Och varför är det en god idé att använda det till dina översättningar?

aug 6, 2018

Ett CAT-verktyg (CAT står för Computer Assisted Translation) är ett översättningsprogram, även kallat ett översättningsverktyg, vars syfte är att stödja och optimera översättningsprocessen och höja kvaliteten på översättningarna.

Det innehåller bland annat:

 • översättningsminnen (translation memories)
 • termbaser (term bases)
 • kvalitetssäkring (quality assurance).

 

VAD ÄR ETT ÖVERSÄTTNINGSMINNE?

Ett översättningsminne byggs upp efterhand som översättningarna görs. Översättningsprogrammet lagrar de enskilda segmenten (meningarna) och översättningen av dem i ett minne.

Det gör det möjligt att använda tidigare översatta segment i nya översättningar, vilket gör översättningen snabbare, bättre och billigare.

Din professionella översättningsbyrå kan välja att ha ett övergripande översättningsminne för en viss språkkombination och kund, men kan också välja att skapa flera minnen per kund för att täcka ett visst område (t.ex. juridik, ekonomi, redovisning, livsvetenskap), ett specifikt projekt eller en särskild avdelning.

Varje gång din översättningsbyrå mottar en fil för översättning analyseras filen mot det relevanta översättningsminnet i översättningsprogrammet för att ge en överblick över hur mycket som kan återanvändas och därmed hur stor rabatt du kan få.

De flesta kunder väljer att låta sin språkleverantör hantera CAT-verktygen, men om du gör översättningar internt i ditt företag kan det vara en god idé att arbeta på en ”gemensam plattform” där både du och din översättningsbyrå har tillgång till samma minnen och termbaser. Alternativt kan du få en direkt URL-adress som gör det möjligt för alla dina medarbetare att söka direkt i minnena eller termbaserna och därmed använda dem som en slags ”företagsordlista”.

 

VAD ÄR EN TERMBAS?

I ett CAT-verktyg är det också möjligt att skapa termbaser, det vill säga ordlistor med tillhörande översättningar. Här kan det även läggas till en definition och en rad andra användbara kriterier till det enskilda ordet.

Termbasen kan utökas och redigeras under översättningens gång. Översättaren föreslår löpande vilka termer som ska läggas till och du kan som kund välja att godkänna de föreslagna termerna innan de läggs till i listan. Din översättningsbyrå kan också göra en ”termskördning” av en översättning och skicka en termlista för godkännande och redigering av dig.

Om du har termlistor i exempelvis Excel- eller Word-format eller termlistor som skapats i andra översättningsverktyg kan du eller din översättningsbyrå utöka termbasen genom att importera dessa listor.

Termbaserna kan även delas in i ämnen, men de flesta företag väljer att ha en enda termbas som speglar företagets övergripande terminologi. Under varje term anger du sedan inom vilket område termen används (t.ex. årsredovisningar, försäkring, juridik, motorfordon).

Termbaser bidrar till att säkerställa konsekvent terminologi i dina texter så att din kommunikation blir mer homogen. Termlistor är särskilt vanliga vid översättning av teknisk dokumentation och andra texttyper som kräver en hög grad av enhetlighet.

Din översättningsleverantör kan hjälpa dig att planera och utföra professionell terminologihantering åt ditt företag.

 

VAD ÄR KVALITETSSÄKRING?

När översättaren är klar med sin översättning utförs det en automatisk kvalitetssäkring (quality assurance, QA) av översättningen i CAT-verktyget.

Här kontrolleras texten i enlighet med fördefinierade krav. Verktyget kontrollerar automatiskt om terminologin i översättningen är konsekvent och säkerställer att siffror och värden i käll- och måltext stämmer överens samt kontrollerar om identiska segment har översatts på samma sätt.

Vid en kvalitetssäkring kan man fånga upp mänskliga fel som annars är lätta att missa.

 

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ETT CAT-VERKTYG?

 

DINA FÖRDELAR:

 • bättre kvalitet
 • kortare deadlines
 • billigare översättningar (besparingar vid återanvändning)
 • konsekvent terminologi
 • konsekvent språkbruk (återanvändning av översatta segment)
 • tillgång till att söka i översättningsminnen och termbaser.

 

FÖRDELAR FÖR ÖVERSÄTTARE OCH ÖVERSÄTTNINGSBYRÅER:

 • möjlighet att översätta stora volymer på kort tid
 • flera översättare kan arbeta på samma uppgift samtidigt (molnbaserad lösning)
 • möjlighet att söka i termbaser och översättningsminnen som i en ordbok
 • alla arbetsflöden (översättning, korrekturläsning, kvalitetssäkring) sker i samma system
 • automatisk kvalitetssäkring
 • filanalys och automatisk prisberäkning
 • hanterar alla filformat (InDesign, HTML, XML osv.)
 • möjlighet att integrera flera filer i samma projekt.

 

EN SÄKER MOLNBASERAD LÖSNING

Hos AdHoc Translations använder vi ett molnbaserat CAT-verktyg. Det betyder att vår databas lagras i ett säkert moln som är tillgängligt för alla våra översättare i hela världen, vilket gör det möjligt för dem att samarbeta eftersom de kan se varandras översättningar i realtid.

Klicka här för att läsa vårt blogginlägg om varför vi valt Memsource som vårt föredragna CAT-verktyg. Att verktyget är molnbaserat innebär att vi kan erbjuda våra kunder möjligheten att arbeta i en gemensam plattform. Det är intressant för de kunder som själva vill arbeta med ett CAT-verktyg och kan bidra till att göra vårt samarbete ännu smidigare och mer effektivt.

Kontakta oss om du vill veta mer om möjligheterna med en ”shared platform”.

skriven av

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket