KMD

Om deres avgjørelse om å sette bort oversettelsesoppgavene og om deres valg av oversetterbyrå.

KMD er et av de største programvareselskapene i Danmark. KMD-konsernet har mer enn 3200 medarbeidere, og over 1000 personer jobber daglig med koding av samfunnsbærende IT-løsninger. Konsernet har kontorer i hele Skandinavia samt en stor avdeling i Polen. KMD leverer IT til danske kommuner, regioner, staten samt over 800 danske og utenlandske selskaper. Selskapet har bygd og utviklet dansk IT-infrastruktur i 40 år. Mer enn 400 mrd. danske kroner går hvert år gjennom KMDs systemer, noe som tilsvarer ca. 20 % av Danmarks BNP. KMD er eid av Advent International og Sampension.

I KMD oversetter vi en mengde dokumenter. Dokumentene brukes hovedsakelig til intern kunnskapsoverføring mellom våre kolleger i Danmark, Polen og våre eksterne partnere i India. Her bruker vi engelsk som utgangspunkt for kunnskapsdelingen. Vi beveger oss også inn på nye markeder i Skandinavia, og i den forbindelse skal noen av løsningene oversettes til svensk, norsk og finsk. Når KMD deltar i anbudsprosjekter, har vi behov for at anbudsdokumentene oversettes med korte tidsfrister.

HVORFOR VALGTE DERE Å SETTE BORT OVERSETTELSENE TIL EN EKSTERN LEVERANDØR?

Oversettelse er ikke definert som KMDs kjerneforretning. Det er derimot utvikling av programvare. Derfor ønsket KMD å gå fra å håndtere oversettelser internt til å benytte et eksternt oppsett. Vi ønsket å bevare eierskapet til selve oversettelsesfunksjonen internt i KMD, men den konkrete oversettelsesoppgaven skulle løses av utpekte strategiske partnere. Det eksterne oppsettet måtte kunne betjene alle områdene av KMD, gi skalerbarhet og fornuftige priser.

 

KRAV OG ØNSKER?

Anbudsmaterialet beskrev de servicenivåene som den eksterne leverandøren måtte være i stand til å imøtekomme, f.eks. et bestemt antall oversatte ord innen et bestemt tidsrom osv. KMD ønsket forskjellige kvalitetsnivåer, og vi ønsket at hele prosessen – fra tilbud til levering av oversettelsen – skulle understøttes av en portalløsning som også kunne matche KMDs sikkerhetskrav. Samtidig var det essensielt at vi fikk utpekt en kontaktperson, slik at vi alltid visste hvem som var knyttet til planleggingen og utførelsen av våre spesifikke oppgaver.

 

HVORFOR VALGTE VI ADHOC TRANSLATIONS?

I anbudsrunden ble alle inviterte bedt om å komme med spesifikk input på noen sentrale parametre. Disse parametrene var bl.a. pris, servicemål, sikkerhet og fortrolighet. Også spørsmål angående faktureringsflyt og rapportering skulle besvares. Og selvsagt inngikk oversettelseskvalitet som et avgjørende element. Vi valgte AdHoc Translations fordi vi så at vi kunne oppnå den rette balansen mellom de målbare parametrene, f.eks. pris, og de parametrene hvor ikke alt er svart/hvitt, dvs. kvalitet.

Hos AdHoc Translations fikk vi oversettelse av høy kvalitet. Og under hele anbudsprosessen sto AdHoc klare og lyttet til våre ønsker og kom med gode løsningsforslag underveis, spesielt da vi skulle håndtere sikkerhetskravene. Og det var avgjørende at vi hadde en god og åpen dialog underveis i prosessen – kjemien stemte. Og det var en forutsetning for det fremtidige samarbeidet.

 

HVA HJELPER ADHOC TRANSLATIONS KMD MED?

AdHoc Translations støtter opp under flyten i prosjektene. De leverer tilbud raskt som våre interne kunder i KMD mottar til godkjennelse. I KMD faktureres de enkelte prosjektene, slik at vi får gjennomsiktighet i oversettelseskostnadene, og AdHoc understøtter disse prosessene. Vi får raskt et anslag om når oppgaven kan være ferdig, og når vi har avtalt en tidsfrist, så holder de den.

Det tar tid å jobbe seg frem til oversettelsesleveranser som fullt ut avspeiler KMDs terminologi. AdHoc Translations har gjort en stor innsats for å få teamet deres til å arbeide i riktig retning. De vet hvor viktig det er for oss at vi hele tiden mottar oversettelser som svarer til våre forventninger.

 

ER VI FORNØYDE?

Vi har jobbet med AdHoc Translations i mer enn et år nå. Det er en fornøyelse å oppleve at vi får hjelp på mange områder i vårt daglige arbeid. At vi får levert oversettelser til rett tid, er nok vår høyeste prioritet, men det er mange andre oppgaver som inngår i det å drive en oversettelsesenhet. Vi får gode råd om teknologi, vi har definert en KMD-spesifikk prosjektflyt, vi mottar utførlige rapporter, og vi setter pris på den åpne og uhøytidelige omgangstonen vi har. Det gjør unektelig de fleste oppgaver litt lettere.

 Charlotte Pedersen, Language Service Manager

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket