KMD

KMD er blandt Danmarks største software-virksomheder. KMD-koncernen har mere end 3200 medarbejdere, og over 1000 arbejder dagligt med kodningen af samfundsbærende it-løsninger.

Koncernen har kontorer i hele Skandinavien samt en stor afdeling i Polen. KMD leverer it til danske kommuner, regioner, staten samt over 800 danske og udenlandske virksomheder. Virksomheden har opbygget og udviklet dansk it-infrastruktur gennem 40 år. Mere end 400 mia. kr. går hvert år gennem KMD’s systemer, hvilket svarer til ca. 20 pct. af Danmarks BNP. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Se denne video om KMD.

I KMD oversætter vi en mængde dokumenter, som primært bruges til intern vidensoverdragelse mellem vores kolleger i Danmark, Polen og vores eksterne partner i Indien. Her bruger vi engelsk som udgangspunkt for vidensdelingen. Desuden bevæger vi os ind på nye markeder i Skandinavien, og i den forbindelse skal nogle af vores løsninger oversættes til fx svensk, norsk og finsk. Når der i KMD kører udbudsprojekter har vi behov for, at det materiale, som indgår i udbuddet, kan oversættes med korte tidsfrister.

Hvorfor blev opgaven valgt håndteret eksternt?

Oversættelse er ikke defineret som KMD’s kerneforretning. Det er udvikling af software til gengæld. I KMD ønskede man at gå fra at håndtere oversættelse internt til at benytte et eksternt setup. Man ønskede at bevare ejerskabet til selve oversættelsesfunktionen internt i KMD, men den konkrete oversættelsesopgave skulle løses af udpegede strategiske partnere. Det eksterne setup skulle kunne betjene alle områder af KMD, give skalerbarhed og fornuftige priser.

 

Krav og ønsker?

Udbudsmaterialet beskrev de servicemål, som den eksterne leverandør skulle være i stand til at imødekomme. Dvs. et bestemt antal oversatte ord inden for et bestemt tidsrum etc. KMD ønskede forskellige kvalitetsniveauer for oversættelser, og vi ønskede, at hele processen – fra tilbud til aflevering af oversættelse – kunne understøttes af en portalløsning, som også kunne matche KMD’s sikkerhedskrav. Samtidig var det essentielt, at vi ville få udpeget en kontaktperson, sådan at vi altid vidste, hvem der var helt tæt på planlægningen og udførelsen af lige præcis vores opgaver.

 

Hvorfor valgte vi AdHoc Translations?

I udbudsrunden blev alle inviterede bedt om at give input til nogle centrale parametre. Disse parametre var bl.a. pris, servicemål, sikkerhed og fortrolighed. Også forhold vedrørende faktureringsflow og rapportering skulle besvares. Og naturligvis indgik oversættelseskvalitet som et afgørende element. Vi valgte at samarbejde med AdHoc Translations fordi vi kunne se, at vi hos AdHoc fik den rigtige balance mellem de målbare parametre, fx pris, og de parametre, hvor ikke alt er sort eller hvidt, dvs. kvalitet.

Hos AdHoc Translations var kvaliteten for det første i orden. Og under hele udbudsprocessen var AdHoc parate til at lytte til vores ønsker og kom med gode løsningsforslag undervejs, især da vi skulle håndtere sikkerhedskravene. Og så var det afgørende, at vi havde en god og åben dialog undervejs – kemien passede. Og det er en forudsætning for det fremtidige samarbejde.

 

Hvad hjælper AdHoc Translations KMD med?

AdHoc Translations understøtter et sikkert projektflow. De leverer hurtigt et tilbud til os, som vores interne kunder i KMD modtager til godkendelse. I KMD faktureres de enkelte projekter, så vi opnår transparens i oversættelsesomkostningerne, og AdHoc understøtter disse processer takkte være deres SmartDesk-løsning. Vi får hurtigt et bud på, hvornår opgaven kan være færdig, og når vi har aftalt en deadline, så holder den.

Det tager tid at arbejde sig frem til oversættelsesleverancer, der fuldstændigt afspejler KMD’s terminologi. AdHoc Translations har gjort en stor indsats for at få deres team til at arbejde i den rigtige retning. De ved, hvor vigtigt det er for os, at vi hele tiden modtager oversættelser, der svarer til vores forventninger.

 

Er vi tilfredse?

Vi har arbejdet sammen med AdHoc Translations i mere end et år nu. Det er en fornøjelse at opleve, at vi på mange områder får stor hjælp i det daglige. Oversættelser til tiden har nok højeste prioritet, men der er mange andre opgaver som indgår i det at drive en oversættelsesenhed. Vi får en god sparring om teknologi, vi har defineret et KMD-specifikt projektflow, vi modtager udførligt rapporteringsgrundlag, og så har vi en åben og uhøjtidelig omgangstone. Det gør unægtelig de fleste opgaver lidt lettere.

Charlotte Pedersen, Language Service Manager

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket