KMD

KMD är ett av Danmarks största programvaruföretag. KMD-koncernen har fler än 3 200 medarbetare och över 1 000 arbetar dagligen med kodningen av samhällsbärande it-lösningar. 

Koncernen har kontor i hela Skandinavien samt en stor avdelning i Polen. KDM levererar it till danska kommuner, regioner, staten samt till över 800 danska och utländska företag. Företaget har byggt upp och utvecklat dansk it-infrastruktur under 40 år. Mer än 400 miljarder DKK passerar varje år genom KMD:s system, vilket motsvarar ca 20 % av Danmarks BNP. KMD ägs av Advent International och Sampension.

På KMD översätter vi en mängd dokument som primärt används för intern kunskapsöverföring mellan våra kollegor i Danmark, Polen och våra externa partner i Indien. Här använder vi engelska som utgångspunkt för kunskapsutbytet. Dessutom rör vi oss in på nya marknader i Skandinavien och i samband med detta ska en del av våra lösningar översättas till t.ex. svenska, norska och finska. När KMD genomför anbudsprojekt behöver vi översättning av materialet som ingår med korta tidsfrister.

VARFÖR VÄLJER KMD ATT HANTERA UPPGIFTEN EXTERNT?

Översättning ingår inte i KMD:s kärnverksamhet. Det gör däremot programvaruutveckling. KMD ville gå från att hantera översättning internt till att använda sig av en extern leverantör. Man ville behålla ägarskapet av själva översättningsfunktionen internt i KMD, men den konkreta översättningsuppgiften skulle skötas av utvalda strategiska partner. Den externa lösningen skulle kunna fungera på alla områden inom KMD, ge skalbarhet och rimliga priser.

 

KRAV OCH ÖNSKEMÅL?

I anbudsmaterialet beskrevs de servicemål som den externa leverantören skulle kunna leva upp till. Det var bland annat ett visst antal översatta ord inom en viss tidsram. KMD önskade olika kvalitetsnivåer för översättningar, och vi önskade att hela förfarandet – från offert till leverans av översättning – kunde ingå i en portallösning som också uppfyllde KMD:s säkerhetskrav. Samtidigt var det mycket viktigt att få en ansvarig kontaktperson för att alltid veta vem som skötte planeringen och utförandet av just våra uppgifter.

 

VARFÖR VALDE VI ADHOC TRANSLATIONS?

I anbudsprocessen blev alla inbjudna ombedda att ge input på några centrala parametrar. Dessa parametrar var bl.a. pris, servicemål, säkerhet och konfidentialitet. Även förhållanden angående faktureringsflöde och rapportering skulle besvaras. Naturligtvis ingick även översättningskvalitet som en avgörande faktor. Vi valde att samarbeta med AdHoc Translations för att vi kunde se att de kunde erbjuda rätt balans mellan de mätbara parametrarna, t.ex. priset, och de parametrar som inte är svarta eller vita, dvs. kvaliteten.

Hos AdHoc Translations var för det första kvaliteten god. Under hela anbudsförfarandet var AdHoc även beredda att lyssna på våra önskemål och kom samtidigt med goda lösningsförslag, särskilt när vi diskuterade säkerhetskraven. Det som blev avgörande var att vi hade en god och öppen dialog – kemin stämde. Det är en förutsättning för det framtida samarbetet.

 

VAD HJÄLPER ADHOC TRANSLATIONS KMD MED?

AdHoc Translations säkerställer ett säkert projektflöde tack vare deras SmartDesk-lösning. De levererar en snabb offert till oss som våra interna kunder i KMD får godkänna. Hos KMD faktureras de enskilda projekten så att vi får transparenta översättningsomkostnader och AdHoc hjälper till med dessa processer. Vi får snabbt bud på när uppgiften kan bli klar och när vi har avtalat en deadline håller de den.

Det tar tid att arbeta sig fram till översättningsleveranser som fullständigt motsvarar KMD:s terminologi. AdHoc Translations har gjort en stor insats för att få sitt team att arbeta i rätt riktning. De vet hur viktigt det är för oss att vi hela tiden får tillbaka översättningar som lever upp till våra förväntningar.

 

ÄR VI NÖJDA?

Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.

 

Charlotte Pedersen, Language Service Manager

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket