Er et oversettelsesminne det samme som en maskinoversettelse? Og når gir det mening for selskapet å bruke maskinoversettelse?

jan 25, 2021

Å bruke et oversettelsesminne til en oversettelse er ikke det samme som å bruke maskinoversettelse. Men hva er forskjellen, og når gir det mening å bruke det ene fremfor det andre?

For utenforstående er det et komplekst område. Det kan være vanskelig å forstå at man ikke bare kan kjøre en tekst gjennom oversettelsesverktøyet og få en ferdig oversettelse, slik som når man bruker et MT-verktøy (f.eks. Google Translate).

HVA ER ET OVERSETTELSESMINNE?

Et oversettelsesminne er en database som er en viktig del av et oversettelsesprogram, også kalt et CAT-verktøy (verktøy for dataassisert oversettelse eller Computer Assisted Translation), og brukes ofte av oversettere og oversettelsesbyråer.

Oversettelsesminnet bygges opp mens man oversetter. Det skjer ved at oversettelsesprogramvaren lagrer de enkelte segmentene (setningene) og den tilhørende oversettelsen i et minne. Dette gjør det mulig å gjenbruke tidligere oversatte segmenter i nye oversettelser.

Et oversettelsesminne fungerer ved at datamaskinen søker etter termer i databasen, fullfører setninger som du har oversatt tidligere, og foreslår de beste treffene mellom kildeteksten og målteksten. Oversetteren kan enten avvise eller akseptere forslaget.

Les mer om bruken av oversettelsesverktøy og oversettelsesminner i blogginnlegget  Hva er et CAT-verktøy (oversettelsesverktøy)? Og hvorfor er det lurt å bruke det til oversettelse?

Bruk av oversettelsesverktøy med integrerte oversettelsesminner gir klare fordeler for både oversetteren og kunden. Kunden vil blant annet merke at kvaliteten på det ferdige produktet blir bedre, da terminologien og språket blir mer konsistent. Oversettelsesminnet bygges opp mens oversettelsen pågår, slik at det også går overens med den enkelte kundens tone-of-voice. Et annet viktig punkt er at oversettelsene gradvis blir billigere og billigere jo mer som kan gjenbrukes fra tidligere oversatte tekster, fordi du får rabatt ved gjenbruk og gjentakelser. Dette er absolutt noe som kommer kunden til gode.

HVA ER MASKINOVERSETTELSE?

Når du bruker en ren maskinoversettelse (MT), er det maskinen som gjør alt arbeidet. Du setter bare inn teksten din og mottar en oversettelse.

Kvaliteten på resultatet kan være svært varierende. Hvis teksten er ukomplisert, språkkombinasjonen god og maskinen trent, kan resultatet bli ganske bra. Men i andre tilfeller kan resultatet være nærmest ubrukelig.

En maskinoversettelse kan være med på å gjøre oversettelsesarbeidet raskere og billigere, men vil alltid kreve etterredigering.

Det er derfor viktig å understreke at selv om maskinoversettelser kan være et nyttig verktøy for oversetteren, så gjelder det å finne frem til den beste måten oversetteren og maskinen kan jobbe sammen på for å få det beste og billigste produktet.

Maskinoversettelse er i rivende utvikling, og etter Googles introduksjon av nevral maskinoversettelse har det virkelig skjedd en forbedring av kvaliteten. I første omgang er nevral maskinoversettelse introdusert på de største språkkombinasjonene, men flere kombinasjoner vil bli lagt til etter hvert.

Hos AdHoc Translations følger vi nøye med på utviklingen, og hvis du er interessert i å høre mer om mulighetene for maskinoversettelse, må du gjerne kontakte oss.

BLIR INFORMASJONEN MIN BEHANDLET KONFIDENSIELT?

Når du bruker den gratis versjonen av Google Translate, lagrer Google tekstene du oversetter med maskinen. Tekstene blir ikke lagret i et sikkert miljø, og det vil derfor alltid være en risiko for at de kan ende i feil hender. Hvis du velger å bruke Googles betalte API-løsning, garanterer Google at tekstene dine oppbevares konfidensielt.

Det finnes også ulike verktøy for maskinoversettelse på markedet, som Globalese, Systran etc. Det krever imidlertid store investeringer hvis du vil implementere et av disse verktøyene.

Her gir det bedre mening å kontakte et oversettelsesbyrå som allerede har investert i en god og sikker løsning. Flere og flere oversettelsesbyråer begynner å integrere maskinoversettelser i tilbudet sitt, og hos AdHoc Translations kan vi også tilby kundene våre flere forskjellige løsninger.

Et byrå vil dessuten trene opp maskinen med virksomhetens terminologi, slik at den blir bedre og bedre til å oversette tekstene dine.

NÅR GIR DET MENING Å BRUKE MASKINOVERSETTELSE?

Når du bruker maskinoversettelse, må du akseptere at oversettelsen blir av vesentlig lavere kvalitet. Men noen ganger er det kanskje greit at kvaliteten ikke er helt på topp?

Vel, kanskje. Du bør i hvert fall stille deg dette spørsmålet hvis du vurderer å bruke en maskinoversettelse.

Maskinoversettelser er både raskere og billigere, men kvaliteten vil aldri kunne nå samme standard som en oversettelse utført av en profesjonell morsmålsoversetter, noe du kan lese mer om i denne artikkelen.

På den annen side, med den stadig økende mengden innhold på nett kan det gi mening å prioritere oversettelsene etter kvalitet og kvantitet for å finne ut når du kan bruke maskinoversettelse på en fornuftig måte, og dermed tilføre verdi til forretningen.

En god tommelfingerregel er at du bør benytte deg av en profesjonell oversetter til innhold som krever nøyaktighet eller kreativitet, og der du ikke har råd til å risikere misforståelser eller feiltolkninger.

Til innhold med høy utgivelsesfrekvens som ikke stiller høye krav til kvalitet, kan du vurdere å bruke maskinoversettelse med etterredigering av en profesjonell oversetter. Det kan for eksempel være innhold som kundestøtte på sosiale medier. I tillegg kan du velge å bruke maskinoversettelser til interne dokumenter, referater m.m. som bare skal brukes til å gi forståelse. Det kan også være med på å fjerne språkbarrierer som kan stå i veien for ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. På den måten kan maskinoversettelser være med å skape verdi for virksomheten din.

Men hvis det er snakk om tekster som skal skape interesse, engasjere og overbevise mottakeren, bør du vurdere å velge en dyktig oversetter av kjøtt og blod.

Skrevet av

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Leder for Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket