Är ett översättningsminne det samma som maskinöversättning? Och när är det meningsfullt för ditt företag att använda maskinöversättning?

aug 6, 2018

Att översätta med hjälp av ett översättningsminne är inte detsamma som att använda maskinöversättning. Men vad är skillnaden och när är det meningsfullt att använda det ena framför det andra?

För utomstående är det ett komplext område. Det kan vara svårt att förstå att man inte bara kan köra en text genom sitt översättningsverktyg och få en komplett översatt text, så som man kan när man använder ett MT-verktyg som till exempel Google Translate.

 

VAD ÄR ETT ÖVERSÄTTNINGSMINNE?

Ett översättningsminne (translation memory) är en databas som är en integrerad del av ett översättningsprogram, även kallat ett CAT-verktyg (computer assisted translation), som används av översättare och översättarbyråer.

Översättningsminnet skapas efterhand som översättningarna görs. Översättningsprogrammet lagrar de enskilda segmenten (meningarna) och översättningen av dem i ett minne. Det gör det möjligt att använda tidigare översatta segment i nya översättningar.

Ett översättningsminne fungerar genom att datorn söker igenom databasen med termer och hela meningar som översatts tidigare och föreslår den bästa matchningen mellan källtexten och måltexten.

Översättaren kommer sedan att antingen avvisa eller använda förslaget.

Du kan läsa mer om hur vi använder översättningsverktyg och översättningsminnen i vårt blogginlägg ”Vad är ett CAT-verktyg (översättningsverktyg)? Och varför är det en god idé att använda det till dina översättningar?

Att använda ett översättningsverktyg med ett integrerat översättningsminne är en klar fördel för både översättare och kund.

Kunden kommer bland annat att kunna lägga märke till att kvaliteten på den färdiga produkten blir bättre eftersom terminologin och språkbruket blir mer homogent. Dessutom skapas det ett minne under översättningen som passar den enskilda kundens tonfall. En annan viktig punkt är att översättningarna gradvis blir billigare ju mer av texten som kan återanvändas från tidigare översättningar, då det ges rabatt vid återanvändning och upprepningar. Det är en fördel som du kommer att lägga märke till som kund.

 

VAD ÄR MASKINÖVERSÄTTNING?

När du använder ren maskinöversättning (MT) är det maskinen som gör allt arbetet. Du lägger helt enkelt in din text och får texten översatt till ett annat språk.

Kvaliteten på resultatet kan variera mycket. Om texten är okomplicerad, språkkombinationen bra och maskinen är tränad kan resultatet bli bra. I andra fall kan resultatet bli nästan oanvändbart.

En maskinöversättning kan bidra till att göra översättningsarbetet snabbare och billigare, men det kommer alltid att krävas efterredigering (postediting).

Det är därför viktigt att betona att maskinöversättning är ett utmärkt verktyg för att stödja översättarens arbete och att det därför är viktigt att hitta det bästa sättet för översättaren och maskinen att arbeta tillsammans för att uppnå den bästa och billigaste produkten.

Maskinöversättning är ett område med snabb utveckling och efter att Google införde neural maskinöversättning har det skett en verklig förbättring av kvaliteten. Ursprungligen infördes neural maskinöversättning för de största språkkombinationerna men allt fler kombinationer läggs till efterhand.

Hos AdHoc Translations följer vi noga utvecklingen och om du är intresserad av att höra mer om möjligheterna med maskinöversättning är du välkommen att kontakta oss.

 

KAN SEKRETESSEN GARANTERAS?

När du använder gratisversionen av Google Translate sparar Google texterna som du översätter med tjänsten. Texterna kommer inte att sparas i en säker miljö, så det finns en risk för att de kan hamna i fel händer. Om du väljer att använda Googles betalda API-lösning garanterar Google sekretessen för dina texter.

Det finns dock ett stort antal maskinöversättningsverktyg på marknaden som till exempel Globalese och Systran m.fl. Gemensamt för dem alla är dock att de kräver stora investeringar om du vill implementera dem i ditt arbetsflöde.

I sådana fall kan det vara mer meningsfullt att kontakta en översättningsbyrå som redan har investerat i en bra och säker lösning. Fler och fler översättningsbyråer har börjat att integrera maskinöversättning i sitt tjänsteutbud och hos AdHoc Translations kan vi också erbjuda våra kunder olika lösningar.

En byrå kommer också att kunna se till att maskinen tränas med ditt företags terminologi så att den löpande blir bättre och bättre på att översätta dina texter.

 

NÄR ÄR DET MENINGSFULLT ATT ANVÄNDA MASKINÖVERSÄTTNING?

När du använder maskinöversättning måste du kunna acceptera att översättningen är av betydligt lägre kvalitet. Men kan det ibland vara okej att kvaliteten inte är i topp?

Ja kanske. Du borde åtminstone ställa dig själv den här frågan om du funderar på att använda maskinöversättning.

Maskinöversättning är både snabbare och billigare, men kvaliteten kommer aldrig att kunna nå samma standard som en översättning av en professionell modersmålstalande översättare, vilket också framgår av den här artikeln.

Å andra sidan kan det med den ständigt ökande mängden innehåll som läggs upp på nätet vara meningsfullt att prioritera sina översättningar efter kvalitet och kvantitet för att ta reda på när maskinöversättning kan användas på ett förnuftigt sätt och därigenom öka värdet för ditt företag.

En generell regel är att anlita en professionell översättare för innehåll som kräver noggrannhet och kreativitet och där det inte får finnas risk för missförstånd eller feltolkning.

En möjlighet är att använda maskinöversättning med efterredigering av en professionell översättare för innehåll med hög publiceringsfrekvens som inte ställer lika höga krav på kvaliteten. Det kan till exempel vara innehåll som kundsupport på sociala medier. Dessutom kan du välja att använda maskinöversättning för interna dokument, protokoll m.m. som bara används för att skapa förståelse. Maskinöversättning kan också bidra till att undanröja språkbarriärer som kan stå i vägen för en eventuell anställning av utländsk arbetskraft. På så sätt kan maskinöversättning bidra till att skapa värde för ditt företag.

Men du bör alltid tänka på att när det gäller texter där du vill skapa intresse, engagera och övertyga din mottagare krävs det en skicklig översättare av kött och blod.

skriven av

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket