Finansiell översättning

Översättning av alla typer av finansiella texter

Hos os er det en interne oversætter du møder

Kvalitet

Vi klarer alle sprogkombinationer til den professionel oversættelse

Service

Vi har konkurrencedygtige priser på vores alle vores professionelle oversættelser

Bra priser

Vilken översättningsbyrå ska du välja för att låta översätta dina finansiella texter? Oavsett om du behöver översätta företagets kvartalsrapporter, årsredovisningar, bokslut, investeringsrapporter osv., måste du hitta en översättningsleverantör som du kan lita på och som snabbt och professionellt kan översätta dina dokument.

På AdHoc Translations har vi i nästan 30 år hjälpt många nöjda kunder med kvalitetsöversättning av deras finansiella och ekonomiska texter. Det handlar inte bara om kunder i bank- och finanssektorn, utan även om advokatbyråer, försäkringsbolag och alla andra typer av verksamheter som kan behöva översätta olika finansiella dokument såsom årsredovisningar osv. Läs mer här nedan om hur vi kan hjälpa dig att översätta dina finansiella eller ekonomiska texter.

Skickliga översättare som har specialiserat sig på finansiell översättning

Översättning av finansiella dokument kräver ingående kunskaper om  finanssektorn, så att översättaren använder rätt terminologi och språkbruk och följa alla branschspecifika krav. När du skickar dina finansiella texter för översättning till AdHoc Translations garanterar vi att våra modersmålsöversättare har:

 • relevant språkutbildning
 • minst fem års erfarenhet av översättning
 • specialiserat sig på översättning av finansiella texter
 • erfarenhet av översättning för den specifika branschen
 • kunskap om relevanta regler, föreskrifter och standarder (International Financial Reporting Standards ”IFRS” osv.) i branschen, så att de bl.a. vet hur en årsredovisning ska översättas
 • undertecknat ett sekretessavtal
 • klarat ett kvalitetstest och genomgått kontinuerliga bedömningar.

Som kund hos AdHoc Translations tilldelas du ett fast team med översättare som lär känna ditt företag, däribland företagets specifika terminologi och språkbruk. Det är en garanti för bättre kommunikation och högre kvalitet.

Höga kvalitetskrav

Finansiella översättningar kräver exakt noggrannhet, och det finns inget utrymme för misstag eller luddiga formuleringar. Därför arbetar vi på AdHoc Translations enligt stränga kvalitetskrav för att säkerställa översättningar av högsta kvalitet.

Våra kvalitetskrav omfattar bl.a.:

 • stränga kriterier när vi väljer våra översättare
 • inledande och kontinuerliga kvalitetstester av översättarnas arbete inom sina specialområden
 • användning av översättningsminnen, som garanterar konsekvens och återanvändning av tidigare översättningar*
 • användning av termbaser, som innehåller ditt företags terminologi och specifika branschterminologi (dessa utökas löpande och kan även användas internt i din verksamhet.)*
 • automatiska kvalitetskontroller av översättningarna, så att bland annat alla värden är identiska med dem i källtexten och att särskilda termer är konsekvent översatta
 • överensstämmelse med de internationella standarderna för kvalitetsstyrning (ISO 9001) och normer för optimerad och effektiv hantering av översättningsprocessen (ISO 17100).

Dessutom ser vi till att din permanenta projektledare på AdHoc Translations har nära kontakt med relevanta personer i ditt företag (t.ex.. ekonomi- och kommunikationsavdelningen), så att alla riktlinjer och specifika krav för exempelvis terminologi säkert följs.

* De är alltid kundens egendom och används bara i kundens texter.

Full integritet

AdHoc Translations garanterar att ditt företags dokument behandlas helt konfidentiellt. Alla interna medarbetare och externa samarbetspartner är noga införstådda med hur dokumenten ska hanteras och har även undertecknat sekretessavtal, så att de står under tystnadsplikt.

Vi har genomfört stränga IT-säkerhetsprocesser och åtgärder för att se till att våra kunders dokument och information får det skydd som krävs. Det omfattar också vårt projektledningssystem (SmartDesk) och våra översättningsverktyg.

Om dina dokument innehåller känsliga uppgifter har vi genomfört ett specifikt arbetsflöde, så vi säkert uppfyller den nya lagen om skydd av personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor om vår efterlevnad och IT- och säkerhetsförfaranden får du gärna kontakta oss via telefon eller mejl på compliance@adhoc-translations.com 

Översättning av årsredovisningar och andra finansiella texter

På AdHoc Translations har vi nästan 30 års erfarenhet av att översätta många typer av finansiella och ekonomiska texter. Dessa omfattar: årsredovisningar (inklusive årsbokslut, resultat- och balansräkning, ledningsberättelse och förvaltningsberättelse), revisionsberättelser, företagsbesiktningar, börsmeddelanden, finansiella rapporter, försäkringsdokument, marknadsanalyser, investerarrelationer osv.

Många börsbolag vill presentera sin årsredovisning på två eller flera språk. Det beror delvis på att man vill ta hänsyn till sina ägare, aktieägare och investerare, om företaget är verksamt på den internationella marknaden, men också att man vill locka nya investerare eller nå ut till andra globala aktörer. Därför väljer de flesta företag som minst att låta översätta sin årsredovisning till engelska, eftersom det är det dominerande språket i finansvärlden.

Därför bör du välja AdHoc Translations

När du väljer att arbeta med AdHoc Translations får du en samarbetspartner som har den erfarenhet och kompetens som krävs, och som alltid är mån om att skräddarsy lösningar efter dina behov. Du får en fast kontakt, som alltid är redo att hjälpa och vägleda dig genom hela processen och se till att dina förväntningar och krav uppfylls. Du tilldelas också ett stabilt team med specialiserade översättare, så att du vet att uppgiften är i goda händer.

Några av de främsta fördelarna med att arbeta med oss ​​är:

 • Vi erbjuder kvalitet till bra priser.
 • Vi lyssnar på våra kunder och har ett holistiskt och lösningsorienterat tänkesätt.
 • Vi är flexibla och innovativa och anpassar oss efter kundernas krav och inte vice versa.
 • Vi använder de senaste språkteknologiska verktygen för att säkerställa optimala processer och höja kvaliteten.
 • Vi erbjuder lösningar som kan integreras med dina system.
 • Vi garanterar sekretess och skydd för dina dokument.
 • Vi följer leveranstiderna och erbjuder expressleverans.
 • Vi är engagerade, tar ansvar och vill vara nummer ett inom kundtillfredsställelse.
 • Vi prioriterar bra och nära kundrelationer som bygger på tillit.

 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi hittar den bästa lösningen för översättning av dina finansiella texter. Du kan också välja att få en offert direkt för översättning av texten.

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Du kan ladda upp maximalt 128 MBP
  Komprimera (zip) filerna om du vill skicka mer än en fil
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  “Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

  Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

  Lösningar

  Översättning

  Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

  Tolkning

  Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

   

  Korrektur och språkgranskning

  Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

   

  Voice over och textning

  Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

   

  DTP och layout

  Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

   

  Teknologi

  Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

   

  AdHoc Translations - Danmark

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Skelbækgade 2, 5. sal
  DK-1717 Copenhagen V

  +45 33 91 09 19
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Sverige

  Close

  AdHoc Translations AB
  Solna Business Park 15
  Svetsarvägen, Solna SE-17141

  +46 (0)8 57 87 70 46
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Finland

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Mannerheimintie 113, 5th Floor
  FI-00280 Helsinki

  +358 (0)9 2514 3500
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Norge

  Close

  AdHoc Translations AS
  Cort Adelersgate 16
  PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

  +47 21 51 57 00
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Indien

  Close

  Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
  1534, 15th Floor, Thane (West)
  400601, Maharashtra, India


  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Tyskland

  Close

  AdHoc Translations GmbH
  Marcel-Breuer-Str.15l
  DE-80807 München

  +49 89-5908 1248
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Storbritannien

  Close

  AdHoc Translations UK
  33 Cavendish Square
  London, Greater London
  UK-W1G 0PW

  +44 (0) 207 182 4735
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - United States of America

  Close

  AdHoc Translations
  MA, Boston - 101 Arch Street
  101 Arch Street
  8th Floor
  Boston
  02110

  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Spain

  Close

  Gran Via de les Corts Catalanes, 583
  5th floor
  08011 Barcelona
  Spain
  +34 933 063 544
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - France

  Close

  37-39, Avenue Ledru Rollin
  CS11237
  Cedex 12
  75570 Paris
  +33 (0)1 56 96 16 49
  info@adhoc-translations.com

  GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2