ekonomisk översättning

Låt översätta dina ekonomiska och finansiella texter så att de kan läsas av alla intressenter.

Låt översätta dina ekonomiska och finansiella texter så att de kan läsas av alla, när ditt företag har internationella intressenter eller vill locka till sig internationella investerare.

I över 30 år har vi hjälpt många nöjda kunder med att översätta deras finansiella och ekonomiska dokument till många olika språk. Det handlar inte bara om kunder inom bank- och finansbranschen, utan även advokatbyråer, försäkringsbolag och andra skilda typer av företag, som kan behöva låta översätta sina årsredovisningar med mera.

Vad är ekonomisk översättning?

Ekonomisk översättning omfattar översättning av olika typer av dokument, där det används särskilda finansiella och ekonomiska termer. Det handlar bl.a. om årsredovisningar, börsmeddelanden, finansiella rapporter, marknadsanalyser, försäkringsdokument med mera.

TILLSAMMANS HITTAR VI DEN RÄTTA LÖSNINGEN FÖR ATT ÖVERSÄTTA DINA FINANSIELLA TEXTER

Vem som står som mottagare av dina texter och vad de ska användas till är de några av de frågor som vi ställer till dig när du samarbetar med oss. Det gör vi för att vi tillsammans ska hitta fram till den bästa tänkbara lösningen för att översätta dina finansiella och ekonomiska texter.

Ren översättning

Vad är det?
En översättare med specialkunskaper i ekonomi översätter och korrekturläser.

Vilka texter passar det för?
Ekonomiska texter, exempelvis för internt bruk.

Vad får du?
En kvalitetsöversättning som ligger nära källtexten och har korrekt terminologi.

+ Extra korrekturläsning

Vad är det?
En annan ekonomisk översättare gör ytterligare en korrekturläsning.

Vilka texter passar det för?
Ekonomiska texter som ska vara 100 % korrekta.

Vad får du?
En extra kontroll av översättningen för att rensa bort eventuella översättningsfel.

+ DTP

Vad är det?
En grafiker ser till att det översatta dokumentet får den perfekta strukturen.

Vilka texter passar det för?
Texter med diagram, tabeller, bilder med mera.

Vad får du?
Ett perfekt strukturerat dokument som är identiskt med källdokumentet.

+ Terminologi

Vad är det?
Strukturering och underhåll av ditt företags terminologi och ekonomiska termer.

Varför välja den här lösningen?
Både medarbetare och översättare kan leverera bättre kvalitet när det är ordning på terminologin.

Vad får du?
Korrekt och enhetlig terminologi i alla dina ekonomiska texter.

+ Auktorisering

Vad är det?
Vi översätter dokumentet, stämplar det med vår stämpel och ser till att det blir godkänt av UD och Notarius Publicus.

Varför välja den här lösningen?
När ditt dokument ska vara juridiskt bindande i andra länder och användas av officiella myndigheter.

Vad får du?
Ett översatt dokument med de stämplar som krävs.

Fördelar

Skickliga översättare som har specialiserat sig på ekonomisk översättning

Översättning av finansiella dokument kräver ingående kunskaper om finanssektorn, så att översättaren använder rätt terminologi och språkbruk och följa alla branschspecifika krav. När du skickar dina finansiella texter för översättning till AdHoc Translations garanterar vi att våra modersmålsöversättare har:

 • relevant språkutbildning
 • fem års erfarenhet av översättning
 • specialiserat sig på översättning av finansiella texter
 • erfarenhet av översättning för den specifika branschen
 • kunskap om relevanta regler, föreskrifter och standarder (International Financial Reporting Standards “IFRS” osv.) i branschen, så att de bl.a. vet hur en årsredovisning ska översättas
 • undertecknat ett sekretessavtal
 • klarat ett kvalitetstest och genomgått kontinuerliga bedömningar.

Som kund hos AdHoc Translations tilldelas du ett fast team med översättare som lär känna ditt företag, däribland företagets specifika terminologi och språkbruk. Det är en garanti för bättre kommunikation och högre kvalitet.

Höga kvalitetskrav

Finansiella översättningar kräver exakt noggrannhet, och det finns inget utrymme för misstag eller luddiga formuleringar. Därför arbetar vi på AdHoc Translations enligt stränga kvalitetskrav för att säkerställa översättningar av högsta kvalitet.

Våra kvalitetskrav omfattar bl.a.:

 • stränga kriterier när vi väljer våra översättare
 • inledande och kontinuerliga kvalitetstester av översättarnas arbete inom sina specialområden
 • användning av översättningsminnen, som garanterar konsekvens och återanvändning av tidigare översättningar*
 • användning av termbaser, som innehåller ditt företags terminologi och specifika branschterminologi (dessa utökas löpande och kan även användas internt i din verksamhet.)*
 • automatiska kvalitetskontroller av översättningarna, så att bland annat alla värden är identiska med dem i källtexten och att särskilda termer är konsekvent översatta
 • överensstämmelse med de internationella standarderna för kvalitetsstyrning (ISO 9001) och normer för optimerad och effektiv hantering av översättningsprocessen (ISO 17100).

Dessutom ser vi till att din permanenta projektledare på AdHoc Translations har nära kontakt med relevanta personer i ditt företag (t.ex.. ekonomi- och kommunikationsavdelningen), så att alla riktlinjer och specifika krav för exempelvis terminologi säkert följs.

* De är alltid kundens egendom och används bara i kundens texter.

Full konfidentialitet.
AdHoc Translations garanterar att ditt företags dokument behandlas helt konfidentiellt. Alla interna medarbetare och externa samarbetspartner är noga införstådda med hur dokumenten ska hanteras och har även undertecknat sekretessavtal, så att de står under tystnadsplikt.

Vi har genomfört stränga IT-säkerhetsprocesser och åtgärder för att se till att våra kunders dokument och information får det skydd som krävs. Det omfattar också vårt projektledningssystem (Smart Desk) och våra översättningsverktyg.

Om dina dokument innehåller känsliga uppgifter har vi genomfört ett specifikt arbetsflöde, så vi säkert uppfyller den nya lagen om skydd av personuppgifter.

Om du har ytterligare frågor om vår efterlevnad och IT- och säkerhetsförfaranden får du gärna kontakta oss via telefon eller mejl på compliance@adhoc-translations.com

Översättning av årsredovisningar och andra finansiella texter

AdHoc Translations har vi 30 års erfarenhet av att översätta många typer av finansiella och ekonomiska texter. Dessa omfattar: årsredovisningar (inklusive årsbokslut, resultat- och balansräkning, ledningsberättelse och förvaltningsberättelse), revisionsberättelser, företagsbesiktningar, börsmeddelanden, finansiella rapporter, försäkringsdokument, marknadsanalyser, investerarrelationer osv.

Många börsbolag vill presentera sin årsredovisning på två eller flera språk. Det beror delvis på att man vill ta hänsyn till sina ägare, aktieägare och investerare, om företaget är verksamt på den internationella marknaden, men också att man vill locka nya investerare eller nå ut till andra globala aktörer. Därför väljer de flesta företag som minst att låta översätta sin årsredovisning till engelska, eftersom det är det dominerande språket i finansvärlden.

På den danska affärsmyndighetens hemsida kan du läsa vilka språk årsredovisningen måste vara på när den lämnas in till den danska affärsmyndigheten: https://erhvervsstyrelsen.dk/kravene-til-den-indsendte-aarsrapport

Några av de främsta fördelarna med att arbeta med oss är:
 • Vi erbjuder kvalitet till bra priser.
 • Vi lyssnar på våra kunder och har ett holistiskt och lösningsorienterat tänkesätt.
 • Vi är flexibla och innovativa och anpassar oss efter kundernas krav och inte vice versa.
 • Vi använder de senaste språkteknologiska verktygen för att säkerställa optimala processer och höja kvaliteten.
 • Vi erbjuder lösningar som kan integreras med dina system.
 • Vi garanterar sekretess och skydd för dina dokument.
 • Vi följer leveranstiderna och erbjuder expressleverans.
 • Vi engagerar oss och tar ansvar.
 • Vi prioriterar bra och nära kundrelationer som bygger på tillit.

Därför bör du välja AdHoc Translations

När du väljer att arbeta med AdHoc Translations får du en samarbetspartner som har den erfarenhet och kompetens som krävs och som är mån om att skräddarsy lösningar efter dina behov. Du får en fast kontakt, som alltid är redo att hjälpa och vägleda dig genom hela processen och se till att dina förväntningar och krav uppfylls. Du tilldelas också ett stabilt team med specialiserade översättare, så att du vet att uppgiften är i goda händer.

Ring oss på +33 91 09 19 om du vill veta mer om hur vi hittar den bästa lösningen för översättning av dina finansiella texter. Du kan också välja att få en offert direkt för översättning av texten.

Läs blogginlägget

Så här skapar du den bästa årsredovisningen på alla språk.

Läs blogginlägget

Så här kommer du igång

God kommunikation med våra kunder ger bättre resultat. Därför får du en fast projektledare som för varje nytt enskilt uppdrag tar reda på dina behov, så att vi kan hitta fram till den bästa lösningen för ditt uppdrag.

Kontakta oss redan i dag så att vi kan hjälpa dig med kvalitetsöversättningar av dina ekonomiska texter.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket