Når gir det mening å integrere maskinoversettelse i din strategi?

jan 25, 2021

Flere og flere selskaper opererer nå globalt, derfor øker også etterspørselen etter å få oversatt innhold. Men budsjettene dekker ikke alltid etterspørselen, og det er derfor nødvendig å finne et rimeligere alternativ som gjør det mulig å oversette innhold som ellers ikke ville blitt oversatt.

Det er her maskinoversettelse kommer inn i bildet – enten som ren maskinoversettelse eller som et samarbeid mellom menneske og maskin.

I dag kan ikke maskinoversettelse på noen måte overgå jobben et menneske evner å gjøre, men det kan være et godt supplement. Derfor kan det være en god idé å finne ut hvordan og når maskinoversettelse kan være til fordel for din bedrift.

Maskinene blir stadig bedre, noe som gjør det mulig å bruke maskinoversettelse til mye mer enn svært enkle tekster. Dessuten kan man bruke det til andre språkkombinasjoner enn de store som engelsk eller fransk.

 

Hva må du vurdere?

Om maskinoversettelse skal være til fordel for ditt selskap, er det viktig å forholde seg kritisk, og tenke nøye gjennom når det gir mening å bruke denne typen oversettelse. Hvis ikke kan det bli behov for unødvendig redigering i ettertid, og beklageligvis kan det skade selskapet og merkevarens omdømme som et resultat av dårlig og uprofesjonell formidling.

Du må tenke gjennom hva slags tekst du sitter på, hvor den skal brukes, hvem mottakeren er, og hvilken språkkombinasjon det er snakk om.

 

Hvilke tekster egner seg for maskinoversettelse?

Maskinoversettelse egner seg best til tekster hvor språket og terminologien er relativt enkel, hvor det ikke kreves en kreativ og slagkraftig språkbruk – slik tilfellet er for tekster av stor verdi for merkevaren, slik som nettsider, brosjyrer eller andre tekster som skal brukes i markedsføringsøyemed.

Språkkombinasjonen spiller også en rolle her, ettersom maskinoversettelse ikke er godt nok for alle språkkombinasjoner. Derfor er det en god idé å prøvekjøre maskinoversettelsen for de språkkombinasjonene man ønsker, for å teste om resultatet er godt nok.

 

I hvilke situasjoner er det trygt å bruke maskinoversettelse?

Kort sagt, maskinoversettelse gir mening når en rask tilbakelevering og pris er viktigere enn kvalitet.

For eksempel om du har store kvanta med innhold til intern bruk, hvor det holder å forstå det aller nødvendigste. Dette kan være en god løsning for store selskaper som har ansatt utenlandske arbeidere. I disse tilfeller kan maskinoversettelse være til stor hjelp for medarbeidere som plutselig kan forstå invitasjoner til møtetid og sted, rapporter og lignende. Ting som vanligvis bare blir forberedt på det originale firmaspråket. I slike tilfeller vil maskinoversettelse hjelpe med å sikre at kommunikasjonen ikke står i veien for et godt samarbeid.

I tillegg til innhold som bare er ment for intern bruk i selskapet, kan også maskinoversettelse bli brukt til innhold med lav markedsføringsverdi, slik som automatiske meldinger etc.

Innhold fra selskaper som behøver å bli oversatt, har de siste par årene økt veldig, i takt med den generelle globaliseringen. Likevel gir ikke alle budsjettene anledning til å oversette absolutt alt selskapet gjerne skulle ha fått oversatt. Med maskinoversettelse er det nå mulig å oversette innhold som ellers ikke hadde blitt prioritert.

 

Er den en fordel å kombinere menneske og maskin?

Når du ser at din tekst passer godt til å bli oversatt av en maskin, men ikke ønsker å gå på akkord med kvaliteten, kan du velge en mellomløsning og kombinere menneske og maskin.

Det finnes forskjellige løsninger for dette. Du bør velge løsning ut ifra hva du forventer av kvalitet og kreativitet når det kommer til oversettelsen av teksten din.

Du kan velge å maskinoversette, for deretter å få en oversetter til å gå gjennom teksten og gjøre etterarbeid om det trengs. Med denne løsningen vil oversetteren sørge for at maskinteksten er korrekt og forståelig. Om du ønsker et ekstra par øyne, er det smart å ha en ekstra korrekturleser som kan fjerne misforståelser og oversette feil. Om teksten krever at språket er sømløst og kreativt, er det også mulig å få en tekstforfatter til å gå gjennom den. Skulle en tekstforfatter være av interesse, gir det mening å velge en oversetter fra start av heller enn en maskin.

 

Hvordan komme i gang?

Forhør deg med ditt oversettelsesbyrå om maskinoversettelse bør være en del av din oversettelsesstrategi, og om hvordan du kan komme i gang.

I første omgang kan du lage en liste over typene tekst du trenger å få oversatt, og til hvilke språk. Tenk nøye gjennom hvem som skal være mottakeren og leseren av innholdet.

Når du kontakter AdHoc Translations, hjelper vi deg med å planlegge hvordan du på best mulig måte kan integrere maskinoversettelse i din strategi. Vi kan se hvilke typer tekster som egner seg for ren maskinoversettelse. Slik vil vi fastslå om maskinoversettelse bør kombineres med etterarbeid og redigering, og hvilke type tekster som alltid bør bli oversatt av et menneske – noen som kan angripe teksten med et kritisk og kreativt blikk.

Med andre ord:

Det finnes tre fordeler ved å bruke maskinoversettelse:

  • raskere levering av et stort tekstomfang
  • lavere pris per ord
  • muligheten for å få oversatt innhold du ellers ikke ville brukt penger på å få oversatt

Men ikke alle tekster egner seg for maskinoversettelse. På generelt grunnlag kan man si at følgende tekster egner seg for maskinoversettelse:

  • enkle tekster med en god språkkombinasjon
  • tekster til intern bruk
  • tekster med lav merkevareverdi

Er du interessert i å bruke maskinoversettelse i din strategi? Kontakt oss i dag for å snakke om dine muligheter + 45 33 91 09 19 / info@adhoc-translations.com

 

Les også denne bloggen om maskinoversettelse: https://www.adhoc-translations.com/nb/blog/er-et-oversettelsesminne-det-samme-som-en-maskinoversettelse-og-nar-gir-det-mening-for-virksomheten-din-a-bruke-maskinoversettelse/

Der kan du lese om forskjellen mellom maskinoversettelse og oversettelsesminne.

 

 

Skrevet av

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Leder for Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket