Hvornår giver det mening at integrere maskinoversættelse i din strategi?

jan 23, 2020

Et stigende antal virksomheder opererer globalt, og som følge heraf vokser efterspørgslen efter indhold, der skal oversættes. Budgetterne følger dog sjældent med, og derfor er der brug for at finde billigere alternativer, så det bliver muligt at oversætte indhold, der måske ellers ikke ville være blevet oversat.

Her kommer maskinoversættelse ind i billedet som enten ren maskinoversættelse eller en kombination mellem menneske og maskine.

Maskinoversættelse kan på nuværende tidspunkt på ingen måde erstatte oversættere af kød og blod, men det kan fungere som et godt supplement, og det vil derfor være fornuftigt at få defineret, hvordan og hvornår maskinoversættelse kan skabe værdi for din virksomhed.

I takt med at maskinerne bliver bedre og bedre, bliver det muligt at bruge maskinoversættelse på andet end meget simple tekster, og desuden kan det udbredes til andre sprogkombinationer end blot de helt store som engelsk og fransk.

 

Hvilke overvejelser bør du gøre dig?

Hvis det reelt skal skabe værdi for din forretning at bruge maskinoversættelse, er det vigtigt at tage de kritiske briller på og nøje overveje, hvornår det giver mening at bruge maskinoversættelse. I modsat fald kan det skabe unødigt efterredigeringsarbejde, og i yderste konsekvens kan det skade virksomheden og dets brand som følge af dårlig og uprofessionel kommunikation.

I dine overvejelser skal du blandt andet tage i betragtning, hvilken type tekst der er tale om, hvor den skal bruges, og hvem der er modtager, samt hvilken sprogkombination, der er tale om.

 

Hvilke tekster egner sig til maskinoversættelse?

Maskinoversættelse egner sig bedst til tekster, hvor sproget og terminologien er forholdsvis simpel, og som ikke stiller særlige krav til, at sproget skal være kreativt og overbevisende, som det for eksempel er tilfældet for tekster, der har høj brandingværdig så som hjemmesidetekster, brochurer og andre marketingtekster.

Sprogkombinationen spiller også ind, da det bestemt ikke er alle sprogkombinationer, som giver gode resultater, når der bruges maskinoversættelse. Derfor kan det være en god idé at teste resultaterne for de enkelte sprogkombinationer for at finde ud af, om resultatet er godt nok, før du planlægger, inden for hvilke sprogkombinationer, du vil bruge maskinoversættelse.

 

I hvilke situationer kan du bruge maskinoversættelse?

I grove træk giver det mening at bruge maskinoversættelse, når hastighed og pris er vigtigere end kvaliteten.

Det kan for eksempel være, når du har store mængder indhold, der skal bruges internt, og hvor der blot er brug for i grove træk at skabe sig en forståelse af indholdet. Det kan især være en værdifuld løsning for større virksomheder med udenlandske medarbejdere. I det tilfælde kan maskinoversættelse være en stor hjælp for medarbejderne, da de pludselig har mulighed for at forstå indholdet i mødereferater, rapporter osv., der som udgangspunkt kun er på lokalsproget. Maskinoversættelse er i det eksempel med til at sørge for, at kommunikationen ikke kommer til at stå i vejen for samarbejdet.

Udover at bruge maskinoversættelse til indhold, der kun er minded på brug internt i virksomheden, kan det også udbredes til indhold med lav brandingværdi, som automatiske chatbeskeder m.m.

Mængden af indhold, der kræver oversættelse er i de seneste år blot steget og steget i takt med den generelle globalisering, som finder sted. Budgetterne er dog sjældent fulgt med, og derfor kan virksomheden være nødsaget til at fravælge at oversætte tekster, som de ellers gerne vil have oversat. Med maskinoversættelse er det nu muligt at oversætte indhold, som ellers ikke ville være blevet oversat.

 

Er det en fordel at kombinere mand og maskine?

Når du vurderer, at din tekst egner sig til maskinoversættelse, så resultatet er godt nok til at arbejde videre med, men ikke ønsker at gå på kompromis med kvaliteten, kan du vælge en løsning, hvor du kombinerer mand og maskine.

Der er forskellige løsninger for dette, og hvilken løsning, du vælger, afhænger af, hvilke krav du stiller til kvaliteten og kreativiteten af din tekst.

Du kan vælge, at en oversætter laver det, vi kalder postediting (efterredigering) af den maskinoversatte tekst. Her bruger oversætteren tid på at rette teksten, så den er korrekt og forståelig. Hvis du ønsker at få et par ekstra øjne på teksten, er det fornuftigt at sætte en ekstra korrekturlæser på opgaven, så eventuelt oversete fejl eller fejlfortolkninger elimineres. Hvis du har en tekst, der stiller større krav til, at sproget skal være flydende og kreativt, kan der ydermere sættes en tekstforfatter på. Når der er brug for en tekstforfatter, giver det dog som udgangspunkt mest mening fra start at vælge en oversætter til opgaven frem for en maskine.

 

Hvordan kommer du i gang?

Tag en snak med dit oversættelsesbureau om, hvorvidt maskinoversættelse kan blive en del af din oversættelsesstrategi, og hvordan du bedst kommer i gang.

Inden da kan du lave en oversigt over, hvilke typer indhold, du gerne vil have oversat og til hvilke sprog. Overvej desuden, hvem der er modtagere af teksterne.

Når du kontakter AdHoc Translations, vil vi sammen lægge en plan for, hvordan du bedst integrerer maskinoversættelse i din strategi. Vi vil blandt andet definere, på hvilke typer tekster, vi som udgangspunkt kan bruge ren maskinoversættelse, hvis maskinens resultat er godt nok. Hvornår det skal kombineres med en efterredigering og korrektur, og hvilke typer tekster, der altid skal oversættes af en oversætter af kød og blod, der kan forholde sig kritisk og kreativt til teksten.

Kort og godt!

Kort og godt kan man sige, at der er tre primære fordele ved at bruge maskinoversættelse:

  • Det giver hurtigere levering af store mængder tekster
  • Ordprisen er lavere
  • Det bliver muligt at oversætte indhold, som du ellers ikke ville bruge penge på at få oversat

Men det er ikke alle tekster, som egner sig til at blive maskinoversat. Generelt egner følgende tekster sig til maskinoversættelse:

  • Simple tekster, hvor sprogkombinationen er god
  • Tekster til internt brug
  • Tekster med lav brandingværdi

Er du også interesseret i at integrere maskinoversættelse i din strategi? Kontakt os i dag, så tager vi en snak om mulighederne +45 33 91 09 19 / info@adhoc-translations.com

 

Læs også vores anden blogpost om emnet: https://www.adhoc-translations.com/da/blog/maskinoversaettelse/

Her kan du blandt andet læse, hvor forskellen på maskinoversættelse og en oversættelseshukommelse er.

Written by

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket