När är det vettigt att integrera maskinöversättning i din strategi?

jan 23, 2020

Ett stigande antal verksamheter opererar globalt och som en följd av det växer efterfrågan på innehåll som ska översättas. Budgeten hänger dock sällan med och därför finns ett behov av att hitta billigare alternativ, så att det blir möjligt att översätta innehåll som kanske inte hade blivit översatt annars.

Här kommer maskinöversättning in i bilden som antingen ren maskinöversättning eller som en kombination mellan människa och maskin.

Maskinöversättning kan i dagsläget på inget sätt ersätta översättningar av kött och blod, men det kan fungera som ett bra komplement och därför är det bra att få definierat var och när som maskinöversättning kan skapa värde för din verksamhet.

I takt med att maskinerna blir bättre och bättre blir det möjligt att använda maskinöversättning för annat än mycket enkla texter och dessutom kan den utökas till andra språkkombinationer än bara de stora språken som engelska och franska.

 

Vilka övervägningar bör du göra?

Om det verkligen ska skapa värde för din verksamhet att använda maskinöversättning är det viktigt att ta på sig den kritiska blicken och noga överväga när det är vettigt att använda maskinöversättning. I motsatt fall kan det skapa onödigt efterredigeringsarbete och som yttersta konsekvens kan det skada verksamheten och dess varumärke som en följd av dålig eller oprofessionell kommunikation.

I dina överväganden ska du bl.a. ta i betraktelse vilken typ av text det handlar om, var den ska användas och vem som är mottagare samt vilken språkkombination det är frågan om.

 

Vilka texter passar för maskinöversättning?

Maskinöversättning passar bäst för texter där språket och terminologin är förhållandevis enkla och som inte ställer särskilda krav på att språket ska vara kreativt och övertygande som det t.ex. är för texter som har högt varumärkesvärde, såsom hemsidetexter, broschyrer och andra marknadsföringstexter.

Språkkombinationer spelar också in eftersom det verkligen inte är alla språkkombinationer som ger bra resultat när man använder maskinöversättning. Därför kan det vara en bra idé att testa resultatet för de enskilda språkkombinationerna för att ta reda på om resultatet är tillräckligt bra innan du planlägger vilka språkkombinationer som du vill använda maskinöversättning till.

 

I vilka situationer kan du använda maskinöversättning?

I grova drag är det vettigt att använda maskinöversättning när hastighet och pris är viktigare än kvaliteten.

Det kan t.ex. vara när du har större mängder innehåll som ska användas internt och där det bara finns behov av att förstå i stora drag för att skapa sig en förståelse för innehållet. Det kan särskilt vara en värdefull lösning för större verksamheter med utländska medarbetare. Vid dessa tillfällen kan maskinöversättning vara en stor hjälp för medarbetarna när de plötsligt har möjlighet att förstå innehållet i mötesprotokoll, rapporter osv., som oftast bara finns på det lokala språket. Maskinöversättning bidrar i det exemplet till att se till att kommunikationen inte står i vägen för samarbetet.

Förutom att använda maskinöversättning till innehåll som bara är avsett att användas internt i verksamheten kan det också utökas till innehåll som har lågt varumärkesvärde, som automatiska chattmeddelanden m.m.

Mängden innehåll som kräver översättning har under de senaste åren ökat och ökat i takt med den generella globaliseringen som pågår. Budgeten har dock sällan hängt med och därför kan verksamheten tvingas välja bort att översätta texter som de annars skulle ha översatt. Med maskinöversättning är det nu möjligt att översätta innehåll som inte hade blivit översatt annars.

 

Är det en fördel att kombinera människa och maskin?

När du gör bedömningen att din text passar för maskinöversättning, att resultatet är tillräckligt bra att arbeta vidare med, men du vill inte göra avkall på kvaliteten kan du välja en lösning där du kombinerar människa och maskin.

Det finns olika lösningar för detta och vilken lösning du väljer beror på vilka krav du ställer på kvaliteten och kreativiteten hos din text.

Du kan välja att en översättare gör det som vi kallar för postediting (efterredigering) av den maskinöversatta texten. Här använder översättaren tiden till att rätta texten så att den är korrekt och förståelig. Om du vill få ett par extra ögon på texten är det förnuftigt att sätta en extra korrekturläsare på uppgiften så att eventuellt översatta fel eller feltolkningar elimineras. Om du har en text som ställer större krav på att språket ska vara flytande och kreativt kan man även lägga till en redigerare. När man har behov av en redigerare är det dock mest vettigt att välja en översättare som utgångspunkt för uppgiften framför en maskin.

 

Hur kommer man igång?

Ta ett samtal med ditt översättningsföretag om huruvida maskinöversättning kan bli en del av din översättningsstrategi och hur du bäst kommer igång.

Innan dess kan du göra en översikt över vilka typer av innehåll som du gärna vill ha översatt och till vilka språk. Överväg också vem som är mottagare av texterna.

När du kontaktar AdHoc Translations lägger vi tillsammans upp en plan för hur du bäst integrerar maskinöversättning i din strategi. Vi definierar bland annat vilka typer av texter som vi som utgångspunkt kan använda maskinöversättning för, om maskinens resultat är tillräckligt bra. När det ska kombineras med en efterredigering och korrektur, samt vilka typer av texter som alltid ska översättas av en översättare av kött och blod, som kan förhålla sig kritiskt och kreativt till texten.

Kort och gott!

Kort och gott kan man säga att det är tre primära fördelar med att använda maskinöversättning:

  • Det ger en snabbare leverans av stora mängder text
  • Priset per ord är lägre
  • Det är möjligt att översätta innehåll som du annars inte hade använt pengarna till att få översatt

Med det är inte alla texter som passar att bli maskinöversatta. Generellt passar följande texter till maskinöversättning:

  • Enkla texter, där språkkombinationen är bra
  • Texter för internt bruk
  • Texter med lågt varumärkesvärde

Är du också intresserad av att integrera maskinöversättning i din strategi? Kontakta oss idag så tar vi ett samtal om möjligheterna: +46 (0)8 910 003 / info@adhoc-translations.com

 

Läs också vårt andra blogginlägg om ämnet.

Här kan du bl.a. läsa om skillnaden mellan maskinöversättning och översättningsminne.

Written by

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket