AL-KO Kjøretøyteknologi

skapte en effektiv flyt i arbeidet

AL-KO Kjøretøyteknikk valgte å sentralisere oversettelsesoppgavene, og fikk dermed en mer effektiv flyt i arbeidet. Det har lettet hverdagen for medarbeiderne og skapt bedre oversikt over oppgavene. Det har dessuten gitt raskere time-to-market for tekstene, og siden tid er penger, er dette en stor fordel.

Selskapet ble grunnlagt som en liten lokal smie. At denne beskjedne smia skulle vokse seg så stor og bli et verdensomspennende konsern, kan skyldes at de alltid har vært bevisste på hvem de er, og hva de står for: kvalitet, innovasjon i produkt og prosess samt pålitelighet og bærekraft i interne og eksterne kunderelasjoner. Dette er grunnlaget for arbeidet mot en bærekraftig vekst som ledende når det gjelder kvalitet på alle forretningsområder.  I 2016 ble AL-KO Kjøretøyteknikk en del av DexKo-konsernet, verdens ledende produsent av aksler og chassis-komponenter i lettvektssegmentet. AL-KO Kjøretøyteknikk er stolte av at de sammen med ledelsen og medarbeiderne i DexKo kan fortsette denne utviklingen, slik at de på verdensbasis kan holde løftet om kvalitet, sikkerhet og komfort for deres produkter og tjenester.

OPPGAVEN:

AL-KO Kjøretøyteknikk har et stort behov for å få oversatt sin kommunikasjon, som omfatter alt fra manualer og produktbeskrivelser til nettsideinnhold og brosjyremateriell, fra tysk til alle europeiske språk.

Tidligere håndterte hver avdeling oppgavene på forskjellige måter og brukte forskjellige leverandører, som både omfattet frilansere og byråer. Det gjorde prosessen ugjennomsiktig for selskapet, og det var vanskelig å få til en standard for prosedyrene. Det ble ikke brukt sentrale verktøy for å styre håndteringen av oppgavene, og det var derfor vanskelig for medarbeiderne å holde oversikten, i tillegg til at det var svært tid- og ressurskrevende. Bruken av flere leverandører var også en ulempe for kvaliteten på tekstene, fordi språkbruk og terminologi ofte varierte for mye.

AL-KO ønsket å finne én sentral leverandør til å håndtere samtlige oppgaver for AL-KO Kjøretøyteknikk på tvers av avdelingene. Formålet var spesielt å gjøre hverdagen lettere for medarbeiderne ved å skape oversikt og spare dem for masse tid og tungrodd administrasjon.

LØSNINGEN:

AL-KO Kjøretøyteknikk valgte å samarbeide med AdHoc Translations fordi de følte at dette var en leverandør som var genuint interessert i å hjelpe med å få optimalisert og standardisert prosessene deres på tvers av avdelingene.

Løsningen ble å gi alle medarbeiderne hos AL-KO Kjøretøyteknikk tilgang til ordreportalen (SmartDesk), som de skulle bruke til å sende og motta oppgavene. Det har gjort det mye lettere og raskere å sette i gang en oppgave, og siden medarbeiderne kan følge status på oppgavene til enhver tid, har prosjektstyringen blitt mye mindre tidkrevende. Ordreportalen har dessuten skapt ønsket gjennomsiktighet på tvers av avdelingene, fordi alle igangværende og avsluttede oppgaver er samlet på ett sted.

Samarbeidet med AdHoc Translations har også betydd et løft i kvaliteten av tekstene, fordi terminologien er mer konsekvent og tekstene mer homogene. Det har man sørget for ved å bruke oversettelsesprogramvare. Programvaren, som består av oversettelsesminne og termbase, samler selskapets terminologi og lagrer tidligere oversettelser, slik at de kan brukes om igjen. Det betyr blant annet at det ikke lenger er nødvendig å rette de samme feilene igjen og igjen, og samtidig har det gitt en økonomisk besparelse.

AdHoc Translations - Denmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sweden

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norway

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - India

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Germany

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United Kingdom

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket