AL-KO Vehicle Technology

fick ett effektivt arbetsflöde

AL-KO Vehicle Technology bestämde sig för att centralisera sina översättningsuppdrag och fick därmed ett effektivare arbetsflöde. Det har underlättat det dagliga arbetet för de anställda och gett en bättre översikt över uppdragen. Dessutom har det lett till snabbare tid till marknad för texterna, och eftersom tid är pengar är det en enorm fördel.

Våra rötter härstammar från en bysmedja. Det faktum att ett internationellt företag har uppstått ur så blygsamma förhållanden är också skälet till att vi alltid är medvetna om vad vår identitet står för och vilka värden som företaget alltid har förkroppsligat: kvalitet och innovation för produkter och processer samt tillförlitlighet och hållbarhet i våra interna och externa kundrelationer. Det är grunden för vår strävan efter hållbar tillväxt och en marknadsledande ställning inom våra affärsområden.  Sedan 2016 har vi samarbetat med DexKo Group, världens ledande tillverkare av komponenter till axlar och chassin i lättviktssegmentet. Vi är stolta över att fortsätta att framgångsrikt forma den här utvecklingen tillsammans med DexKo-koncernens högsta ledning och våra anställda, samt att förmedla vårt varumärkeslöfte om kvalitet, säkerhet och komfort för våra produkter och tjänster till världen.

UPPDRAGET

Al-KO Vehicle Technology har ett stort behov av att översätta sin kommunikation, som omfattar allt från handböcker och produktbeskrivningar till webbsidestexter och broschyrer, från tyska till alla europeiska språk.

Tidigare hanterade alla avdelningar de här uppdragen på olika sätt och anlitade olika leverantörer, både frilansare och byråer. Det gjorde processen svåröverskådlig för företaget, och det var svårt att rationalisera metoderna. Inga gemensamma verktyg användes för att hålla reda på uppdragen och det var svårt för de anställda att veta hur uppdragen fortskred – det gjorde processen alldeles för tidskrävande och dyr. I och med att de använde flera olika leverantörer var det också en utmaning att upprätthålla kvaliteten på texterna eftersom språket och terminologin ofta varierade för mycket.

AL-KO ville hitta en huvudleverantör som kunde hantera alla uppdrag för alla avdelningar inom AL-KO Vehicle Technology. Målet var att underlätta det dagliga arbetet för de anställda genom att få översikt och bespara dem tid och onödiga besvär.

LÖSNINGEN

AL-KO Vehicle Technology valde AdHoc Translations eftersom de kände att det var en leverantör som var genuint intresserad av att anstränga sig för att optimera och rationalisera processerna mellan avdelningarna.

Lösningen var att ge alla anställda på AL-KO Vehicle Technology tillgång till orderportalen (SmartDesk), som de skulle använda för att skicka och ta emot uppdrag. Det har gjort det mycket enklare och snabbare att starta ett uppdrag, och eftersom de anställda alltid kan följa uppdragets förlopp går det år mycket mindre tid till projektledning. Dessutom har orderportalen gett den öppenhet mellan avdelningarna som efterfrågades, eftersom det går att se alla pågående och slutförda uppdrag på ett och samma ställe.

Samarbetet med AdHoc Translations har också höjt kvaliteten på texterna eftersom terminologin nu har blivit konsekvent och texterna därmed mer enhetliga. Det har uppnåtts med hjälp av översättningsprogram. Programmet, som består av ett översättningsminne och en termbas, innehåller företagets terminologi och sparar tidigare översättningar så att de kan återanvändas. Det betyder att det inte längre är nödvändigt att korrigera samma misstag om och om igen, vilket också leder till kostnadsbesparingar.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket