Medicinsk översättning

Experter på översättning av medicinska texter

Hos os er det en interne oversætter du møder

Kvalitet

Vi klarer alle sprogkombinationer til den professionel oversættelse

Service

Vi har konkurrencedygtige priser på vores alle vores professionelle oversættelser

Bra priser

Vilken översättningsbyrå ska du välja när du behöver medicinsk översättning? Läkemedelsbranschen är en kraftigt reglerad bransch, där du inte har råd att göra avkall på kvaliteten. Det kräver kunniga översättare med branschkännedom som har specialiserat sig på medicinsk översättning.

Här nedan kan du läsa mer om du vill anlita en översättningsbyrå som ni kan lita på, och som i nästan 30 år har levererat hög kvalitet och bra service till vettiga priser till just din bransch.

Översättare med goda kunskaper om läkemedelsbranschen

När du låter göra en medicinsk översättning ska du kunna räkna med att kvaliteten är extra hög. Därför anlitar vi alltid utbildade modersmålsöversättare till uppdraget som är förtrogna med läkemedelsbranschen och som har betydande erfarenhet av medicinsk översättning. Översättaren ska dessutom känna till de specifika regler och krav som gäller för läkemedelsbranschen.

Alla våra medicinska översättare har:

 • relevant språkutbildning
 • minst fem års erfarenhet av översättning
 • specialkunskaper i översättning av medicinska texter inom hälso- och sjukvårds-, läkemedels- och biotekbranschen
 • undertecknat ett sekretessavtal.
 • klarat ett kvalitetstest och genomgår kontinuerliga bedömningar

Ett fast team med medicinska översättare för din verksamhet

Vi har interna översättare och samarbetar dessutom med ett stort nätverk av bestående av över 2000 externa, professionella översättare och språkspecialister, varav flera har mer än 25 års erfarenhet av professionell medicinsk översättning. För varje uppdrag väljer vi ut en profil som är specialist inom det aktuella ämnesområdet och som har erfarenhet av att översätta den specifika texttypen, oavsett om det rör sig om en bipacksedel, patientjournal eller ett patent. Här kan du läsa mer om några av de dokumenttyper som vi är vana vid att översätta inom läkemedelsbranschen. När du blir kund hos oss sätter vi ihop ett fast team med översättare, så att du garanterat får samma höga kvalitet varje gång, och så att översättarna själva blir specialister på just ditt företags terminologi och språkbruk.

Tystnadsplikt och hantering av konfidentiell information och/eller personuppgifter

Du kan känna dig lugn när du skickar dina medicinska dokument som innehåller konfidentiell information till oss för medicinsk översättning. Alla våra översättare har undertecknat sekretessavtal och har därmed tystnadsplikt. Dessutom behandlar vi alla dokument i förhållande till stränga IT-säkerhetsprocedurer, och våra språkverktyg (CAT tools) är även certifierade med avseende på standarderna i ISO:27001:2013 om informationssäkerhet. Om din översättning innehåller personuppgifter som omfattas av dataskyddslagstiftningen (GDPR) ber vi dig att informera oss om detta. Då kan vi hantera hela processen utifrån vårt rigorösa GDPR-förfarande, som bland annat ser till att inga upplysningar sparas i systemen när uppdraget väl har avslutats. Läs också vår privacy policy.

Terminologihantering

I medicinska texter är det särskilt viktigt att den rätta terminologin används, för att undvika alla eventuella feltolkningar. Därför är det bra att skapa termlistor som används i samband med översättningen. Vi använder de senaste molnbaserade språkverktygen (CAT tools) som gör terminologihanteringen enkel och effektiv. I takt med att vi översätter mer och mer för din verksamhet byggs både översättningsminnen och termbaser upp, vilket ger högre kvalitet, snabbare leverans och lägre priser. För de flesta kunder sker terminologiarbetet i nära samarbete mellan en språkspecialist hos oss och en specialist hos er. Språkspecialisten föreslår kontinuerliga ändringar och tillägg, och er egen specialist står för det slutliga godkännandet. Läs mer om fördelen med att använda översättningsverktyg i vårt blogginlägg “Vad är ett CAT-verktyg? Och varför är det en god idé att använda det till dina översättningar?” Förutom korrekt terminologi är ordalydelsen i medicinska översättningar viktig eftersom det är stor skillnad på om din text ska läsas av yrkespersoner eller lekmän. När det gäller produktinformation om läkemedel är det EMA:s (Europeiska läkemedelsmyndigheten) riktlinjer som gäller, bland annat med avseende på de s.k. QRD-mallarna (Quality Review of Documents).

Samarbete grundat på tillit

Oavsett om din verksamhet har interna översättare och korrekturläsare eller har valt att låta en översättningsbyrå ta hand om alla språkrelaterade uppdrag är det viktigt att hitta en samarbetspartner som ni kan lita på. Förutom att produkten ska hålla högsta kvalitet är bra service, snabb respons och leverans viktiga parametrar. Vi har i snart 30 år hjälpt många nöjda kunder, som sätter stort värde på vår professionella hantering av uppdragen, vår snabba respons och leverans samt våra hjälpsamma och tillmötesgående medarbetare. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt företags medicinska översättningar.

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Du kan ladda upp maximalt 128 MBP
  Komprimera (zip) filerna om du vill skicka mer än en fil
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  “Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

  Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

  Lösningar

  Översättning

  Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

  Tolkning

  Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

   

  Korrektur och språkgranskning

  Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

   

  Voice over och textning

  Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

   

  DTP och layout

  Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

   

  Teknologi

  Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

   

  AdHoc Translations - Danmark

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Skelbækgade 2, 5. sal
  DK-1717 Copenhagen V

  +45 33 91 09 19
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Sverige

  Close

  AdHoc Translations AB
  Solna Business Park 15
  Svetsarvägen, Solna SE-17141

  +46 (0)8 57 87 70 46
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Finland

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Mannerheimintie 113, 5th Floor
  FI-00280 Helsinki

  +358 (0)9 2514 3500
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Norge

  Close

  AdHoc Translations AS
  Cort Adelersgate 16
  PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

  +47 21 51 57 00
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Indien

  Close

  Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
  1534, 15th Floor, Thane (West)
  400601, Maharashtra, India


  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Tyskland

  Close

  AdHoc Translations GmbH
  Marcel-Breuer-Str.15l
  DE-80807 München

  +49 89-5908 1248
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Storbritannien

  Close

  AdHoc Translations UK
  33 Cavendish Square
  London, Greater London
  UK-W1G 0PW

  +44 (0) 207 182 4735
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - United States of America

  Close

  AdHoc Translations
  MA, Boston - 101 Arch Street
  101 Arch Street
  8th Floor
  Boston
  02110

  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Spain

  Close

  Gran Via de les Corts Catalanes, 583
  5th floor
  08011 Barcelona
  Spain
  +34 933 063 544
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - France

  Close

  37-39, Avenue Ledru Rollin
  CS11237
  Cedex 12
  75570 Paris
  +33 (0)1 56 96 16 49
  info@adhoc-translations.com

  GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2