Korrekturläsning och språkgranskning

Öka ditt värdet på ditt företags varumärke med en professionell produkt

Korrekt stavning/grammatik

Korrekt terminologi

Korrekt interpunktion

Fokus på mottagaren

Förbättring av stil

Tydligt budskap

En felfri, fängslande text har stort värde för ditt företags varumärke. Våra skickliga korrekturläsare och textförfattare kan hjälpa dig att ge dina texter genomslagskraft och säkerställa att budskapet når fram.

Vi erbjuder

Korrekturläsning av dina texter

Våra skickliga korrekturläsare har ett skarpt öga för detaljer och är beredda att göra dina texter perfekta. De granskar texterna för att hitta stavfel, grammatiska fel, felaktig interpunktion och annat som mottagaren av texten kan uppleva som störande. Vi erbjuder korrekturläsning på alla språk och av alla texttyper.

Det är lätt att bli blind för fel i en text som man själv har skrivit. Därför är det en god idé att prioritera korrekturläsning om man vill ha texter som ger ett professionellt intryck. Skicka din text till oss redan i dag, så ger vi dig en offert på korrekturläsning utan förpliktelser.

Ju mer våra korrekturläsare vet om ditt företag, desto bättre blir resultatet. Därför har våra korrekturläsare stor nytta av att få eventuella stilinstruktioner, termlistor och annan relevant information om ditt företag.

Korrekturläsning av översättning

Vi erbjuder inte bara korrekturläsning av de texter du själv skriver, utan också av dina översättningar. Det sker efter principen om fyra ögon, som innebär att vi använder ett extra ögonpar för att kvalitetssäkra översättningen. Utöver en allmän korrekturläsning av stavning, grammatik och interpunktion kontrolleras översättningen mot källtexten för att korrigera eventuella feltolkningar och säkerställa att terminologin är korrekt och konsekvent.

Med våra språkverktyg och molnbaserade lösningar kan vi göra korrekturläsningen av dina texter till en integrerad del av arbetsprocessen, oavsett om det sker hos dig eller hos oss.

Ju mer våra korrekturläsare vet om ditt företag, desto bättre blir resultatet. Därför har våra korrekturläsare stor nytta av att få eventuella stilinstruktioner, termlistor och annan relevant information om ditt företag.

Språkgranskning

Språkgranskning innebär dels en allmän korrekturläsning av texten med kontroll av stavning, grammatik och interpunktion, dels en bearbetning av textens stil, ton, innehåll och läsbarhet. Vi tar på oss de kritiska glasögonen och går igenom din text minutiöst så att den blir tydlig och målinriktad.

Våra skickliga språkgranskare ser till att budskapet i dina texter når fram och har samtidigt i åtanke att texten ska passa sammanhang, målgrupp och kulturella förhållanden.

Textens kvalitet höjs alltid av att mer än en person läser den. Språkgranskning är en god idé bland annat om du skriver på ett annat språk än ditt modersmål eller om du skriver komplicerade facktexter eller texter som fungerar som ditt företags visitkort utåt.

Vi har många års erfarenhet av språkgranskning av alla typer av texter inom många olika branscher och kan alltid hitta rätt person för att språkgranska just din text.

Ju mer våra språkgranskare vet om ditt företag, desto bättre blir resultatet. Därför har våra språkgranskare stor nytta av att få eventuella stilinstruktioner, termlistor och annan relevant information om ditt företag.

Skribenttjänster

Om du vill sälja din produkt eller tjänst krävs det en text som fångar mottagarens uppmärksamhet. Det räcker inte att texten är dynamisk och av hög kvalitet, den ska också vara anpassad till målgruppen och syftet.

Våra skickliga textförfattare har många års erfarenhet av att skapa kreativa texter av hög kvalitet. De vet hur man formulerar en rubrik som fångar uppmärksamheten och inledning som ger mottagaren lust att läsa vidare. De vet hur man använder bilder som gör texten levande och får mottagarens att komma ihåg den och har förmåga att skriva texter som håller kvar läsarens intresse.

Vi kan hjälpa dig med dina kreativa texter. Från reklamtexter, produktkataloger och teknisk dokumentation till hemsidesinnehåll, undervisningsmaterial och andra typer av texter med stort värde för varumärket.

Kreativ översättning (transkreation)

Textförfattandet kan också ske i samband med själva översättningen – vi kallar det kreativ översättning (transkreation). Den typen av översättning lämpar sig mycket väl för bland annat olika former av marknadsförings- och reklamtexter samt för hemsideinnehåll.

En transkreation är en friare anpassning av källtextens innehåll och inte en direkt översättning. När du beställer översättning är det därför viktigt att du talar om ifall du vill ha en kreativ översättning där översättaren frigör sig från källtexten och skapar en fängslande text på målspråket som är anpassad till kulturen, språket och marknaden.

Tekniska skribenttjänster

Vi kan hjälpa dig att utarbeta teknisk dokumentation och manualer som är användarvänliga och lätta att förstå för din målgrupp.

Vi erbjuder i första hand att granska texter som du själv skrivit, men vi kan också hjälpa dig skriva dem. Oavsett om vi skriver dokumentationen från början eller granskar din befintliga dokumentation kan vi optimera språket så att terminologi och fraser återanvänds i så hög grad som möjligt för att optimera processen och hålla nere kostnaderna.

Om du vill ha mer information om hur vi kan hjälpa dig att skriva teknisk dokumentation är du välkommen att kontakta oss.

Lokalisering av ditt hemsidesinnehåll

Ett företags hemsida är dess visitkort och ansikte utåt. Därför måste texterna på hemsidan vara felfria och perfekt anpassade till målgruppen och marknaden. Våra skickliga språkspecialister kan hjälpa dig att göra din hemsida till en succé.

Vi säkerställer dessutom sökordsoptimering (SEO) som en del av språkgranskningen eller textförfattandet, så att hemsidans synlighet bevaras på alla språk och marknader.

För att göra processen snabb, enkel och effektiv erbjuder vi erbjuder integration med ert CMS-system (Content Management System). Integrationen ger automatisk export och import av texterna på hemsidan så att du slipper extraarbete med att kopiera texterna fram och tillbaka i systemet. Läs mer om vår CMS-lösning SmartConnect här.

Flexibla lösningar

Vi har många års erfarenhet av att korrekturläsa, språkgranska och skriva alla typer av texter inom många olika branscher. I vårt nätverk av skickliga och mångsidiga interna och externa språkspecialister hittar vi alltid rätt person för just ditt uppdrag.

Vårt engagerade team av projektledare ser till att hitta lösningen du behöver för varje uppdrag. Du kan vara säker på att få den produkt du förväntar dig, i rätt tid och inom budget.

Kontakta oss så kan vi hitta den rätta lösningen åt dig.

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

[contact-form-7 id=”5499″ title=”Få en offert”]

“Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

Lösningar

Översättning

Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

Tolkning

Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

 

Korrektur och språkgranskning

Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

 

Voice over och textning

Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

 

DTP och layout

Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

 

Teknologi

Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket