SEO-översättning

Skapa synlighet på dina lokala marknader

Om målet med översättningen av din hemsida till andra språk är att den ska ge upphov till nya leads, dra till sig nya kunder och skapa större omsättning för företaget bör SEO vara en del av översättningsprocessen. Våra SEO-översättare och SEO-experter hjälper dig gärna så att du blir synlig på dina lokala marknader.

Vad är SEO-översättning?

Översättning av SEO-texter omfattar översättning av texter från din hemsida, som har optimerats för att kunna hittas av de lokala sökmotorerna. Det omfattar bl.a. användning av särskilda sökord, som används och placeras på strategiska ställen i texten.

TILLSAMMANS HITTAR VI DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ATT ÖVERSÄTTA DINA SEO-TEXTER

AdHoc Translations tar med hela processen kring texten i beräkningen och ger dig möjlighet att spara både tid och pengar genom att sökordsoptimera de översatta texterna redan från början. Vilken lösning som uppfyller dina behov beror bland annat på om din hemsida redan är översatt, om du har tagit fram sökordslistor osv. Här nedan kan du läsa om vilka tjänster du kan välja till eller välja bort, så att det stämmer med just dina behov.

Översättning av sökord

Vad är det?
Våra skickliga språkspecialister översätter sökorden till målspråken.

Vad får du?
En direktöversättning av sökorden, som du kan välja att själv göra sökordsanalyser på och sedan integrera i dina texter.

Sökordsanalys

Vad är det?
Våra samarbetspartner gör sökordskontroller av de översatta listorna och anpassar dem.

Vad får du?
En lista med sökord som är relevanta för den lokala marknaden, så att du använder de ord som folk faktiskt söker på.

Implementering
av sökord

Vad är det?
Språkspecialisterna använder de rätta sökorden när de översätter dina webbtexter eller Google Ads-annonser, eller integrerar dem i dina redan översatta texter.

(Obs! Glöm inte att låta översätta SEO-rubrikerna (title tags) och metabeskrivningarna).

Vad får du?
En översatt webbtext eller Google Ads-annons med de rätta sökorden.

Kontroll av sökordens
placering och användning

Vad är det?
En SEO-expert kontrollerar om sökorden är rätt placerade och används i tillräcklig utsträckning på rätt ställen (ev. on page).

Vad får du?
En fullt sökordsoptimerad text oavsett språk.

FÖRDELAR

Vad är SEO och vad är SEO-översättning?

Kortfattat kan man säga att SEO, som också kallas sökmotoroptimering (Search Engine Optimization), ser till att din hemsida blir synlig i sökmotorerna. Du kan läsa mer om SEO i vårt blogginlägg om ämnet. https://www.adhoc-translations.com/seo-how-to-speak-the-language-of-search-engines-across-national-boundaries/

Det finns en mängd olika faktorer som spelar in för hur synlig din hemsida är. Men när vi talar om SEO och översättning är det viktigt att fokusera på själva innehållet på sidan, bland annat vilka sökord som väljs, om sökorden ingår i texter och rubriker samt om det har formulerats metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tags).

Med SEO-översättning menar vi alltså inte enbart översättning av din hemsida och anpassning till de språkliga och kulturella förhållandena (lokalisering). Vi menar också:

 • definition av sökord på målspråket
 • införande av sökorden i den rätta kontexten
 • översättning/utarbetande av metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tags), så att de uppfyller kraven på antal tecken.

Du få därmed en sökordsanpassad text, och även om det är stort steg på vägen ska du komma ihåg att du fortfarande bör ta hänsyn till andra faktorer, både on page och off page, för att få en fullt optimerad sida.

Oavsett vad du behöver står vi till tjänst för att hitta den rätta lösningen för dig, så att ditt företags hemsida blir uppmärksammad på de lokala marknaderna.

Hur funderar du kring sökmotoroptimering när din hemsida ska översättas?

Det är relevant att översätta din hemsida till ett annat språk om du ser till att den kan hittas av sökmotorerna. Därför bör du tänka på sökmotoroptimering (SEO) redan när du skickar in dina hemsidestexter för översättning.

Här nedan följer några av de saker som vi rekommenderar att du tänker på:

 • Definiera en lista med sökord på källspråket och se sedan till att de anpassas till den eller de lokala marknaderna.
 • Utforma eller skapa texten på ett sätt som gör det möjligt:
  • att se vilken sidrubrik (URL) som texten hör till
  • att ange vilket eller vilka sökord som är knutna till den aktuella sidrubriken (URL)
  • att se när det handlar om en H1-rubrik
  • att komma ihåg att inkludera metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tag)

att få definierat sökorden på det eller de lokala språken handlar om mer än att bara översätta dem. Oavsett om du själv ansvarar för att anpassa sökorden till det eller de lokala språken, eller om du väljer att låta oss hjälpa dig, så är det avgörande att sökorden är väl definierade innan själva översättningen av hemsidan inleds. I nästa avsnitt kan du läsa om hur våra SEO-experter kan hjälpa dig med att definiera sökorden.

SEO-experter kan hjälpa till med att definiera sökorden på de lokala språken och marknaderna

SEO-texter bygger på sökord, så därför är det bra om du skickar med en lista med sökord tillsammans med texten för översättning. Om du inte har någon sådan lista på källspråket kan våra SEO-experter och samarbetspartner hjälpa dig med att hitta de rätta sökorden, så att du kan utarbeta en lista.

Sökorden bör dock aldrig direktöversättas, utan måste vara unika på varje målspråk. Hur framgångsrika sökorden är i ett visst land beror på sökvolymen och konkurrensen. Därför rekommenderar vi alltid att det görs en sökordsanalys för de enskilda språken och länderna. Om du inte vill göra det själv kan våra SEO-experter och samarbetspartner hjälpa dig med det.

Genom att använda olika SEO-verktyg ser de till att göra sökordsanalyser för att ta reda på om något ska ändras eller läggas till i listan över sökord på målspråket. När den fullständiga listan över sökord på målspråket är klar är det dags att börja översätta materialet till hemsidan.

Kontakta oss om du vill att vi ska hjälpa ditt företag med att bli synliga i sökmotorerna på era lokala marknader.

Vilka SEO-lösningar kan vi erbjuda dig?

Våra SEO-översättare kan hjälpa dig med att översätta och lokalisera din hemsida, så att du får en välformulerad text med ett bra säljargument som fungerar på den lokala marknaden. När SEO-översättarna dessutom får en lista med sökord, tillsammans med en översikt över vilka sidrubriker de tillhör, kan de integrera dem i rubriker, metabeskrivningar och i rätt sammanhang i själva texten när det framgår tydligt av källfilen.

Våra SEO-experter kan hjälpa dig med att göra sökordslistor på de lokala språken eller gå igenom befintliga listor genom att göra sökordsanalyser för att komma fram till de mest relevanta sökorden i förhållande till sökvolymen. Dessutom kan de hjälpa till med att kontrollera om sökorden är rätt placerade och används på rätt sätt. Den här kontrollen sker efter själva översättningen.

Vilka Google Ads-lösningar kan vi erbjuda?

Har du Google Ads-annonser på ditt källspråk som du gärna skulle vilja publicera på någon av dina andra marknader?

Våra språkspecialister kan hjälpa dig med att översätta dina annonstexter så att de passar din målgrupp. Vi kan hjälpa dig med att översätta dina annonstexter oavsett om du redan har definierat en sökordslista på målspråket eller vill ge oss i uppdrag att definiera listan.

Läs blogginlägget

BLI FRAMGÅNGSRIK PÅ DINA LOKALA MARKNADER MED PERFEKT LOKALISERADE OCH SEO-OPTIMERADE TEXTER. MEN VARFÖR ÄR DET VIKTIGT, OCH VAD ÄR SKILLNADEN?

Läs blogginlägget

SEO: LÄR DIG ATT TALA SÖKMOTORERNAS SPRÅK I ALLA LÄNDER

Läs blogginlägget

Tre goda skäl att integrera sökordsoptimering när du ska låta översätta dina texter

1. Texterna kan publiceras snabbare online

När översättning och sökordsoptimering sker i samma arbetsflöde sparar du tid och slipper skicka texten till flera olika samarbetspartner.

2. Du sparar pengar

Det är en billigare lösning att låta allt tas om hand av en leverantör i stället för att texten också måste passera en dyr marknadsföringsbyrå.

3. Du får en konkurrensfördel

Att texten är sökordsoptimerad från början på det lokala språket är en förutsättning för att kunderna ska kunna hitta dig när de söker efter den tjänst eller produkt som du erbjuder.

Så här kommer du igång

God kommunikation med våra kunder ger bättre resultat. Därför får du en fast projektledare som för varje nytt enskilt uppdrag tar reda på dina behov, så att vi kan hitta fram till den bästa lösningen för ditt uppdrag.

Kontakta oss redan i dag så att vi kan hjälpa dig med kvalitetsöversättningar av dina  SEO-texter.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket