Översättning av SEO-texter och Google Ads-annonser

Skapa synlighet på dina lokala marknader

Hos os er det en interne oversætter du møder

Hemsidestexter

Vi klarer alle sprogkombinationer til den professionel oversættelse

Google Ads

Vi har konkurrencedygtige priser på vores alle vores professionelle oversættelser

Blogginlägg

Om målet med översättningen av din hemsida till andra språk är att den ska ge upphov till nya leads, dra till sig nya kunder och skapa större omsättning för företaget bör SEO vara en del av översättningsprocessen.

Våra SEO-översättare och SEO-experter hjälper dig gärna så att du blir synlig på dina lokala marknader, och tillsammans hittar vi en lösning som uppfyller dina behov.

Vad är SEO och vad är SEO-översättning?

Kortfattat kan man säga att SEO, som också kallas sökmotoroptimering (Search Engine Optimization), ser till att din hemsida blir synlig i sökmotorerna. Du kan läsa mer om SEO i vårt blogginlägg om ämnet.

Det finns en mängd olika faktorer som spelar in för hur synlig din hemsida är. Men när vi talar om SEO och översättning är det viktigt att fokusera på själva innehållet på sidan, bland annat vilka sökord som väljs, om sökorden ingår i texter och rubriker samt om det har formulerats metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tags).

Med SEO-översättning menar vi alltså inte enbart översättning av din hemsida och anpassning till de språkliga och kulturella förhållandena (lokalisering). Vi menar också:

 • definition av sökord på målspråket
 • införande av sökorden i den rätta kontexten
 • översättning/utarbetande av metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tags), så att de uppfyller kraven på antal tecken.

Du få därmed en sökordsanpassad text, och även om det är stort steg på vägen ska du komma ihåg att du fortfarande bör ta hänsyn till andra faktorer för att få en fullt optimerad sida. Se nedanstående grafik.

Oavsett vad du behöver står vi till tjänst för att hitta den rätta lösningen för dig, så att ditt företags hemsida blir uppmärksammad på de lokala marknaderna.

Hur funderar du kring sökmotoroptimering när din hemsida ska översättas?

Det är relevant att översätta din hemsida till ett annat språk om du ser till att den kan hittas av sökmotorerna. Därför är det bra att tänka på sökmotoroptimering (SEO) redan när du skickar in dina hemsidestexter för översättning.

Här nedan följer några av de saker som vi rekommenderar att du tänker på:

 • Definiera en lista med sökord på källspråket och se sedan till att de anpassas till den eller de lokala marknaderna.
 • Utforma eller skapa texten på ett sätt som gör det möjligt:
  • att se vilken sidrubrik (URL) som texten hör till
  • att ange vilket eller vilka sökord som är knutna till den aktuella sidrubriken (URL)
  • att se när det handlar om en H1-rubrik
  • att komma ihåg att inkludera metabeskrivningar och SEO-rubriker (title tag)

att få definierat sökorden på det eller de lokala språken handlar om mer än att bara översätta dem. Oavsett om du själv ansvarar för att anpassa sökorden till det eller de lokala språken, eller om du väljer att låta oss hjälpa dig, så är det avgörande att sökorden är väl definierade innan själva översättningen av hemsidan inleds. I nästa avsnitt kan du läsa om hur våra SEO-experter kan hjälpa dig med att definiera sökorden.

SEO-experter kan hjälpa till med att definiera sökorden på de lokala språken och marknaderna

SEO-texter bygger på sökord, så därför är det bra om du skickar med en lista med sökord tillsammans med texten för översättning. Om du inte har någon sådan lista på källspråket kan våra SEO-experter och samarbetspartner hjälpa dig med att hitta de rätta sökorden, så att du kan utarbeta en lista.

Sökorden bör dock aldrig direktöversättas, utan måste vara unika på varje målspråk. Hur framgångsrika sökorden är i ett visst land beror på sökvolymen och konkurrensen. Därför rekommenderar vi alltid att det görs en sökordsanalys för de enskilda språken och länderna. Om du inte vill göra det själv kan våra SEO-experter och samarbetspartner hjälpa dig med det.

Genom att använda olika SEO-verktyg ser de till att göra sökordsanalyser för att ta reda på om något ska ändras eller läggas till i listan över sökord på målspråket.

Kontakta oss om du vill att vi ska hjälpa ditt företag med att bli synliga i sökmotorerna på era lokala marknader.

Vilka SEO-lösningar kan vi erbjuda dig?

Våra SEO-översättare kan hjälpa dig med att översätta och lokalisera din hemsida, så att du får en välformulerad text med ett bra säljargument som fungerar på den lokala marknaden. När SEO-översättarna dessutom får en lista med sökord, tillsammans med en översikt över vilka sidrubriker de tillhör, kan de integrera dem i texten.

Våra SEO-experter kan hjälpa dig med att göra sökordslistor på de lokala språken eller gå igenom befintliga listor genom att göra sökordsanalyser för att komma fram till de mest relevanta sökorden i förhållande till sökvolymen. Dessutom kan de hjälpa till med att kontrollera att sökorden har placerats och används korrekt. Den här kontrollen sker efter själva översättningen. 

Vilka Google Ads-lösningar kan vi erbjuda?

Har du Google Ads-annonser på ditt källspråk som du gärna skulle vilja publicera på någon av dina andra marknader?

Våra språkspecialister kan hjälpa dig med att översätta dina annonstexter så att de passar din målgrupp. Vi kan hjälpa dig med att översätta dina annonstexter oavsett om du redan har definierat en sökordslista på målspråket eller vill ge oss i uppdrag att definiera listan.

Om du vill få hjälp med SEO, Google Ads-annonser eller kanske båda delarna ser vi till att tillsammans hitta den lösning som uppfyller dina behov. Här nedan kan du se exempel på de olika scenarierna. Få en offert på ditt uppdrag redan i dag.

Lösningar

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Du kan ladda upp maximalt 128 MBP
  Komprimera (zip) filerna om du vill skicka mer än en fil
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  “Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

  Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

  Lösningar

  Översättning

  Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

  Tolkning

  Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

   

  Korrektur och språkgranskning

  Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

   

  Voice over och textning

  Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

   

  DTP och layout

  Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

   

  Teknologi

  Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

   

  AdHoc Translations - Danmark

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Skelbækgade 2, 5. sal
  DK-1717 Copenhagen V

  +45 33 91 09 19
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Sverige

  Close

  AdHoc Translations AB
  Solna Business Park 15
  Svetsarvägen, Solna SE-17141

  +46 (0)8 57 87 70 46
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Finland

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Mannerheimintie 113, 5th Floor
  FI-00280 Helsinki

  +358 (0)9 2514 3500
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Norge

  Close

  AdHoc Translations AS
  Cort Adelersgate 16
  PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

  +47 21 51 57 00
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Indien

  Close

  Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
  1534, 15th Floor, Thane (West)
  400601, Maharashtra, India


  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Tyskland

  Close

  AdHoc Translations GmbH
  Marcel-Breuer-Str.15l
  DE-80807 München

  +49 89-5908 1248
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Storbritannien

  Close

  AdHoc Translations UK
  33 Cavendish Square
  London, Greater London
  UK-W1G 0PW

  +44 (0) 207 182 4735
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - United States of America

  Close

  AdHoc Translations
  MA, Boston - 101 Arch Street
  101 Arch Street
  8th Floor
  Boston
  02110

  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Spain

  Close

  Gran Via de les Corts Catalanes, 583
  5th floor
  08011 Barcelona
  Spain
  +34 933 063 544
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - France

  Close

  37-39, Avenue Ledru Rollin
  CS11237
  Cedex 12
  75570 Paris
  +33 (0)1 56 96 16 49
  info@adhoc-translations.com

  GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2