Professionell översättare
vi erbjuder högsta möjliga kvalitet

Vi bryter ner språkbarriärer

Interna översättare

Snabb leverans

Alle sprogkombinationer

Fast kontaktperson

Konkurrenskraftiga priser

Integrerade lösningar

Använd mottagarens språk så att ditt budskap når fram.
Våra skickliga översättare kan hjälpa dig överföra dina texter till det språk du önskar.

Vi erbjuder

Mer än bara översättning

En bra översättning handlar inte bara om att överföra en text från ett språk till ett annat. Det handlar lika mycket om att stöpa om texten så att den fängslar läsaren, är anpassad till målgruppen och kulturella skillnader och tar hänsyn till målspråkets nyanser och utveckling. Detta kallas lokalisering av översättningen. Om du vill att översättaren i högre grad frigör sig från källtexten för att skapa en kreativ översättning, kallar vi det transkreation. Den typen av översättning lämpar sig mycket väl bland annat för olika former av marknadsförings- och reklamtexter samt för hemsidor. Om du föredrar en mycket textnära översättning som du själv kan gå vidare med och bearbeta är det också en möjlighet. Generellt är det viktigt att du talar om för oss vilka önskemål och krav du har, så att vi kan ge dig en produkt som uppfyller dina förväntningar.

Fast team av språkspecialister

Professionella översättningar kräver skickliga språkspecialister. Du kan tryggt överlåta dina uppdrag till vårt erfarna team med både interna och externa översättare. Våra översättare arbetar till sitt modersmål, alla har gått igenom en grundlig urvalsprocess med kvalitetstester och vi ställer höga krav på utbildning och erfarenhet. Vi kräver bland annat utbildning på kandidatnivå och flera års erfarenhet. För att upprätthålla vår höga kvalitet gör vi dessutom löpande kvalitetstester av våra samarbetspartner. Vi väljer ut ett fast team av översättare för dina uppdrag som känner till din bransch och anpassar texterna efter ditt företags terminologi och språkbruk. Vi låter alltid korrekturläsa översättningar, men det är ingen hemlighet att fyra ögon ser bättre än två. Därför erbjuder vi att översättningen kontrolleras av två språkspecialister.

Professionell och branschspecifik översättning

Vi erbjuder professionell översättning av dokument till alla branscher från den medicinska branschen till nethandelsbranschen. För att kunna leverera en kvalitetsöversättning räcker det inte att vara bra på språk. Det förutsätter även en ingående kunskap om terminologi och språkbruk samt de regler och krav som gäller för den specifika branschen. När vi sammanställer ditt fasta team av professionella översättare och språkspecialister ser vi till att de är specialiserade för just din bransch så att du kan vara säker på att din terminologi blir rätt översatt till alla språk. Därför blir alla våra språkspecialister noga utvalda och testade så att de lever upp till våra stränga kvalitetskrav, vilket bland annat kräver flera års översättningserfarenhet av branschen i fråga.

Översättning av alla typer av dokument

Våra professionella översättare och språkspecialister garanterar kvalitetsöversättningar av dina dokument oavsett typ och filformat. Vi har verkat i snart 30 år och det gör att vi har erfarenhet att översätta i stort sett alla typer av dokument. Som exempel kan nämnas:

 • Tekniska dokument (instruktionsböcker, reparationsmanualer, informationsblad, patent m.m.)
 • Juridiska dokument (domar, kungörelser, fullmakter, attester, certifikat m.m.)
 • Finansdokument (årsräkenskaper, kvartalsräkenskaper, prospekt, fondbörsmeddelanden m.m.)
 • Medicinska dokument (patentjournaler, bipacksedlar, märkning och emballage, anvisningar för medicinsk utrustning m.m.)
 • Marknadsföringsdokument (webbsidestexter, reklamer, broschyrer, sociala medier-uppslag, kampanjer m.m.)
Molnbaserade översättningsverktyg

Vi använder effektiva molnbaserade översättningsverktyg och ser till att terminologin är konsekvent och att tidigare översatta textsegment och termer återanvänds. Därför kommer du att märka att priset på översättningarna sjunker från projekt till projekt. Den molnbaserade lösningen gör det dessutom möjligt för alla översättare och korrekturläsare hos både er och oss att arbeta i samma “moln”. Det säkerställer en hög kvalitet och gör samtidigt processen effektiv och smidig.

Full överblick och enkel hantering

Vår integrerade plattform SmartDesk gör det enkelt och smidigt att skicka och ta uppdrag, samtidigt som du hela tiden har god överblick över alla dina uppdrag. Du kan också få rapporter med information som kan vara intressant för dig, bland annat om översättningsvolym och återanvändning av översättningar. Läs mer om SmartDesk här.

Terminologistyrning

Vi sammanställer termlistor och erbjuder terminologistyrning för att säkerställa en konsekvent terminologi i din kommunikation. Det gör att du kan undvika missförstånd och känna dig trygg med att dina texter upplevs som trovärdiga och professionella. Vi använder de senaste molnbaserade språkverktygen som gör texthanteringen effektiv och enkel. Verktygen säkerställer en konsekvent terminologi i alla översättningar. Dessutom kan de vara till nytta för era interna skribenter, som lätt kan få tillgång till relevanta termlistor, termbaser och översättningsminnen till exempel när de arbetar med teknisk dokumentation.

Samarbete grundat på tillit

Vi vill ha ett bra och nära samarbete som grundar sig på tillit. Hos oss är alla kunder lika viktiga. Därför prioriterar vi alla uppgifter lika högt. Nära kontakt med våra kunder är hörnstenen för ett gott samarbete, så att vi löpande kan anpassa lösningarna efter just ditt behov och dina önskemål. Därför får du en fast kontaktperson hos oss som alltid är beredd att hjälpa dig. Vår drivkraft är att göra dig nöjd.

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

“Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

Lösningar

Översättning

Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

Tolkning

Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

 

Korrektur och språkgranskning

Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

 

Voice over och textning

Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

 

DTP och layout

Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

 

Teknologi

Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Skelbækgade 2, 5. sal
DK-1717 Copenhagen V

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

+46 (0)8 57 87 70 46
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Cort Adelersgate 16
PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

+47 21 51 57 00
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Gran Via de les Corts Catalanes, 583
5th floor
08011 Barcelona
Spain
+34 933 063 544
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2