Teknisk översättning

Översättning av alla typer av tekniska dokument

Hos os er det en interne oversætter du møder

Kvalitet

Vi klarer alle sprogkombinationer til den professionel oversættelse

Service

Vi har konkurrencedygtige priser på vores alle vores professionelle oversættelser

Bra priser

Vilken översättningsbyrå ska du välja för att låta översätta dina tekniska texter? Vad är skillnaden mellan de många byråerna, och hur kan du vara säker på att du får den kvalitet och service som du förväntar dig, till ett rimligt pris och med snabb leverans?

Här nedan kan du läsa mer om du vill få en teknisk översättning som du lita på. Vi har i snart 30 år utfört professionell översättning av tekniska dokument för många olika branscher.

Översättare med expertkunskaper inom teknisk översättning

När du skickar dina tekniska texter för översättning ska du kunna räkna med att få högsta kvalitet.

Det förutsätter bland annat att översättaren är väl insatt i din bransch och i den särskilda terminologi och det språkbruk som används där, samt de eventuella krav som branschen omfattas av.

Därför garanterar vi också att våra översättare har:

 • relevant språkutbildning
 • minst fem års erfarenhet av översättning
 • specialkunskaper i översättning av tekniska texter och teknisk dokumentation
 • erfarenhet av översättning för den specifika branschen
 • undertecknat ett sekretessavtal.
 • klarat ett kvalitetstest och genomgår kontinuerliga bedömningar

Hög kvalitet och konsekvent terminologi

Du vill inte behöva ändra en massa i din tekniska översättning, så därför ska språk och terminologi vara konsekvent och korrekt redan från början.

Det bidrar vi med att garantera, tack vare att:

 • Vi anlitar endast kunniga och utbildade översättare med branschkännedom.
 • Vi använder oss av översättningsminnen, som garanterar konsekvens och återanvändning av tidigare översättningar.
 • Vi använder oss av termbaser, som innehåller ditt företags terminologi. Dessa utökas löpande och kan även användas internt i din verksamhet.
 • Vi använder oss av automatiska kvalitetskontroller av översättningarna, så att bland annat alla värden är identiska med dem i källtexten och att särskilda termer är konsekvent översatta.

En samarbetspartner med specialkunskaper inom teknisk översättning för många branscher

Teknisk översättning är utbrett inom en rad olika branscher. Vi översätter bland annat tekniska texter för:

En samarbetspartner med specialkunskaper inom många typer av teknisk översättning

Tekniska texter ska formuleras på ett enkelt och lättförståeligt språk, så att alla förstår budskapet och för att undanröja eventuella risker för feltolkningar.

Här kan du få en överblick över några av de tekniska texter (i olika filformat), som vi i snart 30 år har hjälpt våra kunder att översätta:

 • Instruktionsböcker
 • Reparationsmanualer
 • Datablad och produktblad
 • Programvaru- och IT-vägledningar
 • Patent
 • Säkerhetsanvisningar
 • Tekniska handböcker
 • Bruksanvisningar

Tillgång till alla språkkombinationer

Det underlättar för dig att du bara behöver vända dig till en enda samarbetspartner när du ska låta översätta din tekniska texter till de marknader som är intressanta för dig. Och det kan du göra hos oss!

Vi översätter nämligen till och från i stort sett alla språk. De mest populära är:

 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Danska
 • Svenska
 • Norska
 • Finska
 • Spanska
 • Italienska
 • Kinesiska

En samarbetspartner ni kan lita på

För många företag är översättning av tekniska dokument bara ytterligare en arbetsuppgift, som det inte finns någon avsatt tid för att hantera. Därför behöver ni en samarbetspartner som ni säkert vet klarar av att hantera uppdraget från början till slut, medan ni ägnar er åt era övriga arbetsuppgifter. Ni behöver en fast kontaktperson, som kan vägleda och hjälpa er igenom hela processen. Ni behöver veta att uppdraget är i goda händer. Därför får ni en fast kontaktperson hos oss som alltid är redo att hjälpa er. Kundservice är nämligen ett område där vi skiljer oss åt rejält jämfört med våra konkurrenter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig med din tekniska översättningar.

Därför valde On Robot att få sin tekniska dokumentation översatt till 18 språk.

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

“Vi har arbetat tillsammans med AdHoc Translations i mer än ett år nu. Det är ett nöje att uppleva att vi på många områden får stor hjälp i det dagliga arbetet. Översättningar har nog tidsmässigt högst prioritet, men det finns många andra uppgifter som ingår i arbetet på en översättningsenhet. Vi får god sparring om teknologi, vi har utformat ett KMD-specifikt projektflöde, vi får utförlig inrapportering och så har vi en öppen och anspråkslös samtalston. Det gör onekligen arbetet lite lättare.”

Charlotte Pedersen, Language Service Manager, KMD

Lösningar

Översättning

Vi har bland annat specialiserat oss på medicinska, tekniska och juridiska översättningar samt kreativ översättning av marknadsförings- och reklamtexter.

Tolkning

Vi har tolkningslösningen för dina behov och erbjuder lösningar på plats i form av konsekutiv tolkning, dialogtolkning, visktolkning, simultantolkning samt vår unika lösning telefontolkning.

 

Korrektur och språkgranskning

Vi hjälper dig ge din skriftliga kommunikation genomslagskraft och göra den felfri. Vi erbjuder bland annat korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster och lokalisering av text.

 

Voice over och textning

Vi erbjuder professionell voice over och undertextning av filmer, videor och annat multimediamaterial, så att innehållet blir tillgängligt för din publik och du når ut med ditt budskap.

 

DTP och layout

Vi erbjuder desktop publishing (DTP) så att layout och typografi i dina texter blir korrekta på alla de översatta språken. Vi säkerställer dessutom att layouten i dina översättningar stämmer överens med källfilen.

 

Teknologi

Vi arbetar med de mest innovativa tekniska verktygen, bland annat molnbaserade lösningar, maskinöversättning, integrationer samt en plattform för enkel, transparent och tidsbesparande hantering av översättningsprocessen.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Skelbækgade 2, 5. sal
DK-1717 Copenhagen V

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

+46 (0)8 57 87 70 46
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Cort Adelersgate 16
PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

+47 21 51 57 00
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Gran Via de les Corts Catalanes, 583
5th floor
08011 Barcelona
Spain
+34 933 063 544
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2