TEKNISK översättning

Säkerställ ditt företags tillväxt och översätt den tekniska dokumentationen

Översättning av din tekniska dokumentation är en förutsättning när ditt företag tar steget in på nya marknader.

AdHoc Translations erbjuder dig professionell översättning av dina tekniska texter. Vi hittar en lösning som garanterar bästa tänkbara resultat för ditt företag, både med avseende på kvaliteten och själva processen.

Vad är teknisk översättning?

Teknisk översättning omfattar översättning av olika typer av texter såsom användarhandböcker, produktbeskrivningar, säkerhetsföreskrifter och reparationsmanualer inom diverse ämnesområden.

TILLSAMMANS HITTAR VI DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ATT ÖVERSÄTTA DINA TEKNISKA TEXTER

När vi ska hitta den bästa lösningen för din text har det betydelse vilken typ av texter det rör sig om, vad texten ska användas till och vem som är mottagare. Därför ställer vi ingående frågor för att bl.a. komma fram till vilken översättare som är bäst lämpad för uppdraget och vilket arbetsflöde som passar för just din text.

Ren översättning

Vad är det?
En teknisk översättare med specialkunskaper i ämnet översätter och korrekturläser.

Vilka texter passar det för?
Tekniska texter, exempelvis för internt bruk.

Vad får du?
En kvalitetsöversättning som ligger nära källtexten och har korrekt terminologi.

+ Extra korrekturläsning

Vad är det?
En annan teknisk översättare gör ytterligare en korrekturläsning.

Vilka texter passar det för?
Tekniska texter där mottagaren är kunder eller myndigheter, eller där det kan få allvarliga konsekvenser om något är oklart.

Vad får du?
En extra kontroll av översättningens kvalitet för att rensa bort alla eventuella översättningsfel eller oklarheter.

+ DTP

Vad är det?
En grafiker ser till att det översatta dokumentet får den perfekta strukturen.

Vilka texter passar det för?
Texter med speciell struktur, bilder, tekniska ritningar m.m.

Vad får du?
Ett perfekt strukturerat dokument som är identiskt med källdokumentet eller en helt tryckfärdig fil.

+ Terminologi

Vad är det?
Strukturering och underhåll av företagets terminologi i termlistor eller termbaser.

Varför välja den här lösningen?
Både tekniska skribenter och översättare sparar tid och kan leverera högre kvalitet när de vet vilken terminologi de ska använda eller inte använda.

Vad får du?
Konsekvent terminologi i alla översatta texter oavsett språkkombination.

+ Integration

Vad är det?
Integration mellan ditt verktyg för tekniska skribenttjänster och vår översättningsplattform.

Varför välja den här lösningen?
Det går snabbt och smidigt att skicka texter för översättning och integrera dem när de väl har översatts.

Vad får du?
En smidigare process, bättre överblick och snabbare tid till marknad för dina texter.

+ Post testing

Vad är det?
Texten testas på själva plattformen.

Varför välja den här lösningen?
Du slipper en massa efterarbete när du omedelbart kan kontrollera att texten passar in i strukturen eller på skärmen.

Vad får du?
En felrapport med skärmbilder och förslag till anpassningar.

Fördelar

Översättare med kunskap om din bransch

När du skickar dina tekniska texter för översättning ska du kunna räkna med att få högsta kvalitet.

Det förutsätter bland annat att översättaren är väl insatt i din bransch och i den särskilda terminologi och det språkbruk som används där, samt de eventuella krav som branschen omfattas av.

Därför garanterar vi också att våra översättare har:

 • relevant språkutbildning
 • fem års erfarenhet av översättning
 • specialkunskaper i översättning av tekniska texter och teknisk dokumentation
 • erfarenhet av översättning för den specifika branschen
 • undertecknat ett sekretessavtal.
 • klarat ett kvalitetstest och genomgår kontinuerliga bedömningar
Hög kvalitet och konsekvent terminologi

Du vill inte behöva ändra en massa i din tekniska översättning, så därför ska språk och terminologi vara konsekvent och korrekt redan från början.

Det bidrar vi med att garantera, tack vare att:

 • Vi anlitar endast kunniga och utbildade översättare med branschkännedom.
 • Vi använder oss av översättningsminnen, som garanterar konsekvens och återanvändning av tidigare översättningar.
 • Vi använder oss av termbaser, som innehåller ditt företags terminologi. Dessa utökas löpande och kan även användas internt i din verksamhet.
 • Vi använder oss av automatiska kvalitetskontroller av översättningarna, så att bland annat alla värden är identiska med dem i källtexten och att särskilda termer är konsekvent översatta.
specialkunskaper inom teknisk översättning för många branscher

Teknisk översättning är utbrett inom en rad olika branscher. Vi översätter bland annat tekniska texter för:

 • Bilbranschen
 • Robotindustrin
 • IT-branschen
 • Bygg- och anläggningsbranschen
 • Energi- och miljöbranschen

 

specialkunskaper inom översättning av många typer av tekniska texter

Tekniska texter ska formuleras på ett enkelt och lättförståeligt språk, så att alla förstår budskapet och för att undanröja eventuella risker för feltolkningar.

Här kan du få en överblick över några av de tekniska texter (i olika filformat), som vi i över 30 år har hjälpt våra kunder att översätta:

 • Instruktionsböcker
 • Reparationsmanualer
 • Datablad och produktblad
 • Programvaru- och IT-vägledningar
 • Patent
 • Säkerhetsanvisningar
 • Tekniska handböcker
 • Bruksanvisningar
 • Installationsanvisningar
 • E-learning
Tillgång till alla språkkombinationer

Det underlättar för dig att du bara behöver vända dig till en enda samarbetspartner när du ska låta översätta dina tekniska texter till de marknader som är intressanta för dig. Och det kan du göra hos oss!

Vi översätter nämligen till och från i stort sett alla språk.

Därför bör du välja AdHoc Translations

När du väljer att arbeta med AdHoc Translations får du en samarbetspartner som har den erfarenhet och kompetens som krävs och som är mån om att skräddarsy lösningar efter dina behov. Du får en fast kontakt, som alltid är redo att hjälpa och vägleda dig genom hela processen och se till att dina förväntningar och krav uppfylls. Du tilldelas också ett stabilt team med specialiserade översättare, så att du vet att uppgiften är i goda händer.

Ring oss på +33 91 09 19 om du vill veta mer om hur vi hittar den bästa lösningen för översättning av dina tekniska texter. Du kan också välja att få en offert direkt för översättning av texten.

Så här säger våra kunder

Därför valde On Robot att låta översätta sin tekniska dokumentation

Läs fallstudie

Så här kommer du igång

God kommunikation med våra kunder ger bättre resultat. Därför får du en fast projektledare som för varje nytt enskilt uppdrag tar reda på dina behov, så att vi kan hitta fram till den bästa lösningen för ditt uppdrag.

Kontakta oss redan i dag så att vi kan hjälpa dig med kvalitetsöversättningar av dina tekniska texter.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket