Översättningsminne

Tala med en röst och stärk ditt varumärke

Ett översättningsminne är en databas som sparar texter som vi har översatt åt dig. Översättningsminnen, även kallat Translation Memories (TM), skapas för respektive språkkombinationer och gör det möjligt att återanvända redan översätta ord, fraser och texter. Det gör ditt företags kommunikation med enhetlig och bidrar till att minska kostnaderna i samband med översättning.

VAD ÄR VITSEN MED ATT ANVÄNDA ÖVERSÄTTNINGSMINNEN?

Användning av översättningsminnen ger stora fördelar för såväl översättaren som kunden. Det förkortar själva översättningsprocessen och bidrar till att ditt företags texter blir mer enhetliga och att översättningarna blir billigare.

Mer enhetliga texter

Billigare översättningar

Snabbare leverans

Blogginlägg om översättningsminnen

Läs mer om hur vi använder översättningsprogram (CAT tools), däribland översättningsminnen och termbaser i de här blogginläggen

Bra att veta om översättningsminnen:

Hur bygger vi upp ett översättningsminne?

Vi bygger upp ditt översättningsminne medan vi översätter dina texter. Det sker genom att programmet sparar de enskilda segmenten och tillhörande översättning i ett minne. Det skapas ett översättningsminne per språkkombination.

Översättningsminnet kan också utökas genom att vi sammanför samma text på två språk och matar in den i översättningsminnet. Det kallas för “alignment”.

Hur används ett översättningsminne?

Ett översättningsminne fungerar som så att datorn söker igenom databasen efter ord eller hela meningar som redan har översatts och föreslår den bästa matchningen mellan käll- och måltext. Sedan är det upp till översättaren att antingen avvisa eller använda hela eller delar av förslaget.

Varje gång AdHoc Translations tar emot en text från ditt företag för översättning analyserar vi filen gentemot det relevanta översättningsminnet för att se hur mycket som kan återanvändas, och därigenom hur stor rabatt du kan få.

Hur underhålls ett översättningsminne?

Ändringar som görs medan texten fortfarande finns i översättningssystemet sparas automatiskt i minnet. Om det däremot görs ändringar efter det att texten har exporterats från systemet ser AdHoc Translations till att uppdatera dem direkt i översättningsminnet. Det kräver att vi får reda på vilka ändringar som har gjorts.

Det bästa sättet att tillsammans garantera ett helt uppdaterat översättningsminne är att den person som korrekturläser internt hos er får möjlighet att göra ändringarna direkt i översättningsverktyget, så att alla ändringar sparas direkt i minnet.

Om ditt företag väljer att ändra sin terminologi ser vi till att den specifika termen korrigeras på alla ställen där den förekommer i översättningsminnet.

Hur används översättningsminnen bäst av oss och er?

Alla våra språkspecialister som översätter eller korrekturläser för ditt företag har åtkomst till företagets översättningsminnen i realtid. Det är bland annat en fördel om det vid mycket korta tidsfrister krävs att flera översättare jobbar med samma uppdrag. Dessutom betyder det att texterna blir mer konsekventa, oavsett vilken översättare som har jobbat med dem.

Om ditt företag har medarbetare som gör översättningar internt erbjuder AdHoc Translations att arbeta på en gemensam plattform, där dina medarbetare och våra översättare får åtkomst till samma översättningsminnen och eventuella termbaser. Det ger god kvalitet och effektiva processer.

Vilket program använder vi?

När du samarbetar med AdHoc Translations skapar vi översättningsminnen för ditt företag inom de relevanta språkkombinationerna.

Det program vi främst använder är Memsource, men vi erbjuder också att arbeta med andra av de ledande programmen på marknaden, så om du hellre använder ett annat program så anpassar vi oss efter det.

Förblir översättningsminnena ditt företags egendom?

När AdHoc Translations arbetar med översättningsminnen skapar vi dem alltid specifikt för den enskilda kunden och företaget. Det betyder att översättningsminnena endast används när vi arbetar med texter för just ditt företag. Dessutom förblir översättningsminnena ditt företags egendom.

FÅ EN OFFERT UTAN FÖRPLIKTELSER

Vår senaste undersökning visade 98 % tillfredsställda kunder. Vill du bli en av dem?

Klicka på knappen och fyll i formuläret. Därefter kontaktar vi dig via mejl eller telefon inom åtta timmar med en offert utan förpliktelser.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket