juridisk översättning

Topprofessionell översättning av juridiska texter

När du behöver låta översätta dina juridiska texter och dokument krävs det en samarbetspartner som du kan lita på.

AdHoc Translations har i över 30 år hjälpt våra kunder genom att leverera professionell juridisk översättning och tolkning av högsta standard.

Vad är juridisk översättning?

Juridisk översättning omfattar översättning av olika typer av juridiska texter och dokument, som ställer stora krav på korrekt användning av juridiska termer och exakta formuleringar. Några exempel på juridiska dokument är kontrakt, intyg, testamenten, fullmakter, lagtexter såsom stämningar, domstolsbeslut osv.

TILLSAMMANS HITTAR VI DEN BÄSTA LÖSNINGEN FÖR ATT ÖVERSÄTTA DINA JURIDISKA TEXTER

Vilken lösning du ska välja för att låta översätta dina juridiska texter beror i hög utsträckning på vilken typ av text det handlar om, vad den ska användas till och vem som är mottagaren. Det beror också på vilka förväntningar, önskemål och krav ditt företag har. Det försöker AdHoc Translations därför att reda ut genom att ställa ett antal frågor, så att vi kan definiera ovanstående parametrar redan från början och tillsammans kan ta fram den bästa lösningen för ditt företag och ditt uppdrag.

Ren översättning

Vad är det?
En juridisk översättare med specialkunskaper i ämnet översätter och korrekturläser.

Vilka texter passar det för?
Juridiska texter, exempelvis för internt bruk.

Vad får du?
En kvalitetsöversättning som ligger nära källtexten och har korrekt terminologi.

+ Extra korrekturläsning

Vad är det?
En annan juridisk översättare gör ytterligare en korrekturläsning.

Vilka texter passar det för?
Juridiska texter, där det inte får finnas minsta lilla fel eller feltolkning.

Vad får du?
En extra kontroll av översättningens kvalitet för att rensa bort eventuella översättningsfel.

+ DTP

Vad är det?
En grafiker ser till att det översatta dokumentet får den perfekta strukturen.

Vilka texter passar det för?
Texter med särskild struktur, med diagram och bilder.

Vad får du?
Ett perfekt strukturerat dokument som är identiskt med källdokumentet.

+ Terminologi

Vad är det?
Strukturering och underhåll av ditt företags terminologi och juridiska termer.

Varför välja den här lösningen?
Att hålla ordning på företagets terminologi och allmänna juridiska termer är till gagn för såväl medarbetarna som översättarna.

Vad får du?
Konsekvent och korrekt terminologi i alla texter.

+ Auktorisering

Vad är det?
Vi översätter dokumentet, stämplar det med vår stämpel och ser till att det blir godkänt av UD och Notarius Publicus.

Varför välja den här lösningen?
När ditt dokument ska vara juridiskt bindande i andra länder och användas av officiella myndigheter.

Vad får du?
Ett översatt dokument med de stämplar som krävs.

Fördelar

Tillgång till ett stort nätverk av professionella juridiska översättare

När du skickar dina juridiska texter till oss för översättning kan du vara säker på att uppdraget alltid utförs av de bästa översättarna. Vi anlitar endast översättare som har juridisk översättning som specialområde. Vi garanterar att alla våra översättare är modersmålsöversättare som har:

  • en relevant språkutbildning på kandidatnivå
  • minst fem års erfarenhet av översättning av juridiska dokument
  • minst två positiva referenser
  • klarat ett kvalitetstest och genomgår kontinuerliga bedömningar
  • undertecknat ett sekretessavtal.

Vi har ett nätverk med över 2 000 frilansöversättare, som erbjuder översättning till och från i stort sett alla språk. Dessutom har vi ett internt team med språkspecialister, som förutom att översätta och korrekturläsa även utför kvalitetskontroller och terminologihantering.

Möjlighet att få dina översättningar auktoriserade

Om din text måste auktoriseras kan vi hjälpa dig, dels med själva översättningen och dels med att få de rätta stämplarna på dokumenten från Utrikesdepartementet och Notarius Publicus.

För det här uppdraget anlitar vi i största möjliga utsträckning översättare som är utbildade för att göra auktoriserade översättningar. I Sverige är det Kammarkollegiet som står för auktorisation av tolkar och översättare, eftersom vi anser att inte vem som helst är kapabel att göra bra juridiska översättningar.

På Kammarkollegiet kan du läsa mer om auktorisation av översättare ( https://www.kammarkollegiet.se/tolkar-och-oversattare/om-auktorisation-tolkar-och-oversattare-rattssakerhet ).

Tillgång till ett stort nätverk av professionella rättstolkar

Om du behöver en rättstolk eller en tolk med specialkunskaper inom juridik har vi ett stort nätverk professionella tolkar. Vi erbjuder många olika tolkningslösningar från dialogtolkning till simultantolkning.

Läs mer om våra olika tolkningslösningar eller kontakta oss för att få prisuppgifter eller boka en juridisk tolk.

Hjälp med terminologihantering

I juridiska texter är det särskilt viktigt att den rätta terminologin används, så att det inte kan uppstå några feltolkningar. Därför är det bra att skapa termlistor som används i samband med översättningen.

Vi använder de senaste molnbaserade språkverktygen som gör terminologihanteringen effektiv och enkel. I takt med att vi översätter mer och mer för dig byggs både översättningsminnen och termbaser upp, vilket gör att vi kan leverera snabbare, med högre kvalitet och till lägre priser.

För de flesta kunder sker terminologiarbetet i nära samarbete mellan en språkspecialist hos oss och en specialist hos er. Språkspecialisten föreslår kontinuerliga ändringar och tillägg, och er egen specialist står för det slutliga godkännandet.

För att dra full nytta av våra språkverktyg har ni dessutom möjlighet att direkt söka i alla relevanta termlistor, termbaser och översättningsminnen. Det går också att skapa en “shared platform”, där både vi och ni internt arbetar från samma plattform. Det är särskilt relevant i de fall där ni själva översätter och korrekturläser internt inom företaget.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med att hålla ordning på företagets terminologi.

Därför bör du välja AdHoc Translations

När du väljer att arbeta med AdHoc Translations får du en samarbetspartner som har den erfarenhet och kompetens som krävs och som är mån om att skräddarsy lösningar efter dina behov. Du får en fast kontakt, som alltid är redo att hjälpa och vägleda dig genom hela processen och se till att dina förväntningar och krav uppfylls. Du tilldelas också ett stabilt team med specialiserade översättare, så att du vet att uppgiften är i goda händer.

Ring oss på +33 91 09 19 om du vill veta mer om hur vi hittar den bästa lösningen för översättning av dina juridiska texter. Du kan också välja att få en offert direkt för översättning av texten.

Vi garanterar att ni får bästa tänkbara kvalitet

AdHoc Translations vill leverera översättningar av högsta kvalitet, och därför uppfyller våra kvalitetsprocesser de internationella standarderna inom branschen.  Våra processer omfattar följande:

  • Kvalitetssäkring av språkspecialister, arbetsprocesser och verktyg
  • Kvalitetskontroll av översättningen före leverans
  • Förfarande för uppföljning och ständiga förbättringar

Så här kommer du igång

God kommunikation med våra kunder ger bättre resultat. Därför får du en fast projektledare som för varje nytt enskilt uppdrag tar reda på dina behov, så att vi kan hitta fram till den bästa lösningen för ditt uppdrag.

Kontakta oss redan i dag, så att vi kan hjälpa dig med kvalitetsöversättningar av dina juridiska texter.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket