SmartDesk
Translation Management System

Användarvänlig plattform

Full transparens

Integrerad lösning

Översikt

Spara tid och pengar

Användbara rapporter

Vårt översättningshanteringssystem SmartDesk automatiserar
och effektiviserar globala översättningsprocesser och gör det komplexa enkelt.

Fördelar

Effektivisering av översättningsprocessen

Med vårt onlinebaserade Translation Management System kan vi utforma och stödja översättningsprocessen från start till mål. Det gör processen enkel, överskådlig och resursbesparande för dig och ditt företag. När du skickar ditt uppdrag till oss hanteras det automatiskt i systemet och du kan löpande följa processen och därmed hela tiden ha överblick.

Med TMS-systemet görs en annars mycket komplex och ibland långsam process enkel, snabb och smart. Systemet hanterar hela översättningsprocessen, från mottagande av uppdraget, beräkning av offerten, tilldelning av uppdraget till översättare och korrekturläsning till leveransen av slutprodukten till dig som kund.

Kontakta oss för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera ditt företags översättningsprocess.

Allt hanteras på samma ställe

Översättning av en text till många språk, kanske dessutom med korta tidsfrister, kan upplevas som en svåröverskådlig process. Med vårt Translation Management System vill vi göra det enkelt för dig att hantera dina globala översättningsprojekt, eftersom allt sköts på ett ställe så att du kan arbeta snabbare och effektivare. Du kan skicka och ta emot dina uppgifter direkt i systemet, ta emot offerter, hämta användbara rapporter och hela tiden följa projektets status.

Eftersom systemet är onlinebaserat kan vi samarbeta med våra kunder via en gemensam plattform med full transparens och snabba processer.

Kundanpassade arbetsflöden

Vi utformar och anpassar strukturen i vårt Translation Management System efter dina behov. Du kanske alltid vill ha översättning till och från samma språk eller använda ett visst arbetsflöde. Med en användaranpassad struktur som sparas från gång till gång, går det att automatisera även komplexa arbetsflöden, vilket sparar mycket tid och arbete.

Tillsammans med din tilldelade projektledare hittar ni den bästa strukturen för dig. Kontakta oss redan idag, så kan vi prata om vad du behöver.

Snabbare leverans av dina uppdrag

Ett Translation Management System ger möjlighet att automatisera och effektivisera hela översättningsprocessen, så att det går att klara även mycket korta tidsfrister. Det beror på att

  • Arbetsflödet kan kundanpassas och lagras från uppdrag till uppdrag.
  • Alla uppgifter hanteras på samma plattform, så ingen tid behöver spillas på att skicka mängder av mejl fram och tillbaka. Du både skickar och tar emot dina uppgifter direkt i systemet.
  • Allt det bakomliggande arbetet på översättningsbyrån görs snabbare och effektivare, beräkningen av offerten, tilldelningen av uppgifter till översättare, mottagandet av dokument, hanteringen av fakturor osv.

Tillsammans blir vi effektivare.

Tillgång till användbara rapporter

Vårt TMS-system innehåller en omfattande rapporteringsmodul där du löpande kan övervaka ditt företags översättningsprojekt.

Du får tillgång till en lång rad rapporter, bland annat om det totala antalet ord under en vald period, språkkombinationer, genomsnittspris per ord och inte minst ge en översikt över hur mycket du har sparat med hjälp av vårt översättningsminne. Därmed blir det lättare för dig att behålla överblicken och hålla koll på budgeten.

Dessutom kan rapporterna användas som stöd för ditt företags KPI:er.

Integration med översättningsverktyg

Vårt TMS-system integrerar våra molnbaserade översättningsverktyg. Det betyder att alla relevanta översättningsminnen (TM) och termbaser (TB) som ska användas för ditt uppdrag alltid finns tillgängliga.

Det gör översättningshanteringen enkel, snabb och flexibel.

Våra tekniska plattformar

SmartDesk
Translation Management System

Vi gör det komplexa enkelt, globala översättningsprocesser effektiva och ger dig full överblick över alla dina översättningsuppdrag.

SmartConnect
CMS-integration

Beställ översättningar direkt i ditt Content Management System (CMS) med ett musklick.

SmartEdit
Redigering online

Med SmartEdit slipper du gula anteckningar och kommentarer i pdf-filer. Läs korrektur direkt i den slutliga layouten.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Skelbækgade 2, 5. sal
DK-1717 Copenhagen V

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

+46 (0)8 57 87 70 46
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Cort Adelersgate 16
PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

+47 21 51 57 00
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Gran Via de les Corts Catalanes, 583
5th floor
08011 Barcelona
Spain
+34 933 063 544
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2