Kosan Crisplant

Läs om hur SmartDesk har gjort det lättare och mer transparent att hantera översättningsprojekt för Kosan Crisplant.

SMARTDESK HAR GJORT DET LÄTTARE ATT HANTERA DET ÖKANDE ANTALET ÖVERSÄTTNINGAR

I takt med Kosan Crisplants fortsatta tillväxt har deras behov av översättning också ökat. Børge Møller, som hanterar den tekniska dokumentationen hos Kosan Crisplant, berättar att SmartDesk har hjälpt honom att behålla överblicken över det ökande antalet översättningar.  Den ökade transparensen gör honom lugn eftersom han löpande kan följa status för de enskilda projekten.

VAD ÄR SMARTDESK?

SmartDesk är ett projekthanteringsverktyg (translations management system) som hanterar hela översättningsprocessen och samlar allt i ett system. Den ger en samlad överblick över alla uppdrag som antingen är igång eller avslutade.

Systemet sparar alla steg i processen:

  • Upp- och nedladdning av filer
  • Mottagande och godkännande av erbjudande
  • Tilldelning av uppdraget till översättare
  • Översikt över pågående och avslutade uppdrag
  • Åtkomst till alla översatta filer (nya som gamla)
  • Status för pågående projekt
  • Fakturering
  • Rapporter och statistik över ordantal, ordrabatter, ordantal per språkkombination m.m.

Arbetsflödet är uppbyggt för att passa den enskilda kundens behov. Till exempel kan vi ställa in fasta språkkombinationer eller integrera specifika arbetsflöden som intern korrekturläsning. Inställningen sparas från gång till gång, vilket gör det enklare och snabbare att beställa en översättning.

 

SMARTDESK GER ÖVERBLICK ÖVER ÖVERSÄTTNINGSPROJEKT ÖVER OLIKA AVDELNINGAR

Flera avdelningar hos Kosan Crisplant behöver översättning och i stället för att hantera allt via e-post, som bara en person har tillgång till, har processen blivit effektiv och tillgänglig för alla när uppdragen hanteras via SmartDesk. Alla har därför möjlighet att följa status för det enskilda uppdraget.

Genom att samla allt i ett system har det blivit mycket lättare för alla att hålla reda på vilka dokument som har skickats för översättning och om översättningen har levererats. Som Børge säger, så slipper man leta bland gamla e-postmeddelanden när man inte kan hitta en översättning eller när man har glömt om ett uppdrag har skickats. Det sparar mycket tid och arbete och ger en bra överblick.

 

SMARTDESK KAN HJÄLPA TILL ATT SYNLIGGÖRA OCH GE ÖVERBLICK ÖVER ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADERNA

Rapporteringsmodulen i SmartDesk gör det enkelt att få överblick över företagets totala kostnader för översättning. Man behöver inte skapa och komma ihåg att fylla i komplicerade Excel-dokument för att hålla koll på utgifterna, nu gör SmartDesk arbetet åt oss.

Från systemet kan rapporter löpande sammanställas, som bland annat visar det totala antalet översatta ord under perioden, använda språkkombinationer, genomsnittligt pris per ord och inte minst hur mycket man sparat genom att använda översättningsminne.

Siffror är något som ledningen förstår och det skapar samtidigt en bättre förståelse för vikten av översättning och synliggör arbetet med själva hanteringen av översättningsuppdragen.

Rapporterna kan också bidra till att understödja egna KPI:er och företagets KPI:er, samt underlätta arbetet med att lägga budget.

 

OM SAMARBETET MED ADHOC TRANSLATIONS

”När vi på Kosan Crisplant skulle välja översättningsleverantör föll valet på AdHoc Translations och det har vi inte ångrat en sekund. Vi behöver översättning av stora mängder text till flera olika europeiska språk och det tar AdHoc Translations alltid hand om åt oss till vår fulla belåtenhet”, säger Børge Møller.

”När jag skickar en teknisk text för översättning tar de alltid itu med den genast. Jag har en mycket bra och nära kontakt med den ansvariga projektledaren hos AdHoc Translations, och om jag har minsta fråga eller problem är de alltid snabba att hjälpa till. Att samarbetet med min översättningsleverantör fungerar så smidigt gör att jag kan känna mig trygg”, berättar Børge.

”Så om ni ska välja översättningsleverantör kan jag varmt rekommendera AdHoc Translations”, understryker Børge till sist.

 

VEM ÄR KOSAN CRISPLANT?

Kosan Crisplant erbjuder skräddarsydda lösningar för gasolindustrin. De tillhandahåller utrustning, anläggningar och system för påfyllning och underhåll av gasolflaskor och erbjuder efterförsäljning och tekniska tjänster, anläggningsförvaltning och leverans av komponenter till gasindustrin.

Sedan 1951 har Kosan Crisplant levererat till fler än 2 600 fabriker i 129 länder över hela världen. Kosan Crisplant finns i Algeriet, Brasilien, Kamerun, Danmark, Frankrike, Indien, Indonesien, Italien, Malaysia, Mexiko, Portugal, Saudiarabien, Sri Lanka, Storbritannien och USA.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket