Välja rätt översättningsföretag

När det är dags för ditt företag att växa och ta steget in på nya marknader i andra länder är det viktigt att du kommunicerar med dina kunder och samarbetspartner på ett språk som de förstår, allra helst deras modersmål. Och faktum är att vi ger samma råd till företag där koncernspråket är engelska!

Flera undersökningar visar nämligen att folk är mycket mer benägna att köpa en produkt eller en tjänst när informationen är tillgänglig på deras eget språk. I vissa fall kan det också hända att företaget har en laglig skyldighet att översätta texter, såsom handböcker och bruksanvisningar, till det lokala språket.

Ett professionellt översättningsföretag kan hjälpa dig så att din verksamhet utvecklas i rätt riktning.

 

Några goda skäl till att samarbeta med ett översättningsföretag i stället för frilansöversättare

Översättning är inte en produkt som du köper på metervara, eller något som kan utföras av vem som helst som talar det aktuella målspråket. Att översätta är ett yrkesområde som kräver hög språklig kompetens, kunskaper om landet och gärna den aktuella branschen som översättningen gäller. En kvalitetsöversättning är nämligen en översättning som har exakt terminologi, språklig exakthet, flytande och grammatiskt korrekt språk, och som dessutom tar hänsyn till målgruppen samt kulturella skillnader och nyanser i språket. Detta kallar vi i översättningsbranschen för att översättningen lokaliseras.

När du samarbetar med ett professionellt och seriöst översättningsföretag kan du vara säker på att dina texter endast översätts av kompetenta och utbildade översättare, som är noggrant testade och utvalda.

Dessutom undviker du att översättningsprocessen blir till en flaskhals för dina projekt när du samarbetar med en byrå. Här är man nämligen vana vid att hantera stora mängder text som ska översättas till många olika språk på mycket kort tid. När du väljer att leja ut översättningsarbetet till en byrå är du därmed säker på att dina produkter snabbt når ut till marknaden.

 

Vilket översättningsföretag ska du välja?

Det finns många översättningsföretag, och när du är ute efter det rätta översättningsföretaget kan det vara svårt att välja mellan och se skillnad på dem alla.

Vilken byrå du ska välja beror i hög grad på dina behov, önskemål och krav. Om du bara behöver få översatt en enkel text för internt bruk, där det inte ställs några krav på noggrannhet och kvalitet, kanske det räcker för dig att enbart fokusera på priset.

Om dina texter däremot ska användas av kunder eller samarbetspartner kan det vara bra att välja en leverantör som kan leverera den förväntade kvaliteten. En dålig översättning kan nämligen vara katastrofal för ditt företags rykte och riskera produktens framtid på den nya marknaden. Föreställ dig vilka allvarliga konsekvenser det kan få om en bruksanvisning är felöversatt eller din hemsida, som är ditt ansikte utåt, ger ett dåligt intryck.

 

Välja ett översättningsföretag som kan leverera önskad kvalitet och service

Återigen är det nästan omöjligt att skilja mellan de många byråerna. De flesta uppger att de levererar hög kvalitet, att de har de bästa priserna och att de garanterar snabb leverans och bra service.

Här nedan följer nio goda råd, som kan göra det lättare för dig att sortera bland de många leverantörerna, så att du kan välja det professionella översättningsföretag som passar dina önskemål och behov.

Följ dessa nio goda råd när du ska välja ett översättningsföretag:

 

1. Fråga runt i ditt nätverk och be om referenser

Det bästa sättet att hitta en pålitlig leverantör är oftast att utnyttja rekommendationer från sina kontakter. Hör därför efter med personer i ditt nätverk om någon kan rekommendera ett bra översättningsföretag. Det kan alltid vara bra att be om lite ytterligare information, till exempel om de tyckte att leverantören var pålitlig och stabil och om de var nöjda med kvaliteten.

Du kan också välja att leta efter kundberättelser (case stories) och referenser på översättningsföretagens hemsidor. Och om du vill gå ett steg längre kan du även kontakta byrån och be dem att ge dig några kundreferenser som du kan välja att kontakta.

 

2. Fråga om arbetsmetoder och processer

Professionella översättningsföretag har infört effektiva processer för att hantera översättningsuppdragen åt sina kunder. Det innebär att de kan hålla ordning på uppdragen och kan hantera många olika texter till många olika språk samtidigt. Det bidrar bland annat till att garantera snabb leveranstid, och som kund får du oftast möjlighet att följa förloppet för dina uppdrag och kan se alla pågående och avslutade uppdrag för din verksamhet.

Fråga därför om byrån använder sig av ett Translation Management System, såsom SmartDesk, som har utvecklats av en av de främsta leverantörerna på marknaden, Plunet.

 

3. Fråga vilka språkkombinationer som byrån hanterar

Även om du från början bara behöver få en text översatt till ett eller ett par språk kan det vara en bra investering att fråga om byrån kan leverera översättningar till alla språk. På så sätt försäkrar du dig om att du inte växer ifrån byrån, utan att de kan hjälpa till och stödja din tillväxt och alltid uppfylla dina behov.

 

4. Fråga vilka krav byrån ställer på sina språkspecialister

Professionella översättningsföretag anlitar såväl översättare som språkspecialister på frilansbasis och har byggt upp ett nätverk med permanenta leverantörer, vilket gör att de kan leverera översättningar till många språk och uppfylla kundernas krav på snabb leverans.

Det kan vara stor skillnad på vilka krav byråerna ställer på sina leverantörer, och som en kvalitetsgaranti bör deras arbete löpande kvalitetsgranskas och deras kompetens kontinuerligt utvärderas av byrån. Dessutom bör de ställa krav på språkspecialisternas utbildningsnivå, erfarenhet och kompetens.

Det är bara ett fåtal översättningsföretag som fortsätter att ha ett internt team med översättare. Däremot medverkar de interna språkresurserna definitivt till att garantera ett fortsatt fokus på kvalitet och förståelse för ämnesområdet.

 

5. Fråga om byråns servicenivå

Prova att kontakta byrån för att se efter om din kontaktförfrågan eller uppringning tas emot, och om de lägger den tid på dig som kund som du förtjänar.

Får du snabbt svar på din förfrågan? Är personen tillmötesgående? Frågar de om dina behov?  Ovanstående frågeställningar kan ge dig en känsla för hur det skulle kunna vara att samarbeta med byrån och hur de tar hand om sina kunder.

Dessutom kan du välja att fråga lite mer om hur de hanterar kunderna. Får du en fast kontaktperson? Har du alltid möjlighet att ringa eller skriva? Går det komma överens om löpande möten, om du så önskar?

Allt detta beror självklart på dina önskemål och behov.

 

6. Fråga om priser och leveranstider

Som kund är det alltid intressant att veta vad en produkt kostar. Det är emellertid många översättningsföretag som väljer att ge ett prisförslag först när de har fått se på texten. Det beror på att det kan vara stor skillnad på hur svårt det är att översätta en text, allt efter svårighetsgrad, ämne, språkkombination osv. Dessutom får de möjlighet att analysera filen, så att det kan göras prisavdrag för upprepningar m.m.

Vi rekommenderar därför att du väljer en byrå som alltid kräver att få se på texten innan de ger dig ett prisförslag.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på om projekthantering, korrekturläsning m.m. ingår i ordpriset. Om du får ett misstänkt lågt pris kan det bero på att en eller flera delar av arbetsprocessen inte ingår, vilket gör att den färdiga översättningens kvalitet blir lidande.

Klicka här om du vill få ett prisförslag på ett uppdrag (ej bindande).

 

7. Fråga om byrån erbjuder andra tjänster

Det är bra att hitta en leverantör som kan täcka ditt och dina kollegors samlade behov av språktjänster, så att alla uppdrag kan lösas av en och samma leverantör. Samtidigt är det värdefullt att hitta en samarbetspartner som du och dina kollegor kan bygga en bra och nära relation med. Processen blir enklare och slutprodukten bättre när översättningsföretaget förstår ditt och verksamhetens behov, ert uttryckssätt, er terminologi osv.

Fråga därför om byrån kan leverera korrekturläsning, språkgranskning, skribenttjänster/copywriting, DTP m.m., samt om detta kan hanteras oavsett filtyp och språkkombination.

 

8. Fråga om byrån använder sig av teknologi och språkverktyg

Professionella översättningsföretag använder sig av språkverktyg (kallas även CAT tools) när de översätter dina texter. Det bidrar till att höja kvaliteten på översättningen, bl.a. genom att använda en enhetlig terminologi, men också till att garantera det bästa priset eftersom du antingen inte alls betalar för eller betalar mindre för redan översätta segment och repetitioner. I det här blogginlägget kan du läsa om vad ett CAT tool är, och varför det är bra att använda sådana.

Om byrån erbjuder den senaste tekniken, t.ex. systemintegrering och maskinöversättning, är det också en bra fingervisning om att du har att göra med en byrå som följer den senaste utvecklingen och som kan erbjuda dig lösningar som kan ge effektiva och smarta processer.

 

9. Är det ett företag med stabil ekonomi?

Ingen vill vara med om att en tillförlitlig samarbetspartner plötsligt inte längre kan leverera eller t.o.m. upphör, så att du får stå där med skägget i brevlådan. Vi rekommenderar därför att du undersöker hur länge översättningsföretaget har funnits och om det har ordning på sin ekonomi.

Om du följer de nio råden här ovan när du ska välja en samarbetspartner för att lösa dina språkrelaterade uppdrag, så har du kommit en bra bit på vägen. Det handlar om att hitta den rätta samarbetspartnern från början, så att du slipper byta och därmed lägga en massa tid och resurser på att börja om från början.

Om du vill veta mer om AdHoc Translations och om vad vi kan erbjuda får du gärna kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa dig att ta fram en skräddarsydd lösning som uppfyller just dina behov.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket