30 år i branschen – fem kontorsadresser, ständiga förändringar och ett par beständiga faktorer

jun 23, 2020

Förändringsbenägenhet är ett sådant uttryck som man ofta stöter på i det moderna managementspråket. Uttrycket är av nyare datum, men om man kortfattat ska uttrycka vad som har präglat översättnings- och tolkningsbranschen under de senaste 30 åren är det först och främst förändringsbenägenhet i många olika sammanhang.

AdHoc Translations har just firat 30-årsjubileum, och en avgörande anledning till att företaget i dag är högst välmående är att vi under alla år har hängt med i den tekniska utvecklingen.

1990 utrustades de första anspråkslösa lokalerna på Sølvgade med den senaste tekniken som då fanns på marknaden: datorer med en kapacitet på cirka 20 MB, fasta telefoner med kopplingsmöjligheter och en fax. E-post? Det fanns inte. Vi använde oss av filöverföringssystem med modem, som utvecklarna hade uppkallat efter den gröna muppen i Muppet-Show, Kermit. Det hade lanserats på marknaden 1989 och fungerade – då och då. När en fil började föras över hördes en vinande, gäll ton, och så var det bara att korsa fingrarna och hoppas på att filen gick fram till mottagaren i England eller USA. Danska företag använde inte Kermit i någon större utsträckning, utan skickade i stället fax som matades ut i långa papperssjok. Det visade sig senare att faxdokument inte höll särskilt länge. Texten försvann helt enkelt.

I dag har alla mobiltelefon och hemmakontor, och kommunikationen sker nästan uteslutande via mejl. Med tanke på detta är det närmast en självklarhet att AdHoc Translations inte bara ha en adress i Danmark, utan också ett kontor i Barcelona och ett i Indien.

Arbetsprocesserna har förändrats därefter. Tidsfristerna har blivit betydligt kortare, samtidigt som kraven på kvalitet på de filer som vi levererar i en mängd olika format är betydligt högre. Ett av arbetsflödena är dock detsamma i dag som 1990 – texterna ska fortfarande översättas, eftersom det har visat sig att maskinöversättning inte kan ersätta en utbildad översättare. De flesta texter kräver, då som nu, tankeverksamhet och en bred allmänbildning, som en maskin (ännu?) inte kan prestera. Och lyckligtvis finns det kollegor som har hängt med hela eller nästan hela vägen, men det har också tillkommit nya ansikten under årens lopp, med nya idéer och kompetenser. Sist men inte minst finns det faktiskt kunder som i tre årtionden har valt oss som sin samarbetspartner. Och det är vi riktigt glada över – och lite stolta.

Ombyte förnöjer. På AdHoc Translations vet vi att ny teknik och nya krav kräver att vi konstant uppdaterar såväl maskinvara och programvara som de enskilda medarbetarnas kunskaper. Det är inte heller något som kommer att förändras under de kommande 30 åren.

Written by

ANTJE RÖSCH Language Specialist

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket