Alla kalla SEO för sökmotorernas språk är kanske att överdriva en smula, men som bekant kan det bli lättare att förstå när man tar till överdrifter. Om du vill nå ut till din målgrupp med dina hemsidestexter oavsett marknad och språk är det viktigt att du talar sökmotorernas språk. Med det här blogginlägget vill vi ge dig en grundläggande förståelse för hur du kan göra dina texter till bra SEO-texter.

 

Vad är SEO?

SEO kan ses som en paraplyterm som omfattar en rad olika delar. Dessa delar kan delas upp i off-site och on-site. Off-site SEO omfattar områden såsom att skapa länkar, omnämnanden och sociala medier, medan on-site SEO omfattar det som kan kallas teknisk SEO samt sökordsoptimering av texter.

I det här blogginlägget tänkte vi fokusera på sökordsoptimering av dina hemsidestexter, och vi kommer därför inte att gå närmare in på off-site SEO eller teknisk SEO.

Tänk på detta innan du skriver en SEO-text till din hemsida

En SEO-text till din hemsida kan vara både dina produkt-/tjänstesidor, din startsida eller kanske ett blogginlägg. Det de har gemensamt är att du gärna vill att din målgrupp hittar dem via sökmotorerna. Det viktigaste i det här sammanhanget är därför att du hittar det sökord som din målgrupp är mest benägen att söka på när de letar efter det du erbjuder.

För att komma fram till det finns det en rad olika verktyg, där Google Ads-verktyget Sökordsplaneraren bara är ett av dem. För att kunna få en ordentlig inblick i sökorden med verktyget Sökordsplaneraren ska du emellertid tänka på att du måste ha ett Google Ads-konto med aktiva annonskampanjer. Om du inte har det finns det lyckligtvis andra verktyg som är lika bra. Gemensamt för dem alla är dock att du måste betala för att kunna använda dem.

Om du samarbetar med en SEO-byrå kan du företrädesvis be dem att göra en sökordsanalys, eftersom de garanterat har tillgång till ett eller flera av dessa verktyg.

Vid en sökordsanalys anger du själv förslag i verktyget på vad du tror att din målgrupp kan tänkas söka på när de letar efter det du erbjuder. När du har angett ett sökord får du information om hur många sökningar det görs på dem per månad, samt förslag på andra sökord som liknar dina. (Kom ihåg att verktyget trots allt bara är en maskin, och därför är en del av de föreslagna sökorden från verktyget inte alltid meningsfulla i förhållande till det du har att erbjuda.)

De sökord som det görs flest sökningar på, och som matchar det du erbjuder, är som regel de bästa sökorden som du bör inrikta dig på. Men kom ihåg att inte välja alltför breda sökord. Om du exempelvis säljer LED-lampor för utomhusbruk är det ingen bra idé att inrikta sig på sökordet “glödlampor”. För det första är det alldeles för brett och kan därför omfatta en mängd olika produkter. För det andra är det inte tillräckligt specifikt med avseende på det du säljer, och kommer därför inte heller att nå ut till den målgrupp som är ute efter just dina produkter.

 

Tänk på detta medan du skriver en SEO-text till din hemsida

När du har valt sökord är det dags att infoga dem i din SEO-text.

Förr i tiden gick Google mycket på sökordsdensitet i SEO-texterna, dvs. procentsatsen för hur ofta ett sökord används i en text i förhållande till textens längd. Då löd rekommendationerna att så mycket som fem procent av texten skulle bestå av själva sökordet, men du kan ju själv föreställa dig hur irriterande en sådan text skulle vara att läsa. Nu tittar Google i stället på hela innehållet, däribland vilka ord du använder förutom själva sökordet. Sökordsdensitet är därför inte något de fokuserar på längre. I stället har Google börjat titta närmare på LSI (Latent Semantic Indexing), som förutom sökordet också fokuserar på synonymer och relaterade ord.

Trots detta är det ändå en bra tumregel att du tänker på att ta med det valda sökordet i bestämd form i cirka 1,5 – 2,5 procent av texten, men inte mer än så. Faktum är att det är lika viktigt att se upp så att sökordet inte nämns för många gånger i en text eftersom det då i Googles ögon kan framstå som “keyword stuffing” (en metod man tidigare använde för att nämna sökordet så många gånger som möjligt i en text), vilket kan leda till en dålig placering i sökmotorerna. Om det nämns för många gånger i förhållande till ovanstående tumregel bör du inrikta dig på att ersätta sökordet med synonymer eller liknande sökord, på de ställen där det faller sig naturligt.

 

Tänk på detta när du låter översätta din färdiga SEO-texter till andra språk

När din SEO-text är färdig och du ska låta översätta den till dina andra marknader räcker det inte med att bara direktöversätta det sökord som du har kommit fram till på svenska till de andra språken. Eftersom alla språk och kulturer skiljer sig åt är det inte ovanligt att det i andra länder görs fler sökningar på ett annat sökord som sammanfaller med det du erbjuder. För samma produkt kan det hända att man i Sverige söker mer på “LED-lampor”, medan man i England kanske söker oftare på “lysdiodlampor” (naturligtvis översatt till engelska).

Därför är det alltid bra att göra en sökordsanalys för varje språk som du ska låta översätta dina texter till.

Om du hädanefter följer ovanstående riktlinjer när du skriver dina SEO-texter är det mycket större chans att din målgrupp hittar det du erbjuder via din hemsida, oavsett vilket språk du vill nå ut till dem på.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket