Stärk ditt varumärke med en varumärkes- och skrivhandledning på flera språk – få receptet.

jan 15, 2020

När företag skapar innehåll och kommunicerar är en av de största utmaningarna att skapa en röd tråd och igenkänning mellan olika medier och plattformar. Om innehållet dessutom ska översättas och publiceras på flera språk blir det ännu svårare att garantera att det blir enhetligt och lätt att känna igen.

 

Varför är det viktigt att skapa en röd tråd i företagets kommunikation?

Hur ditt företag kommunicerar i både tal och skrift påverkar företagets image och identitet och därmed hur omvärlden uppfattar företaget. I själva verket är det helt avgörande för ditt företag att skapa konsekvens och igenkänning i er kommunikation, för ju bättre företaget är på det, desto starkare blir varumärket som ni vill bygga upp.

 

Hur skapar man en röd tråd i kommunikationen?

För att företagets kommunikation ska bli konsekvent gäller det att få alla, både interna och externa parter, att skapa innehåll som stödjer varumärket. Det gör du genom att skapa en samling regler och riktlinjer som alla ska följa.

För att skapa rätt förutsättningar för det bör du se till att riktlinjerna skrivs ned och att alla har tillgång till dem. Det gäller oavsett om det handlar om interna medarbetare på kommunikations-, marknadsförings- eller HR-avdelningen eller om det gäller en extern samarbetspartner i form av en PR-byrå, översättningsbyrå osv.

De här reglerna brukar vara en del av företagets varumärkes- och stilhandledning, men oavsett vad handledningen heter är det viktigaste att företaget har tagit ställning till hur ni vill kommunicera och att det har nedtecknats i en eller annan form som vägledning.

 

Vad ska handledningen omfatta?

En varumärkes- och stilhandledning innehåller riktlinjer för både det grafiska, visuella och textbaserade innehållet som företaget producerar på olika avdelningar och i olika länder.

När det gäller det grafiska och visuella handlar det bland annat om riktlinjer för färger, typsnitt och andra saker som har betydelse för företagets visuella identitet.

När det gäller det textbaserade handlar det om riktlinjer om stil och ton (tone of voice), interpunktion, förkortningar, vissa ord och termer som ska eller inte ska användas osv. Det är inte en handledning med regler om grammatik och språkbruk utan om företagets särskilda val, som har till uppgift att göra kommunikationen enhetlig och anpassa den efter målgruppen och varumärket.

 

Räcker det med att handledningen gäller koncernspråket?

Fler och fler företag väljer i dag att ha engelska som koncernspråk. Därför innehåller deras varumärkes- och skrivhandledning oftast bara riktlinjer om hur företaget vill kommunicera på engelska.

När det handlar om att rikta sig till konsumenter eller företag på de lokala marknaderna är det däremot väldigt få företag som enbart väljer att kommunicera på engelska. Alla undersökningar visar och stödjer nämligen teorin om att det är mycket lättare att sälja en produkt eller tjänst när mottagaren kan läsa om den på sitt eget språk.

Därför är översättning och kommunikation på andra språk än engelska en faktor som företagen bör ta med i beräkningen när de vill skapa igenkänning och en röd tråd i företagets kommunikation och varumärke på andra marknader.

 

Ska innehållet i handledningen vara detsamma oavsett språk?

Riktlinjerna för det grafiska och visuella är nästan alltid desamma oavsett språk, men utmaningarna uppstår när det ska kommuniceras i skrift, för här är reglerna inte nödvändigtvis desamma för olika språk eller marknader.

Hur överför man till exempel bäst sin stil och ton så att den avspeglar varumärket men samtidigt passar mottagarna på den lokala marknaden? Finns det några särskilda förhållningsregler för hur man ska använda eller inte använda vissa ord och termer på det aktuella språket?

I grund och botten handlar det om att överföra reglerna som företaget har utarbetat för koncernspråket så att de avspeglar det som varumärket vill stå för, men samtidigt ta hänsyn till eventuella kulturella skillnader.

Om du å andra sidan väljer att inte ha några handledningar för de enskilda språken riskerar du att standardiseringen av företagets kommunikation inte överförs till de språk som du väljer att översätta till.

 

Hur kommer man igång?

Det kan verka som en omöjlig uppgift att skapa en varumärkes- och stilhandledning. Oftast ligger uppdraget eller ansvaret på marknadsföringsavdelningen, men det är lika viktigt att involvera andra avdelningar så att det inte bara tas hänsyn till visuella uttryck utan även till användningen av särskild terminologi.

Ingen känner ditt företag och dina önskemål för ditt varumärke lika bra som du själv. Därför kan det vara ett uppdrag som det är svårt att anlita en byrå för. Du kan däremot välja att involvera en byrå för att styra processen och garantera att handledningen kommer att innehålla all den information som krävs med hjälp av företagets medarbetare.

När det gäller den språkliga delen av din varumärkes- och stilhandledning, och när det gäller att få också den överförd till andra språk, är den bästa samarbetspartnern du kan kontakta definitivt din översättningsbyrå.

 

Räcker det med att skapa en varumärkes- och stilhandledning när du vill uppnå enhetlig kommunikation?

Om du väljer att utforma en varumärkes- och stilhandledning för ditt företag, och det på alla språk som du kommunicerar på, har du kommit en bra bit på vägen när det gäller att uppnå enhetlighet i företagets kommunikation, som ska stödja ditt varumärke.

En varumärkes- och stilhandledning kan gott omfatta regler för användning av särskilda ord och termer eller rekommendationer om vilka ord eller termer som absolut inte får användas. Men för att din varumärkes- och stilhandledning inte ska bli ett helt oöverskådligt dokument rekommenderar vi att du lägger till en termlista eller gloslista.

Det kan med fördel göras i en databas som ingår i det översättningsprogram som du antingen använder internt eller som används av din samarbetspartner.

Läs mer om varför det är bra att ha en god överblick över företagets terminologi och om hur du kommer igång med terminologiarbetet på vår blogg:

https://www.adhoc-translations.com/sv/blog/darfor-ar-det-betydelsefullt-ha-kontroll-over-terminologin/

https://www.adhoc-translations.com/sv/blog/sa-har-kommer-du-igang-med-terminologiarbetet/

 

Written by

PERNILLE MALLING FREDERIKSEN
Head of Global Communications & Marketing

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket