Juridik

Vi bygger broar mellan rättssystem

Legaliserad översättning

Landets lagar och regler

Juridisk tolkning

Korrekt terminologi

Juridiska översättare

Full konfidentialitet

Advokatbranschen arbetar med dokument som ska vara juridiskt giltiga. Det kräver en språkleverantör som du alltid kan lita på. AdHoc Translations har i snart 30 år hjälpt våra kunder inom den juridiska sektorn med professionell översättning och tolkning av högsta standard.

Vi kan din bransch:

Specifika krav

För att göra en korrekt och juridiskt giltig översättning av juridiska dokument åt företag, institutioner och advokatbyråer måste man utöver språkliga färdigheter även känna till lagstiftning och juridiska begrepp i och mellan berörda länder.

AdHoc Translations har många års erfarenhet av juridisk översättning och känner till de många fallgropar som finns. Om du väljer oss kan du vara helt säker på att få tillbaka en översättning som tar 100 procent hänsyn till alla juridiska krav.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig med dina juridiska dokument.

Dokumenttyper

Vi har lång erfarenhet av att översätta många olika typer av juridiska dokument.

 • Rättegångshandlingar
 • Bolagsstämmoprotokoll
 • Stadgar
 • Registreringsbevis
 • Kontrakt
 • Aktieägaravtal
 • Domstolsutdrag
 • Lagar och förordningar
 • Cirkulärskrivelser
 • Stiftelseurkunder
 • Fullmakter
 • Rapporter och redogörelser
 • Dokument som kräver legalisering
Språkspecialister med branschkännedom

Du får ett mycket bättre resultat om du använder en språkspecialist med branschkännedom. Därför använder vi alltid endast translatorer och tolkar med grundlig kännedom om din bransch. Alla våra språkspecialister har lång erfarenhet av rättstolkning eller översättning av juridiska texter, känner till det särskilda juridiska språkbruket och terminologin och har grundlig kännedom om juridiska principer och regler som gäller för berörda länder. Många av våra translatorer är dessutom registrerade i Udenrigsministeriets databas över registrerade översättare och kan därmed få sina översättningar legaliserade direkt hos danska Udenrigsministeriet.

Vi har både interna översättare och samarbetar dessutom med ett stort nätverk av externa språkspecialister varav flera har mer än 25 års erfarenhet av att leverera professionell översättning och tolkning till din bransch. Därför kan du känna dig trygg i våra händer.

Branschspecifik terminologi

Det är din bransch, ditt företag och dina ord, och det tar vi höjd för genom att utarbeta termlistor och använda översättningsminnen så att terminologin i din skriftliga kommunikation blir korrekt och konsekvent. Det gör att du kan undvika missförstånd och känna dig trygg med att dina texter upplevs som trovärdiga och professionella.

Vi använder de senaste molnbaserade språkverktygen som gör hanteringen effektiv och enkel. I takt med att vi översätter mer och mer för dig, byggs både översättningsminnen och termbaser upp, vilket ger högre kvalitet, snabbare leverans och lägre priser.

Verktygen kan dessutom komma er till gagn genom att ni får åtkomst till relevanta termlistor, termbaser och översättningsminnen.

Legaliserad översättning och tolkning

Vissa juridiska dokument kräver legalisering (auktorisering) för att vara juridiskt giltiga i ett annat land. Vi känner till kraven i de olika länderna och kan hjälpa dig att göra dina dokument juridiskt giltiga.

Vi kan snabbt och smidigt ta hand om både översättningen och legaliseringen åt dig, så att du får en färdig översättning som är 100 procent juridiskt giltig.

Om du behöver en rättstolk har vi ett stort nätverk professionella tolkar. Vi erbjuder många olika tolkningslösningar från dialogtolkning till simultantolkning. Läs mer om våra olika tolkningslösningar här.

Lösningar anpassade efter dina behov

Nära kontakt med våra kunder är hörnstenen för ett gott samarbete, så att vi löpande kan anpassa lösningarna efter just dina behov och önskemål. Om du behöver en certifierad översättare eller en juridisk tolkning kan du kontakta oss. Du får alltid tilldelat en fast projektledare som är beredd att hjälpa dig att hitta den rätta lösningen för just dig.

Din projektledare hanterar dina projekt från start till mål och ser alltid till att du får snabb och effektiv hantering genom vårt Translation Management System som också ger dig åtkomst till användbara rapporter och en översikt över projektens status.

Utöver att hantera dina projekt, hitta rätt översättare och hålla dina deadlines bygger projektledaren upp en relation till dig och ditt företag, så att vi kan uppfylla dina krav på terminologi, ordval, stil och ton för alla uppdrag.

Vår drivkraft är att göra dig nöjd.

Några av våra kunder inom advokatbranschen

Få en kostnadsfri offert utan förpliktelser

 • Ange ett nummer som är lika med eller större än 0.
 • Du kan ladda upp följande filer:
  pdf | doc | docx | ppt | pptx | xls | xlsx | xml | HTML | zip
  Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: pdf, rtf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, indd, xml, html, zip.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Våra branscher

  AdHoc Translations är specialiserade på översättning av alla typer av texter inom många olika branscher. Klicka på din bransch för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med.

  AdHoc Translations - Danmark

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Skelbækgade 2, 5. sal
  DK-1717 Copenhagen V

  +45 33 91 09 19
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Sverige

  Close

  AdHoc Translations AB
  Solna Business Park 15
  Svetsarvägen, Solna SE-17141

  +46 (0)8 57 87 70 46
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Finland

  Close

  AdHoc Translations A/S
  Mannerheimintie 113, 5th Floor
  FI-00280 Helsinki

  +358 (0)9 2514 3500
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Norge

  Close

  AdHoc Translations AS
  C/O Regus
  Cort Adelersgate 16
  PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

  +47 21 51 57 00
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Indien

  Close

  Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
  1534, 15th Floor, Thane (West)
  400601, Maharashtra, India


  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Tyskland

  Close

  AdHoc Translations GmbH
  Marcel-Breuer-Str.15l
  DE-80807 München

  +49 89-5908 1248
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Storbritannien

  Close

  AdHoc Translations UK
  33 Cavendish Square
  London, Greater London
  UK-W1G 0PW

  +44 (0) 207 182 4735
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - United States of America

  Close

  AdHoc Translations
  MA, Boston - 101 Arch Street
  101 Arch Street
  8th Floor
  Boston
  02110

  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - Spain

  Close

  Gran Via de les Corts Catalanes, 583
  5th floor
  08011 Barcelona
  Spain
  +34 933 063 544
  info@adhoc-translations.com

  AdHoc Translations - France

  Close

  37-39, Avenue Ledru Rollin
  CS11237
  Cedex 12
  75570 Paris
  +33 (0)1 56 96 16 49
  info@adhoc-translations.com

  GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket