SÅ ÖKAR DU TRAFIKEN PÅ DIN HEMSIDA GENOM ATT ÖVERSÄTTA INNEHÅLLET

I rapporten visas vilka källor som merparten av din trafik kommer ifrån. Om du ser att organiska sökningar ger mycket trafik från ett visst land bör du överväga att låta översätta din hemsida till det landets språket, om du inte redan har gjort det.

 

VILKET INNEHÅLL ÄR INTRESSANT FÖR DE OLIKA LÄNDERNA?

Om du bestämmer dig för att låta översätta din hemsida till ett annat språk kan du ta ytterligare ett steg och undersöka vilka av dina blogginlägg och annat innehåll som är mest intressant i det land där språket talas. Med den informationen i bagaget kan du utarbeta en innehållsstrategi, som kan optimera trafiken till din hemsida ytterligare och se till att din målgrupp intresserar sig för ditt innehåll.

För att ta reda på vilket innehåll eller vilka landningssidor som har bäst resultat ska du gå tillbaka till Google Analytics:

  1. Öppna rapporten “Beteende” under “Webbplatsinnehåll” och välj “Alla sidor”.
  2. Välj fliken “Sekundär dimension” och klicka återigen på “Land” för att se vilka länder som ger dig trafik.

 

Det ger dig en uppfattning om vilka sidor på din hemsida som är populära för vilket land.

 

The report shows the sources most of your traffic comes from. If you see that organic search generates a lot of traffic from a specific country, you should consider having your website translated into the language of that country if that is not already the case.

 

WHAT CONTENT IS INTERESTING FOR DIFFERENT COUNTRIES?

If you decide to translate your website into another language, you can take the next step and look into what blog posts and other content are the most interesting for those countries in which the language is spoken. With that information, you can prepare a content strategy to optimise the traffic to your website even further and ensure that your target group is interested in your content.

To find out what content or landing pages have the best results, you need to go back to Google Analytics:

  1. Select the ‘Behavior’ Report under ‘Site Content’ and select ‘All Pages’.
  2. Select the ‘Secondary Dimension’ tab and click ‘Country’ again to see which countries generate traffic.

 

This gives you an indication of what pages on your website are popular for the country in question.

 

Du ska dock komma ihåg att detta inte är en ofelbar metod för att komma fram till vilket språk du bör fokusera på. Ursprungsland och trafik hänger inte alltid ihop med det talade språket. Man kan till exempel föreställa sig en person som bor i USA, men som talar flytande spanska och därför föredrar att använda spanska i stället för engelska. Eller en person från Kanada som föredrar att läsa på franska i stället för på engelska.

Därför kan det samtidigt vara en bra idé att undersöka rapporten med “språk” som Sekundär dimension i stället för “land”, som då kommer att se ut så här:

 

SÅ LÅTER DU ÖVERSÄTTA DITT INNEHÅLL

Först och främst vill vi avråda dig från att använda Google Translate eller liknande gratisverktyg för att översätta din hemsida. Det resulterar bara i en bristfällig och felaktig översättning. När du översätter din hemsida är det nämligen viktigt att du tillhandahåller en kvalitetsöversättning av ditt innehåll som tilltalar besökarna, om du vill försäkra dig om att de inte lämnar sidan igen.

I stället är det en bra idé att kontakta en professionell leverantör av språktjänster, som kan vägleda dig när det gäller att välja det bästa sättet att låta översätta ditt innehåll.

 

När du väljer att översätta innehållet på din hemsida kan det samtidigt vara en bra idé att hitta ett insticksprogram som kan exportera texterna och sedan importera dem på nytt, när de har blivit översatta. Om du använder WordPress kan du hitta några goda råd om hur du väljer det bästa insticksprogrammet i den här engelska artikeln: https://winningwp.com/best-multilingual-translation-plugins-for-wordpress/

 

Om du regelbundet gör ändringar på din hemsida och ofta lägger till nytt innehåll som ska översättas kan den bästa lösningen vara att välja SmartConnect, som är en API-integrering med ditt CMS-system.

Det gör det möjligt för dig att skicka ditt innehåll till översättning med ett enkelt musklick utan att du måste kopiera och klistra in innehållet – eller flytta en massa XML-filer fram och tillbaka. När en översättning är färdig kan du godkänna den direkt i systemet, så integreras den automatiskt på din hemsida.

Låt oss sätta igång med det samma!

Kanske har du andra skäl till att du vill låta översätta din hemsida eller ditt innehåll än att öka trafiken, men oavsett orsak är det inget tvivel om att översättning av din hemsida kan hjälpa din verksamhet att växa.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Skelbækgade 2, 5. sal
DK-1717 Copenhagen V

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

AdHoc Translations AB
Solna Business Park 15
Svetsarvägen, Solna SE-17141

+46 (0)8 57 87 70 46
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
C/O Regus
Cort Adelersgate 16
PB 1964 Vika, NO-0125 Oslo

+47 21 51 57 00
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Marcel-Breuer-Str.15l
DE-80807 München

+49 89-5908 1248
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Gran Via de les Corts Catalanes, 583
5th floor
08011 Barcelona
Spain
+34 933 063 544
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA LogoTranslators without bordersElia Logo CO2Neutral Website CSR mærket