Översättning av e-learning – så undviker du att spräcka budgeten

nov 2, 2018

E-learning-branschen omsatte närmare 182 miljarder dollar 2017 och väntas nå en omsättning på hela 240 miljarder 2023 (https://elearningindustry.com/online-learning-statistics-and-trends). Det är en global bransch med spektakulär tillväxt som har flyttat lärandet från klassrummet in i den moderna nätvärlden.

Fördelarna med att använda e-learning är många, och det utnyttjas därför flitigt av såväl skolor och utbildningsinstitiutioner till globala företag. För företag är användandet av e-learning ofta ett strategiskt beslut som ska stödja företagets varumärke och bidra till att utbilda och introducera medarbetare. När du väljer att använda e-learning kan du nå ut till en större målgrupp och det leder till mer konsekvent och flexibel undervisning och medarbetarintroduktion, eftersom folk kan gå igenom modulerna när och var de vill. Och dessutom är det mycket billigare än klassrumsundervisning.

Man lär sig bättre på sitt eget språk, och därför har du mycket större chans att få ditt budskap att nå fram om du översätter ditt material till det lokala språket. Därför räcker det sällan med att bara översätta e-learning-materialet till engelska.

Redan när du utvecklar din e-learning är det bra att ha vissa förhållningsregler i bakhuvudet, så blir det lättare, billigare och går snabbare att översätta materialet. Om du följer nedanstående goda råd har du kommit en bra bit på vägen.

 

SÅ HÄR MINSKAR DU KOSTNADERNA OCH GARANTERAR SNABBARE TID TILL MARKNADEN FÖR DIN E-LEARNING

Att översätta e-learning-innehåll kan visa sig bli en dyr och onödigt tidskrävande process, om du inte följer de nödvändiga förhållningsreglerna redan från starten. Redan när du utformar och författar dina e-learning-moduler är det därför bra att tänka på att de ska översättas.

 

DETTA BEHÖVER DU TA HÄNSYN TILL:

 

– DEFINIERA VILKET INNEHÅLL SOM SKA ÖVERSÄTTAS:

Dina e-learning-moduler består oftast inte bara av text utan även av bilder, grafik, videor osv. Om du behöver låta översätta bildtext, berättarrösten i videor osv. ska du ha det i åtanke, eftersom det oftast bara är själva texten som följer med om du exporterar innehållet. Kanske måste du också låta översätta själva användargränssnittet i LMS-systemet. Om du ser till att få med allt från början kan du spara mycket tid och besvär i längden.

 

– SE TILL ATT INNEHÅLLET ÄR ANPASSAT FÖR ÖVERSÄTTNING:

Om du redan när du utformar e-learning-materialet tar hänsyn till att det ska lämpa sig för översättning till flera olika språk gör det processen både lättare och billigare. Dessutom riskerar du inte att ditt budskap blir “lost in translation” på grund av kulturella skillnader eller liknande.

Detta präglar innehåll som lämpar sig bäst för översättning:

 • Det är kulturellt neutralt, så att det passar till alla marknader, så att du därmed slipper lokalisera det för de enskilda marknaderna.
 • Terminologin är konsekvent använd. Det gör översättningsprocessen snabbare och kvaliteten högre. Se därför till att skicka med eventuella termlistor, termbaser eller andra riktlinjer för användning av terminologi samt stil och ton.
 • Bilderna innehåller ingen text. Text i bilder kräver efterredigering när de översätts. Så om du vill spara både tid och pengar är det bra om du kan utesluta text i bilderna.
 • Du skickar med skript till dina videor. Om du använder video som kräver en berättarröst eller undertextning går det mycket snabbare och blir bra mycket billigare om du skickar med ett skript. Då behöver videon nämligen inte transkriberas, vilket är både dyrare och mer tidskrävande.

 

– MINSKA TEXTMÄNGDEN:

När du ska låta översätta ditt e-learning-material till exempelvis 20 språk kan även små minskningar av antalet ord som ska översättas ge betydande effekter på slutnotan.

Så här kan du göra för att minska mängden ord:

 • Använd illustrationer i stället för text. För en del kan det också bidra till att göra det lättare att förstå, så länge illustrationen är pedagogisk. Många av oss är visuella och förstår därför bättre en bild än en textbaserad förklaring. Tänk därför igenom när det eventuellt kan vara relevant för dig att använda illustrationer i din kommunikation.
 • Använd videor som fungerar utan text eller berättarröst. När du utformar eller göra dina videoklipp kan det ofta vara vettigt att redan från början överväga om det går att göra en video som fungerar lika bra utan text eller berättarröst. Det kan minska kostnaderna väsentligt.
 • Uteslut all överflödig text eller överflödiga ord som kan tas bort utan att det förstör meningen eller budskapet. Det är bra att göra texten kort och koncis, och det bidrar oftast också till att göra texten lättare att läsa och förstå så att ditt budskap når fram ännu bättre.

 

– UTFORMA INNEHÅLLET SÅ ATT DU SLIPPER ONÖDIG EFTERREDIGERING:

Det är stor skillnad mellan hur mycket plats olika språk tar. När en engelsk text blir översatt till exempelvis tyska tar det en hel del extra plats, och när den översätts till språk som kinesiska, japanska och arabiska ska det tas hänsyn till att dessa tecken tar mer plats än våra latinska bokstäver.

Så här kan du utforma innehållet så att det finns plats för översättningen:

 • Ha så lite text som möjligt i varje skärmbild, så att det finns tillräckligt med plats för att texten kan ta upp mer utrymme när den översätts till andra språk.
 • Se till att det finns tillräckligt med plats i menyer och i själva sidstrukturen (användargränssnittet), så att texterna kan bli längre när de översätts utan att strukturen, designen och layouten blir förstörd.
 • Videor ska vara uppbyggda så att det är gott om tid mellan skärmbilderna, så att längre berättarsekvenser får plats. Använd eventuellt undertexter i stället, men tänt på att det också här finns särskilda riktlinjer för hur många tecken som högst får finnas i varje undertext och hur länge de ska visas på skärmen.
 • Använd ett typsnitt som är lätt att läsa, och se till att det finns tillräckligt med mellanrum för att ge plats åt tecken som används på språk såsom kinesiska, japanska och arabiska.

 

– INTEGRERA LMS-SYSTEMET MED ETT ÖVERSÄTTNINGSVERKTYG:

Beställ översättningar direkt från ditt LMS-system genom att integrera det med översättningsbyråns översättningsverktyg (CAT tool). På så sätt kan du spara mycket tid eftersom du slipper exportera filerna för översättning för att därefter importera alla de översatta filerna tillbaka in i systemet igen. Det betyder att det inte är något hinder om du plötsligt behöver översätta ditt material till 20 språk.

Du kan läsa mer om AdHoc Translations integreringslösning SmartConnect, som integrerar våra översättningsprogram med dina olika system, från CMS-system och näthandelssystem till DIM- eller LMS-system.

Vi ger dig gärna råd om du vill veta mer om hur du på bästa och billigaste sätt kan låta översätta ditt e-learning-material till många språk, så att du får en lösning som passar dina behov.

 

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket