Undvik att dina marknadsföringsslogans går förlorade vid översättningen

feb 21, 2019

Vi har alla stött på felöversättningar som fått oss att dra på smilbanden eller skaka på huvudet. På sociala medier finns det massor av roliga exempel på översättningar som har gått snett.

Även om många av dessa felöversättningar är relativt harmlösa kan det få mycket allvarligare konsekvenser om det drabbar företagets kommunikation. Det kan få en negativ inverkan både på företagets image och resultat.

Föreställ dig vilka konsekvenser det skulle få om ditt företags slogans och reklamkampanjer blev föremål för samma dåliga översättning som Pepsi, när de skulle översätta sin slogan “Come alive with Pepsi” till kinesiska, där översättningen slutligen löd: “Pepsi får dina förfäder att uppstå från de döda”. Eller som för McDonald’s, när de skulle lansera sin Big Mac på den franska marknaden och valde att kalla den “Gros Mac”, vilket betyder hallick.

Förutom att sådana felöversättingar kan påverka försäljningen kan det också skada ditt varumärke. Folk kommer att minnas den “roliga” översättningen länge, och rebranding med en ny slogan kan visa sig bli en dyr affär.

Hur uppstår felöversättningarna?

Många människor förstår inte varför det är viktigt att välja en professionell översättare för att översätta företagets kommunikation.  Och det är inte ovanligt att stöta på uttalanden såsom:

 • “Låt Tina på försäljningsavdelningen översätta texten, hon har ju bott i Spanien!”
 • “Kör bara texten genom Google Translate!”
 • “Vi behöver inte översätta texten, alla talar ju engelska i dag!”
 • “Välj den snabbaste och billigaste lösningen och lägg inte mer tid på det. Lanseringen skulle skett i går.”
 • “Hur svårt kan det vara att översätta. Det klarar vi internt!”.

Men det betyder inte att du aldrig kan välja någon av dessa lösningar. Det avgörande är situationen och textens syfte.

Varför ska jag inte låta Tina på försäljningsavdelningen översätta mina marknadsföringskampanjer?

Att du är bra på att spela fotboll är inte detsamma som att du platsar i landslaget. Samma sak gäller för språklig kompetens. Att du kan tala flera språk gör dig inte automatiskt till översättare. Även om du talar ett språk flytande är du inte nödvändigtvis bra på att överföra språkliga nyanser till andra språk och anpassa dem till den kulturella kontexten. Så det som vid första anblicken framstår som en kostnadsbesparing kanske i det långa loppet visar sig bli en penningförlust.

Om du i stället väljer en professionell översättare som är van vid att göra marknadsföringsöversättningar, får du en person som vet vad som krävs för att du ska få en slagkraftig text. Den ska vara språkligt korrekt och välformulerad men också ta hänsyn till den kulturella kontexten och målgruppen. En professionell översättare vet vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till och kan välja den lämpligaste lösningen när ett ord har många olika betydelser. 

Professionella översättare har förutom en utbildning på akademisk nivå och flera års erfarenhet av att översätta olika typer av texter för olika branscher. Det ger dem en stabil grund att stå på. Dessutom har många specialiserat sig på ett särskilt översättningsområde, till exempel marknadsföringsöversättning. Behöver du hjälp med att hitta rätt översättare för ditt uppdrag? Klicka här!

Varför ska jag inte använda Google Translate eller andra kostnadsfria onlineverktyg för att översätta mina reklamslogans?

Det korta svaret är: “För att kvaliteten är för dålig”.  Och varför är den det? Blir inte maskinöversättning bättre och bättre?

Jo, det har definitivt skett en förbättring av kvaliteten sedan neural maskinöversättning spridit sig allt mer och inom allt fler språkpar. Men det är fortfarande en utmaning att få datorn att uppfatta nyanser i språket eller förstå ordlekar, ironi eller slang. Den kan inte heller ta hänsyn till kulturella skillnader eller använda förklaringar från kunden om kontext och budskap. Därför lämpar sig alltså inte maskinöversättning för översättning av exempelvis marknadsföringstexter och slogans.

En helt annan problematik handlar om eventuella krav på sekretess. När du väljer att lägga upp dina texter på exempelvis “Google Translate” blir de Googles egendom och därmed tillgängliga för alla. När din översättningsbyrå erbjuder dig en maskinöversättningslösning handlar det däremot alltid om en säker lösning, som kan vara lämplig för översättning av vissa typer av texter som kräver en översättning som ligger mycket nära källtexten. Om du är intresserad av det här ämnet kan du läsa mer i det här blogginlägget. Under alla omständigheter kräver användning av maskinöversättning alltid att en språkspecialist efterredigerar texten.

I vissa fall kan det emellertid vara relevant att utnyttja maskinöversättning. Google Translate lämpar sig utmärkt för att få en snabb förståelse av en text som inte innehåller konfidentiell information. Dessutom kan det användas i privat syfte om du vill förstå en särskild mening eller kort text, utan att det måste vara helt exakt.

En intressant utveckling har dessutom varit att behovet av professionella översättare har ökat i takt med att fler och bättre nätbaserade översättningsverktyg har blivit tillgängliga. Google Translate har bidragit till att öppna dörrarna till globala marknader. Det har fått användarna att upptäcka hur viktigt det är med översättning och inse att de behöver kvalitetsöversättningar som ska utföras av kunniga yrkespersoner. Maskinöversättning är en växande industri men det kommer knappast att eliminera behovet av kvalificerade mänskliga översättare.

Varför ska vi översätta texten om mottagaren ändå förstår engelska?

Att fler och fler talar engelska har haft betydelse för globaliseringen och har gjort det mycket lättare att resa och kommunicera med andra. Men trots att fler talar och förstår engelska är det ändå fortfarande bara runt 17 procent av världens befolkning som har engelska som modersmål. Oavsett om du har engelska som modersmål kommer det alltid att finnas ord och nyanser i språket som uppfattas olika från land till land. Ett ord uppfattas inte nödvändigtvis på samma sätt i Kenya som i USA. Så även om du väljer att ha slogans eller reklamtexter på engelska måste du fortfarande ta hänsyn till lokala och kulturella skillnader, och det kräver att texterna anpassas till de enskilda länderna.

Engelska, som är världens mest utbredda lingua franca, används som arbetsspråk i exempelvis finans- och läkemedelsbranschen och bland ingenjörer. Det har betytt att många behärskar engelska på en hög nivå, men det betyder fortfarande inte att man kan “lägga märke till” och förstå språkliga nyanser in i minsta detalj. När kommunikationen endast sker på engelska kan ett budskap eller en poäng därför uppfattas helt annorlunda än vad som var din avsikt som avsändare.

Otaliga undersökningar visar dessutom hur mycket det betyder för din försäljning att kommunikationen sker på det lokala språket. Det har nämligen bevisats att folk har mycket större benägenhet att köpa produkter och tjänster där de kan läsa om dem på sitt eget språk. Brister i översättningen kan därför ofta leda till bristande förtjänst. Det är orsaken till att de allra flesta företag väljer en professionell översättningsbyrå för sin marknadsföringsöversättning. Det lönar sig helt enkelt inte att låta bli!

Varför ska jag besvära mig med att välja en översättningsbyrå? Kan jag inte bara välja den första och billigaste?

I takt med att behovet av översättningar har ökat har det dykt upp nya leverantörer på marknaden för språk- och översättningstjänster, som inte alla nödvändigtvis helt förstår vad som krävs för att leverera en kvalitetsöversättning.

Därför kan det vara en bra investering för ditt företag att lägga tid på att hitta den rätta samarbetspartnern för ditt uppdrag. Vem som är rätt samarbetspartner för dig beror på dina önskemål och förväntningar på bl.a. pris, leveranstider, kvalitet, service osv. Innan du inleder en dialog med olika översättningsbyråer kan det därför vara bra om du i förväg har tänkt igenom dina önskemål, krav och förväntningar på samarbetet och slutprodukten.

Om du står i valet och kvalet över vilken översättningsbyrå du ska välja får du här 9 konkreta och goda råd, som kan hjälpa dig att göra rätt val.

När du har lyckats hitta den perfekta samarbetspartnern ska du fortfarande komma ihåg att det krävs en nära dialog för att uppnå bästa möjliga resultat. Många underskattar hur viktigt det är att ge översättningsbyrån rätt information redan från början. Konsekvensen riskerar i så fall att bli att du får en produkt som inte lever upp till dina förväntningar, och du blir tvungen att skicka texterna fram och tillbaka flera gånger, vilket försenar hela processen.

Det lönar sig därför inte att ha för bråttom när du skickar dina texter för översättning. Om du väljer att använda vår modell, som du kan hämta via denna artikel, som handlar om hur du på bästa sätt ger rätt information till översättningsbyrån, så får du med de viktigaste upplysningarna redan från starten. Har du andra specifika krav, instruktioner och förklaringar som det kan vara bra för översättarna att känna till för att få en bättre uppfattning om det exakta budskapet? Skicka dem till din samarbetspartner. I slutänden bidrar det till att garantera bästa tänkbara kvalitet på dina marknadsföringstexter.

Hur svårt kan det vara?

Att åstadkomma en bra översättning är faktiskt ganska svårt. Det handlar inte bara om att översätta ord för ord. Professionella översättare är utbildade för att kunna ta hänsyn till alla de faktorer som krävs för att översättningen ska fungera. En skicklig översättare vet vilken målgrupp texten vänder sig till och tar med följande faktorer i beräkningen:

 • texttyp
 • den kulturella kontexten
 • nyanser i språket och ords olika värdeladdning
 • ordspråk och ordlekar
 • språkets utveckling
 • falska vänner (ordpar, som på två språk påminner om varandra i uttal och/eller stavning, men som betyder olika saker)
 • branschspecifik terminologi och särskilda branschkrav.

Beroende på texttypen har översättaren dessutom förståelse för om texten kräver en översättning som ligger väldigt nära källtexten. Det gäller bland annat för juridiska texter, medan det skulle vara helt fel strategi om det rör sig om en marknadsföringstext.

I slutänden handlar det alltid om att formulera och anpassa texten så att den har bra flyt och är välformulerad, samtidigt som den fungerar bra i den kulturella kontexten.

När det gäller översättning av kommunikation där något står på spel i form av varumärkesimage, förtjänst m.m., kan det alltså hända att en snabblösning visar sig bli både krånglig och dyr. Det lönar sig helt enkelt inte att kompromissa. Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill få en kostnadsfri offert utan förpliktelser på ditt uppdrag.

AdHoc Translations - Danmark

Close

AdHoc Translations A/S
Lautruphøj 5-7, 2. sal
2750 Ballerup

CVR 29245908

+45 33 91 09 19
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Sverige

Close

Adhoc Translations Sweden AB
Arenavägen 33
121 77 Johanneshov

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+46 (0)8 910 003
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Finland

Close

AdHoc Translations A/S
Mannerheimintie 113, 5th Floor
FI-00280 Helsinki

+358 (0)9 2514 3500
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Norge

Close

AdHoc Translations AS
Postboks 1964 Vika
N-0125 Oslo

VAT.-Id.No: SE-559255388601

+47 21623084
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Indien

Close

Regus Business Centre (Mumbai) Pvt. Ltd
1534, 15th Floor, Thane (West)
400601, Maharashtra, India


info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Tyskland

Close

AdHoc Translations GmbH
Frankfurter Ring 193a
80807 München

MWSt.-ID-Nr. DE 30 777 1429

+49 89 18 91 01 01
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Storbritannien

Close

AdHoc Translations UK
33 Cavendish Square
London, Greater London
UK-W1G 0PW

+44 (0) 207 182 4735
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - United States of America

Close

AdHoc Translations
MA, Boston - 101 Arch Street
101 Arch Street
8th Floor
Boston
02110

info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - Spain

Close

Carrer de Muntaner 233
Principal Primera
08021 Barcelona
Spain

Nº c/c: 2085- 8236- 2203 3029 7008

+34 935 019 047
info@adhoc-translations.com

AdHoc Translations - France

Close

37-39, Avenue Ledru Rollin
CS11237
Cedex 12
75570 Paris
+33 (0)1 56 96 16 49
info@adhoc-translations.com

GALA Logo Translators without borders Elia Logo CO2Neutral Website CSR mærket SP cert2 GDPR Mærket